کس کردن در مالزی

0 views
0%

سلامخاطره ای واقعی اما دردناک را واستون میگم.با دوستم رفته بودیم مالزی واسه گشت و گذارروز اول که رفتیم بگردیم یه تاکسی گرفتیم که ما را ببره محله چینی ها. راننده تاکسی ما را تو مسیر با یه هتل آشنا کرد. ما را برد توهتل و بخش پذیرش ما را معرفی کرد. بعد از کمی صحبت متوجه شدیم میخوان دختر واسه سکس بهمون معرفی کنن. یه دفعه دیدیم چند تا دختر با سن 18 تا 22 سال اومدن داخل، خیلی خوشکل و خوش اندام بودن. قیمت اونها 150 رینگت بود که فکر کردیم کمی بالاست و گفتیم واسه بعد.تو محله چینی ها یه دختر چینی ایستاده بود، با قیافه تقریبا لخت و توجه منو به خودش جلب کرد. گفت 100 رینگت میگیره واسه سکس. ولی من راضیش کردم به 70 رینگت. رفتیم تو هتلش و فورا لخت شد و من هم لخت شدم بعد یه کاندوم به من داد و بعد شروع کرد به خوردن کیر من. وای من که خیلی هات بودم حسابی حشری شده. آخه هنوز تجربه سکس نداشتم. من خواستم لب و سینه هاشو بخورم اما اجازه نداد و خودش کیر منو گذاشت تو کسش و گفت فاست فاست. یعنی تند تند…من هم با کمی عقب و جلو ارضا شدم. درواقع منو فریب داد..داستان غم انگیز اینجاست که 2 روز بعد با یه دختر سبزه خوش اندام و خیلی هات کنار خیابون رفتیم هتلش واسه سکس. باز من بعلت عدم آگاهی چونه زدم و قیمت را آوردم پایین اما وقتی رفتیم تو اتاقش، مقداری پول بهش دادم ولی پول از مقداری که بهش گفته بودم کمتر توی جیبم بود. پول را گرفت و عصبانی شد و منو تهدید کرد که از اتاقش برم بیرون. چون خیلی شر بود ترسیدم و رفتم بیرون. بعد اتاقو بست. ولی یدفعه دیدم دوربین و موبایلمو تو اتاقش یاجا گذاشتم. وای خیلی ترسیده بودم و ناراحت بودم. آخه همه زندگیم تو گوشی و دوربین بود. ولی یه دفعه دیدم در اتاقو باز کرد و اونها را به من داد و در را بست. خیلی خوشحال شدم و خدا را شکر کردم.بهرحال ایکاش همون روز اول با اون دخترای ناز با همون قیمت رفته بودم هتل و بطور رسمی حال کرده بودم چون اون دخترها همه جور حال میدادن. این خاطر را تعریف کردم تا عبرتی بشه واسه بقیه.مرسینوشته توفیق

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *