دانلود

کلیپ سکسی خارجی لز شاش هم رو میخورن

0 views
0%

کلیپ سکسی خارجی لز شاش هم رو میخورن

مجبور بودیم برا درس خوندن بیشتر از هفت هشت کیلومتر راه بریم تا بر

سیم به شهر کوچک نزدیک روستامون هرچند راه دور مث خر دهنم

نو سرویس کرده بود وای ب اون روزی که وانتای روستا زودتر

میرفتن دیگه اون روز چوب ناظم و پیاده رویی پوستمونو میکند اما

پیاده رویی موقع برگشتن به خونه برامون خالی از ل

طف نبود در این مابین میرفتیم سراغ باغ و حیوانات زبون بسته،

ی دوست داشتم راه رام ک

 

ردن خرا و گاوارو برای کردن خیلی خوب بلد بود و ما اسمشو گذاشته

بودیم استاد، با دستش کاری میکرد خود خره میومد بزور بهت میچ

سپید بکنیش، ی بار چند نفری با بر و بچه فامیل از شهر داشتیم

پیاده ب سمت روستا میومدیم دوره راهنمایی

بودیم و فقط می‌خواستیم کیرمونو توو هر سوراخی فرو کنیم هن

 

وزم بعضی وقتا دور همی میشینیم و تعریف میکنیم و می‌خندیم یکی از قشنگترین ماجراها همینه که دارم براتون بنویسم
رسیدم به باغای کشاورزی سر هر مزرعه و زمینی گاو و خر بسته بود و زمینا ب قدری بزرگ بود راحت میتونستی خرارو ببری کوهای اطراف بکنی ، دوستم ک بهش میگفتیم استاد رفت توو یکی از همین زمینای نزدیک و ی خر سفید و قد بلند آورد بطوری که برا کردنش باید سنگی چیزی میذاشتیم زیر پامون خلاصه موقعیت کردنو جور کردیم و استاد شروع کرد به آماده کردن مقدمات اول جفت پاهای خرو بست و بعد با حرکات استادانش شروع کرد والیدن کس خر برا آماده کردن عملیات نگو خر بدبخت اسهال داره شدید همین که استاد با دست برد چند حرکت رو کس خره انجام داد ،خرم دمشو داد بالا با نهایت فشار محتویات آبکی شکم
شو رو استاد خالی کرد مثلا استاد ماهر بود و با ی جهش به موقع خودشو کشید عقب ، همین حرکت باعث شد محتویات بریزه رو سر ، صورت و لباسش انگار ی سطل رنگ سبز روش خالی کرده بودن اما استاده ضربه خورده کوتاه نیومد و با اینکه همه از خنده روده بر شده بودیم با دوتا ضربه خرو خوابوند و شروع کرد به گاییدن خره قاطی کرده بود دستشو تا آرنج میکرد توو کس خر بدبخت ما هم فقط کارمون شده بود خنده خلاصه با همون حال خراب هممون ترتیب خر بیچاره‌ رو دادیم ک بفهمه ما از هیچ موقعیتی نمیگذریم حتی اگه اسهال باشه و هممونو سبز رنگ کنه، البته خرم از خجالت هممون در اومد و یکی یکی ماهارو سبز و
کاهی کرد از اون روزای عالی بود ترتیب دادن الاغو نمیگم اون برامون عادی بود اما اینکه از خجالت هممون موقع کردنش در اومد کلی خندیدیم بیشتر حرکت ماتریکسی استاد چسپید ک باعث شد محتویات اسمشو نبر بپاشه رو صورتش الان میگم کاش اون موقع موبایل مث الان ی چیز عادی بود چه صحنه هایی میشد شکار کرد

Date: August 27, 2019

One thought on “کلیپ سکسی خارجی لز شاش هم رو میخورن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *