دانلود

کلیپ سکسی دوجنسه با کیر مثله تنه درخت

0 views
0%

کلیپ سکسی دوجنسه با کیر مثله تنه درخت

 

 

من دنی 23 سالمه و بچه مشهدم، سبزه ام و قدم 176 و وزنم 60 هستش، لاغرم و به شدت عشق پاهای خانما. نسترن بچه مشهد نیست، اما زیاد میاد مشهد، دوست قدیمی خانوادگی هست و قدش 185 و وزنش حدود 65 و پاهای کشیده و خوشگلی داره — یه مدت زیاد بهش اس می دادم و ازش میخواستم که بهم اجازه بده یکبار فقط یکبار پاهاشو بو کنم و بوس کنم و بلیسم، من فوت فتیشم و البته در مواردی بردگی هم می کنم؛ بارها به نسترن گفتم

و قبول نکرد و هی میگفت که نه تو شخصیتت بالات

ر ازین حرفاست و این چیزا، خلاصه این بار گفته بودم هرطور شده باید پاهاشو بلیسم، بهش اس دادم داری میای مشهد و میخواین بیاین خونه ما لااقل حالا که نمیزاری پاهاتو بلیسم با کفشای نو و تمیز نیا، با کفشی بیا که یکم کثیف شده باشه و توش بو گرفته باشه و یا جوراب پات نکن یا اگرم پات کردی، دم در دربیار و بزار تو کفش تا من یکم کفشاتو بلیسم و با جورابات حال کنم، بخدا عاشق پاهاتم و ازین حرفا.
جوابمو نداد و سه روز بعدش داشتن میومدن خونمون که بهم اس داد به یه بهونه برو از خونه بیرون و وقتی بهت اس دادم بیا تو حیاط، میخوام بهت عیدی بدم، گفتم چشم سرورم، خنده و فرستاد و نوشت خفه شو دیوونه، باز شروع کردیا، گفتم ببخشید، فکر کردم مربوط به اون موضوع میشد عیدی، منتظرم، رفتم بیرون و تقریبن 5 دقیقه بعد اس داد زود بیا، من تو حیاط رو تخت نشستم، دوییدم و رفتمو درو آروم باز کردم و دیدم در داخلی خونه بسته است و این کفش اسپرت پا

ش و رو تخت نشسته و داره بههم اشاره میکنه که هیس، آروم رفتم جلو و گفت یالا سریع بشین رو دو زانوت پامو در بیار و بو کن و بوس کن و ب

لیس و کفشامم بو کن، از صبح تو کفش بوده و یه 7 ساعتی میشه حسابی داغ شده، فقط زود تا کسی نیومده منم سریع نشستم رو دو زانو و آروم بندشو باز کردمو پاشو در آوردم و کفششو بو کردم و گذاشتم کنار و پای راستش رو حسابی بو کردم، از عرق خیس بود و بوی تند و خوبی داشت، آروم داشتم بو می کردم که یهو زد تو گوشم (البته آروم) و گفت زود باش دیوونه وقت زیادی نداریم، منم سریع بوس کردم و چند بار زبونم رو کشیدم کف پاشو رفتم سراغ اون پاش و با اونم همین کارو کردم و بعد گفت پاشو و برو بیرون که شک نکنن من میرم تو، چند دقیقه دیگه بیا، رفت و منم رفتم، البته اول جلوی در حسابی از خجالت کفشاش در اومدم و بعد رفتم تو و سلام و احوال پرسی، تو شب از فکر پاهاش و مزه و بوش در نیومدم تا اینکه شب رفتم برم بیرون دستشویی، دیدم دستشویی بیرونه، یه نگاه به دور و بر کردم و یهو گفت نمیخوای رو پاهامو ببوسی، سریع نشستم و رو پاهاشو بوسیدم و پاشدم… همین… امیدوارم دوباره هم بتونم به پاهای نسترن برسم.

Date: November 14, 2019

One thought on “کلیپ سکسی دوجنسه با کیر مثله تنه درخت

  1. سلام علی هستم ازتهران یه دوجنسه یه خانم یه زوج داغوحشری زنگ بزنه اینم شمارم 09358727283

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *