دانلود

کلیپ سکسی فیلم لز خانوادگی با لذت ببین

0 views
0%

کلیپ سکسی فیلم لز خانوادگی با لذت ببین

میخوام داستان اولین باری ک کون دادمو بنویسم

اول از خودم بگم اسممو مستعار میگم ولی بقیه اطلاعات واقعیع

متین 20 سالمه قدم 185 وزنم 85 خدایی بدنم از لحاظ سکسی عالیه

من ی مفعولم ولی مفعولی ک فقط عشق بازی و سکس سافت دوس دارم

میخوام طرفم منو تو بغلش بگیره و باهام عشق بازی کنه

منم براش ساک بزنم و در نهایت لاپایی داشته باشیم

من با دادن این مشخصات دنبال کیس خو

دم میگشتم ک ی روز یکی اومد پی ویم و از شهر خودمون بود

کم کم ارتباط من با اون گرم شد و رابطه حضوریمون شکل گرفت

 

 

اولین باری ک زیرش خوابیدم در مورد سوراخ کونم ازم خواسته ای نداشت
حدود بیس دقع زیرش بودم و آخرش ابشو ریخت رو کونم
اما از دفه های بعد همش میخواست ک کیرشو فرو کنه تو کونم و منم مانع میشدم
کار ب جایی رسید ک اون ب شدت رو سوراخ من حشری شده بود و آخرش منو تهدید کرد ک اگه از سوراخ کونم بهش کون ندم آبرومو همه جا میبره با عکس ها و پیام هایی ک ازم داشت
منم ک دیگ چاره ای نداشتم قبول کردم اما ازش قول گرفتم ک آخرین رابطمون باشه و همه چیزمو پاک کنه اونم قبول کرد
روز آخر ک رفتم پیشش قبل انجام هر کاری گوشیشو گرفتم و همه چیزو پاک کردم
من ک بهش قول داده بود طبق قولم باید عمل میکردم
قبل انجام سکسمون طبق عادت همیشگی دونخ سیگار کشیدم رو مبل نشسته بودم سیگار دومم ک ب نصف رسید اومد پیشم ی دستشو انداخت دور گردنم و با دست دیگش سینه هامو گرفت و شرو کرد ب خوردن گردنم
سیگارم ک ت شد اومد لبامو میمکید لباشو قفل کرد رو لبام و زبونش رو فرو میکرد تو دهنم واقعا خوب میدونست چطوری دیوونم کنه
همونطوری ک داشت لبامو مخورد زیپ شلوارشو باز کرد و اومد روم منم کیرشو گرفتم دستم شرو کردم ب مالیدن تا بزرگ شه
لباسامو در آوردم شرو کرد خوردن سینه هام کیرش تو دستام بود
نوبت ب خوردن کیرش توسط من رسید اومد نشست رو مبل و من نشستم رو زمین
ی بوس از سر کیزش کردم از زیر تخماش تا سر کیرش رو لیس زدم آهش بلند شد بعد شرو کردم ب ساک زدن
عاشق این کارم ب بهترین روش ممکن ساک زدم براش و پیش آبشو خوردم کیرش لزج لزج شده بود آماده این بودم ک بیاد سوراخمو باز کنه ک سورپرایزم کرد
من رو زمین دراز کشیده بودم و کیرم راست بود اومد برام ساک زد و منو ب شدت تحریک کرد بعد از ساک زدن نشست رو کیرم و از اونجایی ک کیر من زیاد بزرگ و کلفت نیس راحت رفت تو کونش چن بار بالا پایین کرد من ک دیگ داشت آبم میومد گفتم بسه ک اگه آبم بیاد دیگ بهت کون نمیدم
اونم گفت باشه من واقعا داغ کرده بودم و استرس خیلی زیادی داشتم اومدم پای مبل و ب کمر دراز کشیدم جوری ک سرم چسبیده بود ب مبل و راه عقب رفتن نداشتم
پاهامو داد بالا سر کیرشو تف زد گذاشت رو سوراخم ک بکنه تو ی ذره ک فرو کرد داد بلندی زدم داشت اشکم در میومد گفتم تورو خدا بیار بیرون کیرشو در آورد
چن بار امتحان کرد ولی نشد ک بکنه تو گفت رو شکم دراز بکش چرخیدم همونطوری ک کلم چسبیده بود ب مبل
دوباره خواست بکنه تو کیرش و کون منو تف زد گذاشت سوراخم بازم نرفت تو من ک هی میچرخیدم ک از کیرش فرار کنم نمیدونستم دارم جطوری اصلا حرکت میکنم چرخیده بودم رسیده بودم ب مبل شکمم چسبیده بود ب مبل از ب بغل منو چسبوند ب مبل خودش از پشت چسبید بهم من ک دیگ هیچ راهی برای فرار نداشتم
همونطوری ک ب مبل چسبیده بودم از بغل ی پامو داد بالا و کیرشو گذاشت در کونم هل داد تا نصفه کرد تو منو بگو دیگ داشت قلبم وا میساد دیگ از در حتی نتونستم دادبزنم نفسم بند اومده بود اون کیرشو نگه داشته بود همونطوری ک ی هو ی خورده کرد عقب دوباره هول داد تو ک دیگ ایندفه کل کیرش رفته بود تو و من تخماشو ک ب کونم چسبیده رو حس میکردم اشکم در اومده بود اون میگفت عزیزم الان راحت میشی فقط شل کن هی قربون صدقم میرفت با حرفاش ی خورده آروم شدم و خودمو شل کردم وقتی شرو کرد ب عقب جلو کردن من نفس نفس میزدم میگفتم تورو خدابکش بیرون اون ولی دیگ گوشش ب این حرفا نمیرفت
دمای بدنم رفته بود بالا عرق کرده بودم بعد از 3 یا 4 مین تلنبه زدن کم کم داشتم لذت میبردم نمیدونم چن دقع داشت تلنبه میزد ولی گفت آبم داره میاد تلنبه هاش ب شدت محکم شده بود ی هو چسبید بهم پاهاشو دور پام حلقع کرد دستاشم دور سینه هام همونطوری چرخید و خودش ب کمر خوابیده بود و کیرش تو کون من بود با فشار تمام آبشو خالی کرد تو کونم کونم داغه داغ شده بود بعد تا چن دقع همونطوری چسبیده بود بهم ولم نمیکرد بعد ک ولم کرد من همش نگران سوراخ کونم بودم ک جر خورده باشه اون دراز کشیده بود اونور و من انگاشتامو کردم تو کونم ک گشاد گشاد شده بودم چ آبی از کونم میریخت بیرون ولی خ
دا رو شکر جر نخورده بودم رفتم دسشویی خودمو تمیز کردم اومدم چن نخ سیگار کشیدم خسته خسته بودم
ازم تشکر کرد و بهم قول داد ک آخرین رابطمون بود منم ازش تشکر کردم و دیگ اون مزاحمم نشد منم رابطم باهاش تموم شد
ممنون از وقتی ک واسه خوندن داستانم گذاشتی

Date: August 21, 2019

2 thoughts on “کلیپ سکسی فیلم لز خانوادگی با لذت ببین

 1. پسرم پسر نمیکنم پسری مزاحم نشو
  زن متاهلم نمیکنم
  دنبال یه رابطه بدون دردسر و بدون مریضی و قابل اعتمادی واتساپ پیم بده
  اگه میتونی بیای تهران یا بچه تهرانی پیم بده
  هزارتا کردم پس کف کسم نیستم
  دنبال اسگل کردنم نباش من خودم استادشم
  ‌متاهلم فاز نصیحتم برندار
  شمال تهران
  قد1/95
  سن30
  خوش هیکل
  خوش فیس
  کارم مشاور امور ملکی
  09128548552

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *