کس حشری من (1)

0 views
0%

سلام . اسم من میتراست .19 ساله که با نیما سکس دارم حتی بعداز ازدواجامون هم رابطه مونو ادامه دادیم چون از سکس هم لذت میبریم.داستانیو که میخوام براتون تعریف کنم داستان یکی از هزاران سکسمونه. 1 شب که خونشون خالی بود قرار شد که من برم پیشش. ساعت حدود 10شب بود که رفتم جاتون خالی بساط شراب و سیگار مثل همیشه به راه بود من 1 لباس به قول نیما وحشتناک سکسی مشکی پوشیده بودم که نصف بیشتر سینه هام میافتاد بیرون . وقتی داشتیم پیک میزدیم چشای نیما همش روی سینه هام ثابت میموند .وقتی حسابی مست شدیم و چشامون داشت میرفت مثل وحشیا به هم حمله کردیم 1 لب 3 دقیقه ای از هم گرفتیم نیما استاد لب گرفتنه من اوایل ارتباطمون هلاک این لب گرفتنش بودم . بعد منو خوابوند روی تخت و شروع کرد سینه هامو خوردن . نوک سینه هامو با دندوناش میگرفت و میکشید حال فوق العاده ای داشتم کم کم سرشو با دستم هول دادم به سمت پایین شرتمو خودم درآوردم و گفتم نیما کسمو بخور. اونم انگشت وسطشو کرد توی دهنشو و خیسش کرد و هولش داد تو کسم و خروسکمم توی دهنش کرد. خانمایی که اینو تجربه کردن میفهمن چی میگم این لحظه بهترین لذت دنیاس اونقد خروسکو خورد که داشتم ارضا میشدم (من موقع ارضا شدن اسکوارت دارم) بهش گفتم نیما کیر کلفتتو بگیر جلو کسم میخام روش آب بریزم و همزمان با خروسکم بازی میکردم تا نیما کیرشو گرفت جلو کسم آبم با فشار ریخت روش و من ارضا شدم همونموقع نیما کیرکلفتشو که رگاش زده بودن بیرونو با فشار کرد توی کسم چنان ضربه میزدکه داشتم روانی میشدم اونقد لذت میبردم که گذشت زمانو حس نمیکردم نمیدونم چند دقیقه طول کشید که گفت میترا پاشو زانو بزن داره آبم میاد من نشستم و اون ایستاد روبروم کیرشو کرد توی دهنم اونقد کلفت شده بود که از کلفتیش میترسیدم چند تا ساک که زدم داد زد داره میاد منم کیرشو از دهنم درآوردم و زبونمو آوردم بیرون اوووف آب گرمش با فشار ریخت روی زبون و صورتم و 1 کم هم توی چشام رفت با زبونم آب که کنار لبم بود خوردم عاشق طعم آبشم .با و جودی که آبش اومده بود ولی کیرش هنوز نخوابیده بود با دیدن این صحنه حشری تر شدم و حس کردم خودمم دوبار دارم ارضا میشم خوابیدم و بهش گفتم حالم بده اونم نشست وسط پامو و من با خروسکم بازی میکردم و اونم انگشت وسطش توی کسم بود سرتونو درد نیارم بعد از چند دقیقه دوباره آبم با فشار ریخت روی دستش .فعلا 2 ب 1 بودیم ..بعد از 1 استراحت کوتاه دوباره نشستیم پای بساط سرمون که گرمتر شد من آروم آروم رفتم روش و از هم لب گرفتیم سرمو فشار داد پایین سمت کیرش کیرشو که آروم خوابیده بود کامل کردم توی دهنم فقط وقتی خوابیده باشه همه کیرش توی دهنم جا میشه آروم آروم داشت بلند میشد که تخماشو خوردم من عاشق تخمای نیما هستم یه جورایی سفت و باحاله خلاصه 2-3 دقیقه ای براش ساک زدم و مچ مچ که شد منو خوابوند روی تختو کیرشو کرد توی کسم همزمان هم سینه هامو میخورد حال میکردم بین زمین و آسمون بودم .. 1 کم که سینه هامو خورد بلند شد و1 دستشو زد به کمرش و با یه دستش هم باسنمو گرفت و ضربه میزد (ما توی سکسامون 1 فضایی داریم که خودمونو به جای یکی دیگه فرض میکنیم اون اسم یکی از دوستای منو میاره منم اسم یکی از دوستاشو اینجوری وحشتناک حال میکنیم ) من بهش میگفتم رضا ضربه میخوام اونم دیوونه تر میشد داشتم 1 بار دیگه ارضا میشدم بهش گفتم و اونم کیرشو درآورد دوباره آبم با فشار ریخت روی کیرش پاهام داشت میلرزید حس میکردم روی ابرا دارم راه میرم ارضا شدن توی حالت مستی دیوونه کننده ست . خلاصه کیرشو که آب خودم روش بود کرد توی دهنم مزه ترش و با حالی داشت ولی به خوشمزگی آب نیما نبود . براش ساک زدم و بعد بهم گفت میترا سگی شو سریع برگشتم و کیرشو سگی کرد توی کسم من روانی این حالت کردنشم . کمر سفتی داره کیرش چنان میرفت توی کسم و میومد بیرون که از خوشی داشتم میمردم همش اسم دوستاشو میاوردم اونم اسم دوستای منو … بازم حدود 1 ربع طول کشید تا آبش اومد گفت بریزم توش گفتم آره .. وقتی داره آبش میاد صورتش اونقد باحال میشه که نگو. اونقد داد زد و با قدرت همه آبشو خالی کرد توی کس تشنه من .. حتی 1 قطره شم نیومد بیرون کسم همه آبشو بلعید. حالا شدیم 3-2 هنوز من جلو بودم .بعداز 1 خورده استراحت و توی بغل هم خوابیدن و از این کس و اون کیر حرف زدن دوباره هردومون حشری شدیم منو از پشت بغل کرده بود و با نوک سینه هام بازی میکرد داغون که شدم برگشتم و از هم لب گرفتیم و براش ساک زدم گفت اینبار باید از کون بکنمت منم سریع دمر خوابیدم و با انگشتم ژل لوبریکانتو کردم تو سوراخ کونم و به سر کیر کلفت اونم زدم آروم آروم سرشو کرد توی کونم وای وحشتناک دردم گرفت چند بار که سرشو کرد تو و آورد بیرون جا باز کرد همشو کرد تو وای خیلی خوشم میاد کیرش چنان کلفت شده بود که میترسیدم کونم دیگه تنگ نشه و به همون گشادی بمونه با دو دستش میزد روی باسنم وحشی شده بود عاشق این خشونتشم دوباره رفتیم توی فضا اون داشت زهره(یکی از دوستام ) میکرد منم داشتم به جواد کون میدادم و با خروسکم بازی میکردم حسمون دوبرابر شده بود داشتم ارضا میشدم سریع کیرشو از کونم آورد بیرون و جلوی کسم گرفت کل بدنم داشت میلرزید آبمو با فشار ریختم روی کیرش و کلفترش کرد همونموقع دوباره کردش توی کونم چون آبم روی کیرش بود راحت لیز خورد و رفت توی کونم اوووف با همه وجودم حال میکردم و بهش حال میدادم میگفت زهره کونتو دوس دارم منم میگفتم جواد عاشق کیر کلفتتم همزمان از اینکه چقد دلش میخواد کیرشو بکنه توی کس و کون زهره برام میگفت و منم از اینکه چقد دوس دارم به جواد کس بدم براش میگفتم کیرکلفتش تا ته توی کونم بود و من اصلا درد نداشتم فقط حال میکردم و با خروسکم بازی میکردم همینطور تو فضا بودیم که گفت آبش داره میاد گفت چیکارش کنم بهش گفتم بریزش داخل اونم روم خوابید و با داد آبشو کامل خالی کرد تو کونم ولی هنوز کیرش نخوابیده بود و من از این حالتش بیشتر حشری میشم دوباره داشتم ارضا میشدم سریع از روم بلند شد ولی هنوز کیرش تو کونم بود به انگشتش ژل زدم و گذاشتمش رو ی خروسکم اونم با استادی هرچه تمامتر با خروسکم بازی میکرد و کیرشو توی کونم میچرخوند دوباره آبم اومد شدیم 5به 3 . دیگه جفتمون داشتیم از حال میرفتیم . ساعت حدود 3 شب بود خوابیدیم تا 6 صبح و دوباره 1 سکس دیگه ولی فکر میکنم دیگه از حوصله تون خارجه که بخوام براتون تعریفش کنم فقط باید بگم که آخرش 6 به 5 من بردم و شیش تاییش کردم . امیدوارم که خوشتون اومده باشه . اگه خوشتون اومد کامنت بذارین تا سکسای دیگمم براتون تعریف کنم …نوشته میترا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *