دانلود

کلیپ سکسی دوجنسه با تتو روی کون پسر کیر میکنه رو دهان مرده

0 views
0%

کلیپ سکسی دوجنسه با تتو روی کون پسر کیر میکنه رو دهان مرده

 

سلام سال 87 بود و من اصفهان دانشجو بودم و با چند تا از دوستام خونه گرفته بوديم يه دوست و هم كلاسي داشتم كه اون بچه اصفهان بود اسمش محمد بود بعضي وقتا ميومد پيشمون قليون ميكشيديم و ميرفت يه شب من تنها شدم زنگ زدم به محمد گفتم بيا پيشم من تنهام اومد و حرف دختر و كس و سكس و… شد . محمد گفت چند روز پيش سه تا دختر شهرستاني كه اونا هم خونه گرفته بودن رو از جلو دانشگاه سوار كرده و رسونده . گفت بيا زنگشون بزنيم منم گفتم باشه . ايرانسلش شارژ نداشت با گوشي من زنگ زد . دخترا اول قرار شد بيان خونمون بعدش منصرف شدن . جاتون خالي يه

بطري شراب دست ساز داشتم نشستيم دوتايي خورديم يه مقدارش موند كه گذاشتم تو يخچال . محمد اخر شب رفت . فرداي

اون شب يكي به من اس داد شما؟ منم ميدونستم

شماره همون دخترست خودمو زدم به اون راه و گفتم

شما اس دادي . خلاخه كنم با هم كلي حرف زديم

و گفت كه من چند روز ديگه امتحان رياضي دارم بلدي يادم بدي ؟ منم الكي گفتم اره . گفت كجا و چطوري و … منم گفتم بيا خونمون تا يادت بدم گفت به شرط اينكه دوستمم بيادش ولي تو تنها باشي . گفتم باشه . شب شد ادرس رو بهشون دادم با آژانس اومدن خونه واييييييييييييييييي چه كس هايي بودن يكي از يكي خوشكل تر تو مدت 3 سال دانشگام همچين كس هايي نكرده بودم يكيشون بچه شير

از بود(ندا) اون يكي اراكي بود (بهاره) من با يه زير پوش ركابي مشكي رنگ رفتم درو باز كردم و اومدن داخل . اولين كاري كه كردن گفتن ميخوايم لباسامونو عوض كنيم كجا بريييييييييييم ؟ خونه ما هم فقط يه سالن بود و يه اشپز خونه اطاق نداشت . گفتم من ميرم تو حياط شما راحت باشيد كه بهاره گفت نه مشكلي نيست ندا يه كم ناراحت شد يادم رفت بگم من قرار بود به ندا رياضي ياد بدم و مثلا ندا دوست من بود و بهاره دوست ندا . خلاصه بهاره خانم جنده ي به تمام معناي ما خيلي راحت لباساشو جلو من و ندا عوض كرد و بدون روسري با يه شلوارك و يه تاپ نشست كنار بخاري تا چشمش به زير سيگاري كنار بخاري افتاد گفت سيگار داري ؟ منم كه از قبل همه چي آماده كرده بودم يه پاكت از تو يخچال اوردم و دادم بهش يه نخشو چاق كرد و شروع كرد به ادا و اصول در اوردن كه مثلا سيگاره گرفتدش . ندا هم فقط مانتوشو در اورد و با يه روسري شالي و همون شلوار لي كه پاش بود كنار من نشست . كتابشو در اورد و گفت بيا رياضي كار كنيم . گفتم بذار برم يه چايي چيزي دم كنم باشه تا صبح وقت داريم رياضي كار كنيم كه يه لحظه بهاره سيگارشو كه تموم شده بود تو زير سيگاري خاموش كرد و گفت ترم چندي ؟ گفتم 6 گفت ما هم اتفاقا ترم 6 هستيمو ديگه چيزي از دانشگاه نمونده و بيشترش رفت و يادش بخير و……… ولي متاسفانه ما تو اين 3 سال اصلا عشق و حال نكرديم منم كه كيرم داشت ميزد زير گلوم داشتم از شق درد ميمردم گفتم خوب امشب تلافي همه اون 3 سالو دربيار ميخواي برم مشروب بيارم ؟ بهاره : اره ندا تو هم ميخوري ؟ ندا: اره ولي زياد نه هااااااا حالم بد ميشه . رفتم مشروب و اوردم و كتاب رياضي ندا رو انداختم اون ور ترو گفتم كيرم تو رياضي عشق و حالو بچسب . ندا : بي ادب و رفت يه گوشه نشست . يه لحظه پيش خودم گفتم نكنه پاشن برن و من تا صبح بايد جق بزنم . سريع استكان ها رو اوردمو به ندا گفتم بيا جلو قهر نكن قربونت بشم ( صدام ميلرزيد) بهاره هم ميفهميد من چمه يواشكي ميخنديد و يه نگاه به كيرم انداخت كه از زير شلوار كردي كه پام بود م

شخص بود راسته و يه چشمك انداخت . ندا گفت من نميخوام شما بخوريد . قرار بود رياضي بادم بدي . فهميدم واقعا با رياضي مشكل داره . نشستم كنارش و بئسش كردم و گفتم شرمندم بلد

نيستم . سرشو اون ور كردو گفت ميدونستم الكي

گفتي بلدي . ديديم بهاره واسه من و خودش مش

روي ريخته گفت بيا پس . رفتم و شروع كرديم به

مشروب خوردن كه ديديم بهاره داره گيج ميشه و منم ديگه ادامه ندادم يه نخ سيگار چاق كردم گذاشتم دهنش دوتا پك كه زد ديگه از هوش داشت ميرفت كه ديديم سرشو گذاشت رو پاهامو با دستش كيرمو از تو شلوارم در اوردو شروع كرد به خنديدن . ندا بهش ميگفت نكن خاك تو سرت و … يه كمي هم به غيرتش برخورده بود ولي عكس العمل زيادي نشون نداد ( اونم به نوبه خودش يه جنده خانم با كلاس بود زياد هم بدش نميومد ولي با بهاره تا حالا سكس دونفره نكرده بود ) . خلاصه جاتون خالي بهاره خانم ما يه ساك مرگي ( به قول ممد ) واسم زدو منم كلم يه كم داغ بود خالي ميكردما گفتم ميدوني ارزوم چيه گف

ت هاااااااااا گفتم كه يكي واسم ساك بزنه منم قليون بكشم كه پا شدم برم قليون بذارم ندا گفت بشين من درست ميكنم . تا اومد ندا قليونو چاق كنه ما دوتا لخت لخت شده بوديم و بهاره تو بغلم نشسته بود كه ندا با قليون اومد يه كم كشيد و دادش به من شروع كردم به پك زدن كه بهاره بلند شد نشست جلو پاهام و شروع كرد به ساك زدن به ندا گفتم تو نمياي ؟ ديدم دستشو برد به سمت كيرمو به بهاره گفت بده منم بخورم . اوووووووووووووووووف نميدونيد چه حسي داشتم انگار تو بهشت بودم هنوز كه يادم ميافته انگار ميكنم تخيل بوده . خلاصه بهد از چند لحظ

ه ندا هم لخت شد و داشتند دوتايي به كير م

ن ور ميرفتند تا ميديدم الان ديگه داره ابم مياد ميگفتم بسه . يه كم بغلشون ميكرد و دوباره . … بهشون گفتم كدومتون اوپنيد ؟ بهاره گفت دوتامون . كس ميخوايي؟ ههههههههههههه و…… نشست رو كيرم و كردش تو كسش واي واي واي چه كس تنگ و داغي داشت من كه از هوش رفتم چندتا بالا و پايين كه كرد ابم اومدو ريخت تو كسش يه لحظه هول شد پاشد گفت چرا نگفتي ؟ گفتم چيو ؟ رفت تو حمام كه كسشو بشوره ندا رو بغل كردم گفتم بيا دلم بخوابيم ديگه كيرم راست نميشد خيلي هم خسته بودم . يه جا انداختم و خوابيديم كه بهاره هم اومد اون طرف من خوابيد هر سه تا لخت و من و بهاره خسته از سكس و ندا تو كف كير من . يه بار چشامو باز كردم ديدم موقع اذان صبحه . هر دوتاشون مست خواب بودن . منم قواي جنسيم برگشته بود و تا چشم به ندا افتاد اين لامسب دوباره راست شد خوابيدم روش و يه كم بوسش كردم اونم بفهمي نفهمي يه چيزايي تو خواب درك كرد و تا اومد كامل از خواب بيدار بشه كيرمو گذاشتم تو كسش كه ديديم داره فشارم ميده و خلاصه ندار رو هم تو خواب و بيداري كردم بهاره هم بيدار شد ولي ديگه چيزي نگفت پشتشو كرد به ما منم مگه ابم ميومد اينقد تلمبه زدم تا ندا ارضا شد و من هنوز نشده بودم ديگه خسته شدم بازو هام ديگه داشت كنده ميشد همينطور كه كيرم تو كس ندا بود سرمو گذاشتم رو سينش و خوابيدم كه ديديم تو گوشم گفت پاشو خفم كردي استاد رياضي دوتايي خنديديمو بغلش كردمو خوابيديم تا ظهر و… اميد وارم خوشتون اومده باشه اين داستان سر دراز دارد بعدش ميرسيم به جريان سكس من زن صاحب خونمون كه به همين داستان هم مربوط ميشه اگه استقبال كنيد اونم واستون ميذارم

Date: February 3, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *