کشف میل به همجنس

0 views
0%

اول از همه اینکه داستان گی هست و کسایی که دوست ندارن نخونن نمیگمم واقعیه چون اصلا واسم مهم نیست اگه فکر میکنید دروغه اولین داستانم هستش اگه ایرادی داشت ببخشید.امیرحسین هستم 20 ساله نه زیادی خوشگلم و نه کیر گنده ای دارم اما کوچکتر که بودم خیلی ها دنبال کونم بودن و میخواستن ترتیبمو بدن چون هم بدنم سفید بود هم بی مو. اوایل اصلا دوست نداشتم با پسر سکس کنم اما وقتی اول دبیرستان بودم یه کنار دستی داشتم به اسم محمد که خیلی منو سر کلاس میمالوند و چیزی که باعث شد بهش راه بدم این بود که خودشم اجازه میداد باهاش ور برم و بمالمش یه روز چهارشنبه ساعت دوازده زنگ ورزش بود اما من تو کلاس مونده بودم تا تمرینای ادبیاتمو بنویسم که محمد هم اومد تو به یکی از بچه ها که تو کلاس بود گفت برو ناظم کارت داره حالا تنها شده بودیم اومد کنارم نشست منم پایان حواسم به خودازمایی های ادبیات بود که یهو دیدم پاهام از هم وا شد دیدم بععله رفته زیر میز و اومده بین پاهام بهش گفتم نکن دارم مشقارو مینویسم گفت تو بنویس کاری به من نداشته باش منم گفتم باشه .شرو کرد مالیدن کیرم از رو شلوار منم داشتم میمردم از شهوت از رو شلوار لبشو گزاشته بود رو کله کیرم و بوسش میکرد که من کمربندمو باز کردم و شلوارمو کشیدم پایین سره کیرمو از پاچه شورتم در اورد و گزاشت بین لبش یه اوووووووم سکسی گفت که منو کشت اروم شرو کرد ساک زدن اروم تو دهنش عقب جلوش میکرد و هربار که به سرش میرسید یه بوس محکمش میکرد دستمو گزاشتم رو سرش و فشار میدادم به خودم کم کم حس کردم دارم ارضا میشم هنوز قشنگ یادمه اون موقع ابم نمیومد و وقتی ارضا میشدم یه حس قلقلک مانندی داشتم این اولین تجربه گی من بود .از این ماجرا گذشت و من 17 سالم شد محمد از مدرسه ما رفته بود و من تو حسرتش مونده بودم اما رومم نمیشد برم سمته کس دیگه ای چون شهرمون کوچیک بود و هم از ابروم میترسیدم هم اینکه نکنه چند نفری بکننم یه رئز رفته بودم بیرون به یکی از دوستام زنگ زدم اسمش همایون بود قرار بود بریم گل بخریم و بکشیم وقتی اومد و رفتیم پیش ساقی وسیلرو گرفتیم گفت بیا بریم پیش سروش خونشون خالیه گفتم بریم رفتیم و چت کردیم .داشتیم رو بالکن سیگار میکشیدیم که گوشی همایون زنگ زد مامانش بهش گفت ماشین رو بیار میخوام برم خواهرتو از مهد بیارم همایون به ماگفت گراس پیش شما باشه من برم ماشین رو بزارم خونه و برگردم گفتیم باشه اون رفت و ما نشستیم تو حال به پی اس بازی کردن دسته اول رو من بردم همینطو دست دوم رو سروش خیلی لجش گرفته بود بازی رو قطع کرد گفت من حوصله ندارم گفتم بی جنبه همینجوری داشت با ماهواره ور میرفت و منم سرم تو گوشیم بود که دیدم کانال سوپر گزاشت یه سوپر انال بود یکم که گذشت من اصن یادم رفت داشتم با گوشیم چه کار میکردم خخخخ راست کرده بودم و حشری که سروش دستشو گزاشت رو شلوارکم و شروع کرد مالیدن کیرم منم که فکر نمیکردم از این بیشتر پیش بریم اجازه دادم قشنگ ور بره و خودمم کیرشو میمالیدم که بعد چند دقیقه گفت بیا بریم تو اتاق منو بگی زدم به مغلطه که الان همایون میاد و نمیشه گفت بیا بریم چس نکن خیلی اصرار کرد تا اخرش خرم کرد رفتیم تو اتاق شورت و شلوارکمو در اوردم و دستامو زدم به دیوار وقتی کون سفید و بی مومو دید یه جوووونه کش داری گفت که واقعا خودم حال کردم که از کونم خوشش اومده کیرشو گزاشت لای کونم و به سوراخم میمالیدش بهم گفت پاهاتو بچسبون به هم که بزارم لاپات کاری که گفت رو انجام دادم و شروع کرد تلمبه زدن لاپام راستش اصلا خوشم نیوومد چون سره کیرش میخورد یه تخمام و دردم میگرفتاما چیزی نگفتم از لای پام در اورد و دوباره شروع کرد مالیدنش به سوراخم سرشو فشار میداد و شدوباره برمیگردوندش عقب من دیگه رو اسمون بودم تف کردم تو دستمو شرو کردم مالیدن کیرم یه لحظه کیرشو از کونم جدا کرد و وقتی برش گردوند سرد بود فهمیدم تف زده بهش گفتم نکن توش تا حالا ندادم گفت باشه انگشتشو کرد داخل اولش یکم میسوخت اما بعدش سوزشش رفع شد چند لحظه بعد انگشت دوم رفت تو کونم من فقد داشتم لبمو گاز میگرفتم ولذت میبردم یه یهو یهدرد خیلی زیاد کل جونم و گرفت بهش گفتم بکش بیرون درد داره گفت عشقم یکم تحمل کن خوب میشه وقتی دید واقعا دارم اذیت میشم دستشو اورد جلو و کیرمو میمالید یکمی بهتر شدم اما وقتی عقب جلو کرد حس کردم دارم تیکه تیکه میشم بهش گفتم نامرد حداقل کرم بزن گفت دوس ندارم بهش گفتم یا کرم بزن یا نمیدم مجبور شد قبول کنه وقتی داشت کرم میزد برای اولین بار کیرشو دیدم وااااای سره کیرش خیلی بزرگ بود از پایان کیرش کلفت تر بود بعدا اسمه کیرشو گزاشتم کله قارچی .دوباره گزاشتش داخل و نگهش داشت اینبار وقتی شرو کرز به کردن داشتم لذت میبردم چند دقیقه تو همون حالت ادامه داد تا کشید بیرون و خودشم اومد و دستشو زد به دیوار و قنبل کرد تعجب کرده بودم چون فکر میکردم فقد میخواد بکنه اما خوشحالم بودم که بلاخره میتونم یه نفرو بکنم اونم کونش مس من سفید و گنده بود اما چون یکی دو سال بزرگتر بود یکم مو داشت منم مث کون ندیده ها کیرمو گزاشتم لاکونش و عقب جلو میکردم که بعد چند دقیقه گفت میکنی یا نه منم که چون دفعه اولم بود سوراخو پیدا نمیکردم بهش گفتم پیداش نمیکنم که کیرمو گرفت تو دستشو گزاشت رو سوراخش منم تف کردم و اروم فشار دادم اما با اینکه اروم فشار دادم تو یه لحظه کیرم تا ختنه گاه رفت داخل صداش رفت تا اسمون گفت لاشی ارومتر گفتم ببخشید حواسم نبود فکر نمیکردم دردش بیاد پس شروع کردم تلمبه زدن اونم هیچی نمیگفت واقعا حسش عالی بود یه سوراخ گرم داشت به کیرم فشار میاوورد که گفت بسه دیگه نوبت منه درش اوردمو رو زانو هام نیشستم و بدنمو انداخستم رو تخت زاویه نود درجه کونم حسابی زده بود بیرون اومد و کیرشو یه جا تا ته کرد داخل جوووووون واقعا حس خوبی داد که کون گشاد شدم یهویی با کیرش پر شد نمیدونم تجربه این پوزیشن رو دارید یا نه اما پایان کیر به خورد کون میره ادنم تا سر میکشید بیرون و تا خایه میکرد داخل کم کم سرعتش بیشتر شد تند تند کیرشو فرو میکرد تو کون تنگم منم فقد نالهه میکردم و ادنم حشری تر میشد یهویی حس کردم کونم داااغ شد افتاد رو بدنم و نفس نفس میزد گفت ارضا شدی گفتم نه گفت دراز یکش رو تخت و خودش اومد روی کیرم نشست شرو کرد به بالا پایین کردن محکم خودشو میکوبید به کیرم و صدای کونش پایان اتاقو گرفته بود تازه داشتم ارضا میشدم که یهو گوشیش زنگ خورد و همایون رسیده بود دم در بخشکی شانس سریع پاشد لباساشو پوشید و گفت من لفتش میدم تا تو هم حاظر بشی گفتم باشه رفت بیرون و من واقعا خورده بود تو برجکم رفتم اونور اتاق لباسامو بپوشم که دیدم یه شونه رو زمین افتاده و دستش گرده برداشتمش و کرددمش تو کونم همزمان که اونو نو سوراخم عقب جلو میکردم برا خودم جرق میزدم با پایان سرعت دو تا دستمو تکون میدادم چون میدونستم اگه اونا برسن طبقه بالا هم منو میبینن هم ابم نمیاد بلاخره ارضا شدم و وقتی شونرو در اوردم دیدم خونی شده سریع لباسامو پوشیدمو رفتم دسشویی وبعدش دوباره گل کشیدیم و رفتیم خونه هامون .این اولین سکس من بود و بعد از اون روز بود که فهمیدم عاشق کون دادن شدم بارها بعد از این داستان با سروش سکس کردم عذر میخوام اگه خیلی طولانی شد .نوشته امیرحسین

Date: July 11, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *