کس لاستیکی سکینه

0 views
0%

امروز داشتم با خودم فکر میکردم که تا حالا با چند نفر سکس داشتم 1 یا 2 یا 3….باور کنید خودم هم با اینکه تعداد سکسام محدود بوده بعضی اشون فراموش میکنم برا همین تو فکر نوشتنشون افتادم چه بهتر که حالا که می خواهم بنویسم جایی بنویسم که دوستای سایت داستان سکسی هم بخونن و نظر بدن برا همین تصمیم گرفتم از اخرین سکسم بگم زینبسال 91 بود اخر سال اسفند ماه که یک خانم به گوشیم زنگ زد و برا کارشون ازم نظر و همکاری خواست که با توجه به اینکه اخر سال بود و دفتر تعطیل بهش گفتم 7 فروردین تماس بگیره اخه خیلی عجله داشت که بیاد دفتر و با هم صحبت کنیم به اندازه ای که حتی من قبول کردم که روز تعطیل بیام دفتر ببینمش ولی قبول نکرد و گفت چون تنها میشیم جالب نیست با خودم گفتم عجب احمق عقب مانده ای دیگه گذشت تا 7 فروردین که امد دفتر چشمم به قیافه زشتت افتاد 1 خانم 30 ساله با اندام بلند صورت سبزه عینکی که به زور فارسی صحبت میکرد (لر کرد ترک فرق نداره همه یکی هستیم) و مدام سرش پایین بود به من نگاهم نمی کرد با 1دستکش سفید و مدام نشان میداد که از اینکه دفتر خالیه و کسسی نیست ناراحته.بگذریم صحبتش کرد من هم قول همکاری تو کارش بهش دادم وحسابی زمان بیرون رفتن از دفتر خوشحالم کرد چون اولین پول سال 92 رو از ان کاسبی کردم 2یا 3 روزی گذشت که به گوشیم تماس گرفت خواست که دوباره ببینمش که باز رفتیم دفتر خیلی اشفته بود من حسابی با صحبت ارامش کردم و در مورد کارش بهش ارامش دادم باور کنید بیشتر چشم دنبال پولی بود که از کارش به دست می اوردم که متاسفانه ان روز خبری نشد رفت تا اینکه شب 1 اس ام اس از طرفش بهم رسید که داخلش نوشته شده بود مرسی از دلگرمتون از این حرفا که شما مثل برادرم هستید و غیره که من هم متقابلا تشکر کردم ولی مثل اینکه اس ام اس دادنش تمامی نداشت پشت هم مثل ترتکتور اس ام اس میداد با نوشته های دربو داغون (شما ارامم میکنید شما خیلی مهربانید دوست دارم بیشت با شما صحبت کنم)کلا هنوز نمی دانستم چطور ادمی هست تا اینکه درخواست کرد که بریم بیرون که من گفتم همان دفتر خودم بریم بهتره و چند روز بعد امد دفتر این بار هم مثل همیشه عصر گفتم بیاد تا دفتر تعطیل باشه و کسی مزاحم نشه(کلا خانم یا دختر که به دفترم میاد عصر میگم بیان تا کسی نباش)بر خلاف همیشه این بار پشت میز ننشستم رو مبل کنار زینب نشستم شروع به صحبت کردیم کلا غیر کاری هنوز چند کلمه ای صحبت نکرده بودیم که بهش گفتم گرمه چرا راحت نمیشینید روسریتون بیرون نمیارید که گفت نه خجالت میکشم از این حرفا که من هم با جسارت پایان دستم کشیدم به روسریش گفتم چقدر هم زیباست و بهتون میاد و به همین بهانه شروع به دست درازی کردم و خیلی راحت روسریش بیرون اوردم خیلی راحت مثل 1 گربه نشسته بود فقط منتظر لمس کردن بود من هم دیگه بعد از این همه کس کلک بازی میدانم کی این کارس شروع کردم به دست کشیدن به موش و به همین بهانه گوشش را ناز کردم بعد گردن و غیره………دیگه جریان کامل سکسی شده بود کار به لب رسید شروع به لب گرفتن ازش کردن باور کنید زجر اور ترین کاری بود که تا حالا کردم چون صرفا برا اینکه حشریش کنم کسش بذارم داشتم ازش لب می گرفتم حالا از من که هی میخواهم دکمه مانتو باز کنم و نمیشه تازه دیدم که دکمه ها ظاهری و کاملا از مانتو هایی هست که باید از بالا بیرون بیاد کیرم سیخ شده بود از شق درد داشتم می مردم ولی حالا طرف مقابل ما را داشته باش 1 نازی میکرد اینقدر زشت با ان حرف زدنش که دلم میخواست خفش کنم بگم حرف نزن کسو فقط کست بده حالا از ان صرار که نمیشه از من که دوست دارم به اغوشت بکش دیگه به هر خر کردن بود استاده مانتوش بیرون اوردم شروع به خوردن گردنش کردم برا اینکه حشریش کنم به سمت سینش رفتم 1 سینه گنده از رو لباس هم میشد نوکش که سیخ شده لمس کرد کم کم سینش از سوتین بیرون کشیدم نوکش خوردم منزجر کننده بود هیچ با سینه هاییی که تا حالا دیده بودم قابل مقایسه نبود یا ان پستونایی که شما تو فیلم پورن دیدید (قلمبه شل سیاه)بد بخت من بگذریم به هر زوری بود دیگه گفتم باید لخت شی قبول نمیکرد تا نگو 1 گن پایان اندام پوشیده که بیرون اوردنش براش سخته به هزار التماس بالا تنش ازاد کرد تازه فهمیدم طرف با این گن خودش سر پا نگه داشته همش شکمه و این هم که به زور بدنش نشان میده برا اینه که از بدن خودش بدش میاد من هم سریع از تجربه کس کردنم استفاده کردم چراغ دفتر خاموش کردم اخه زنی که بچه دار میشه پایان شکمش به هم میریزه اعتماد به نفسش صفره من هم با این چراغ خاموش کردن راحتش کردم که من بدنت نمی بینم باور کنید اینقدر بعد از خاموش کردن چراغ راحت لباساشو بیرون می اورد که به خودم فحش میدادم که چرا سریع تر این کار انجام ندادم حالا نوبت خانم بود چنان بدنم لیس میزد که از خود بی خود میشدم گردن گوش سینه دیگه راحت نشسته بود روی زمین بدنم لیس میزد یواش یواش شلوارم بیرون اورد وای چه ساکی میزد با اشتیاق پایان از بستنی بهتر اولین بار بود که کسی با این حس کیرم میخورد بعد زبونش برد پایین خایه هام لیس زد قبلا یه دوست پرستار داشتم که این کار برام میکرد ولی وقتی که سرش برد پایین و از ته کیرم و خایه ام لیس زد امد بالا خیلی بهم حال داد و وقتی بیشتر حال داد که برا بار دوم بیشتر پایین رفت حتی تا سوراخ پشت لیس زد این کار حتی تو هر فیلم سوپر هم نمیشه دید ولی برا من اتفاق افتاد هم اینکه جالب بود و هم حرکت نو.حالا که چراغ ها خاموش شده بود بیرون اوردن بقیه لباس ها شلوار گن خانم راحت تر شده بود ولی بازم تو ان تاریکی شکم عمل کرده جای جراحی سزارین با شکم چینو چروک خوردش می شد دید وقتی دیدم خیلی ضد حال خوردم ولی با این وجود ارش کچولو سیخ شده بود و به هر صورت باید می خواباندمش چه با کس سکینه خانم چه با فکر کون زیبا جنیفر لوپز.کاندوم رو ار ش کچولو کشیدم رفتم سراغ سکینه که کف اتاق رو موکت که با کفش روش راه می رفتیم دراز کشیده بود و منتظر کیر من بود رفتم و روش دراز کشیدم کیرم کردم تو کسش لامصب داخل نمیر فت مثل اینکه کسش ز سنگ باشه خیلی تنگ بود من کس های زیادی کردم نوع های مختلفی دیدم ولی این چیز دیگه بود چرا که اکثر کس ها اول دهانشون تنگ و داخلش گشاده ولی این کس محترم مثل سنگ بود کیرم دشت می شکست به هر زحمت بود کردمش تو چند باری جلو عقب کردم تا یکم ازاد شد چند دقیقه ای به همین روش کردم که خسته شدم خواستم حالت کردنم عوض کنم با هم بلند شدیم سر سینه سکینه گذاشتم رو میز از پشت بهش چسبیدم کیرم گذاشتم در کسش باز هم مثل لحظه اول شده بود تنگ تنگ به حدی که داخل نمی رفت با یه تغیر حالت کسی که 15 دقیقه در حال دادن بود شده بود مثل 1 کس 14 ساله باکره تنگ تنگ بازم کردم تو شروع کردم ان روز 70 مدل کردمش 3 بار ارضا شد ولی من هنوز نشده بودم دیگه داشت جر می خورد هی میگفت ارش کی پایان میشه من هم که ارضا شدنم اکثرا دست خومه بعد از اینکه دیدم دیگه خستش شده با چند تا حرکت سریع و تا ته جا زدن که کیرم تحریک کنه کیرم تحریک بیشتر کردم خودم محیا ارضا شدن کردن چه لحظه به یاد ماندنی ابم داشت می امد ولی اینقدر کسش تنگ بود که به راحتی نمی گذاشت ابم پایان بیاد مثل لوله ای که داری روش فشار میاری کاملا حسش میکردم که ابم تو کیرم داره به زور راحش داره به سمت کس سکینه جان ادامه میده.چند دقیقه گذشت تو همون حالت که من رو مبل نشسته بودم ان رو زمین جلوم خوابیده بود پام گذاشت رو سینه اش یک لحظه شصت پام لیسید کرد تو دهنش خیلی حشریم کرد انگار نه انگار که همین الان ارضا شدم بازم کیرم سیخ شد بهش گفتم بازم دلت میخواهد گفت تو توانش نداری این همان بهانه بود که دنبالش میگشتم باز افتادم روش و از 100 مدل کردمش و باز هم همان کس تنگ قبلی بود اصلا تغیر و گشاد نمیشدالان چند مدتیه هنوز با هم هستیم علی رغم اینکه از قیافه غیر سکسیش و دهاتی بودنش خوشم نمی امد ولی کسش باز هم از جق زدن بهتر بود برا همین تا الان که دارم خاطره ام را براتو ن تعریف می کنم دوستیم باش حفظ کردم چرا که کسش هر چی باشه کسه از جق زدن بهترتبریک میگم به هرچی مرد لره چرا که سکینه لر بود و عجب کسی داشت تنگ و بعد از هر کردن دوباره به حالت تنگ اولیه برمیگشت.نوشته‌ آرش

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *