کلیپ سکسی لز تپلو دیده بدین تاحالا

5087
Share
Copy the link

 

کلیپ سکسی لز تپلو دیده بدین تاحالا

 

شم اومد و واردش شدم و یک سالو نیم کار کردم اما بعدش دیگه اون

شغل با رکود مواجه شدم و کم کم دیگه بار سفرمو داشتم میبستم ک

ه برم/ اما خب این مدت من اصلا با همکارهای خانم دورو برم اصلا ک

ار نداشتم و فقط سرگرم کارم بودم و توجهی نمیکردم اما اخر

ش که دیگه کاری نبود انجام بدم تصمیم گرفتم که یکم شیطنت ک

نم و بخاطر همین با یه دختری به اسم مستعار نسترن دوست شدم

که اونم دیگه کار واسش مهم نبود و همین باعث که بیشتر وقتمون

و در روز باهم بگذرونیم و همین مسئله باعث شد که سریع باهم صم

یمی بشیم و زود رومون واسه حرفهای سکسی بهم باز شد اما مسئله

این بود که اون مستقیما بهم گفت که من نمیخوام قبل از ازدواج وا

رد رابطه بشم و دوست دارم با شوهرم اینکارو انجام بدم و من این

حرفشو جدی گرفتم چون واقعا بهش میخورد همیچین دختری باشه با توجه به نوع خانواده ظاهر و شخصیتش اما اون موقع مطمئن نبود

/که بدها متوجه شدم که نه واقعا طرف دوست پسر داشته اما خیلی ارتباط محدودی داشته و کار خاصی اصلا نکرده / با توجه به نظارت خانوادش چون خیلی گ

 

 

سلام دوستان عزیز اسم مستعار من امیره من ساکن کرجم داستانو خوب بخونید چون واقعا وسط داستان اوج میگیره و حسابی لذت بخش میشه البته سعی کردم که اینطوری بشه و امیدوارم موفق بشم و نظر شما دوستانو بتونم جلب کنم چون بعدا نظراتو میخونم
اگه مثبت بود و بازم وقت شد و حوصله شم بود مینیوسم برای شما مخاطبهای عزیز

.
این داستان واقعیه
.
خب بریم سراغ داستانمون من امیربودم و اینکه تابستون سال 93 به من شغلی معرفی شد که خویر بودن/خلاصه دختر قصه ما خیلی افتاب مهتاب ندیده بود و خلاصه تر اینکه باید بگم جون چه تنگی هستی تو بود دختره/اما خب من خیلی ام نامید نشدم گفتم بالاخره یکاریش میکنم خیلی وقت بود سکس نداشتم اینم که بد چیزی نبود گقتم یکاریش میکنم چون واقعا آدم با سیاستی بودم و رفتارمو همیشه در هر زمینه ای بلد بودم باهم میرفتیم بیرون جاده مهرشهر باغستان اتیشگاه و خیلی جاهای دیگه و من واقعا خوشم می اومد ازش وقت گذروندن باهاش خوش میگذشت / اونم که دیگه واقعا واسه ازدواج از من خوشش اومد ما هی بهم نزدیک تر میشدیم خیلی زیاد باهم همش حرف میزدیم میگفتیم میخندیدم خیلی با هم اوکی بودیم و مانعی از نظر صمیمیت بینمون نبود مثل خیلی دختر پسرا نبودیم که یا پسر ماسته نمیدونه چجوری رفتار کنه یا دختره/ رابطمون از نظر ارتباطی خیلی با کیفیت بود و اصلا لووس نبود و همین باعث میشد که نسترن خیلی بهم نزدیک تر بشه و حسابی از من خوشش بیاد و بخاطر همین یه روز بردمش یه جایی تو ماشین شروع کردم به خوردن لبهاش و اونم حسابی استقبال کرد همینجوری گذشت رومون بهم حسابی باز شده بود من اونو واسه ازدواج نمیخواستم ولی اون میخواست ولی من طوری رفتار میکردم که منم اوکیم واسه ازدواج بخاطر اینکه بهش نزدیکتر بشم تا اینکه دیگه انقد رومون بهم باز شده بود تو ماشین سینه هاشو میمالیدم و خیلی کارای دیگه اما ماهنوز سکس نداشتیم اون خیلی رفتاراش باحال بود کلا همه چی واسش تازه و جذاب بود بخاطر اینکه این احساساتو تاحالا تجربه نکرده بود ولی من زیاد این حسو داشتم اما باز خوبیش این بود که انقد اون ذوق داشت که من یادم میرفتم که بارها این حسو تجربه کردم چون حس خودشو به منم منتقل میکرد و خیلی خوب بود انگاری منم دفعه اولمه بگذریم
/ بعدد 2 و3 ماه که گذشت یه چند روزی بود که اون رفتارش تغییر کرده بود باهام بد شده بود دنبال دعوا میگشت لحنش خیلی ازار دهنده بود منم شاکی شده بودم بعد از اینورم گفتم اینکه نمیده اخلاشم که اینجوریه تو مخی میده خیلی رو مخم بود بعد گیر داده بود بیا باید راجب یه مسائلی کلی باهات صحبت کنم چیزهایی هست که باید بگم گفتم چی گفت راجب آینده اینو گفت حسابی رفت رو مخم گفتم حتما بحث پولو اینارو میخواد بکشه خونه زندگی ازدواج این چیزا بعدشم همشم دعوا / دیگه اعصابم بهم ریخته بود گفتم این داره اینکارارو میکنه فردا میرم شاکی پدرشو در میارم /فردا شد با ماشین رفتم در خونشون گفتم نسترن بیا پایین حسابیم خودمو واسه دعوا اماده کرده بودم که گفت ببین یه لحظه وایسا الان میام گفتم باشه منتظر شدم یه روب نیم ساعت شد ز زدم قاطی گفتم نمیخوای بیای اون گفت امیررر مامان بابام نیستن بیا همینجا باهم حرف بزنیم منم پارک کردم رفتم بالا درو زدم درو بازکرد گفت چشماتو ببند بعد بستمم دستاشو گذاش رو چشام منو برد داخل کمی قدم زدم دستاشو برداشت با یه میز مواجه شدم که روش دو تا جام با یه وودکا کنار هم با یه کادو کلی قلبو گل اینچیزا خلاصه 8 روز قبل از تولدم سوپرایزم کرده بود من واقعا جا خوردم فهمیدم این همه داستان راه انداخته که سوپرایز شم گفتم خیلی عوضی هستی میدونی چقد تو مخیم شده بودی میخواستم دهنتو سرویس کنم دادو بیداد راه بندازم اونم زد زیر خنده /منم گفتم سری بعد دیگه این کارو نکن بعد نشستیم ودکارو باز کرد خوردیم مست که شدیم بغلش کردم بردمش رو تخت اتاقش شروع کردم به لب گرفتن مست بودیم حشری شده بودیم جفتمون حسابی لبای همدیگرو میخوردیم میرفتیم سراغ گوش همدیگه من تو گوشاش نفس میکشدیم دیوونه میشد سرشو ول میداد رو بالش از هوش میرفت بعد رفتم سراغ گردنش گردنشو بوس میکردم لیس میزدم دوباره میرفتم سراغ لباش از اونورم دستمو یواش یواش بردم سمت شکشم از زیر تاپش شکم نرمش ماساژ میدادم خیلی حالللل میداد رفته رفته دستمو بردم پشتش دستمو میکشدیم از بالا تا پایین کمرش خیلی نرم بود واقعا حال میداد و تحریک میکرد و از همه بهتر اونم با بدن من همینکارو میکرد اما من که دیگه دیدم همه چی اوکیه خودشم که تو حال خودش نیست دستمو خیلی اروم بردم سمت کسش از رو شلوار ماساژش دادم دیدم چیزی نمیگه پرو تر شدم دستمو از بالا بردم تو شلوارش اونم که کلا سرش رو بالش کج شده بود اصلا تو حال خودش نبود منم کم از اون نداشتم فقط تو اون وضیعت تمام تمرکزم این بود که این کسو بزنمش زمین / از رو شرتش کسشو میمالوندم و دیگه یهو شرتشم از بغل کلاااااا زدم کنار دست انداختم به کسش و شروع کردم ور رفتن با چوچولش که دیدم صداش در اومد یواش اهو او میکنه که خیلی صداش بهم حال میداد ارامش خاصی بهمم میداد بعد شروع کردم مالش کل واژنش که قشنگ صداش در اومد بلند آهو اوه سکسی میکرد منم دیونه نشدم با شنیدن صداش دستمو در آوردم شلوارشو گرفتم با شرت یهو کشیدم پایین تا قوزک پا بعدشم کلا در آوردم اونم دس انداخت لباسه منو در آورد منم خودم با خیال راحت شرتو شلوارمو در آوردم با یه کیر کاملا راست شده وایسادم جلوش بعد منو خوابوند رو تخت از لبام شروع کرد به خوردن بعد اومد روگردنم رفت پایین تر / با زبونش از بالا تا دم نافمو لیس زد اروم اومد پاین رسید به کیرم که با دستاش حلقه زد دور سر کیرم گرفت کرد تو دهنش قبلا چند باری تو ماشین واسم ساک زده بود قشنگ بلد بود با سر کیرم ور میرفت لیس میزد بوسش میکرد منم لم دادم رو تخت پاهام رو زمین ولو شده بود اونمم وسط من همینجوی داشت با ولع تمام میخورد خایه هامو لیس میزد با اینکه کمی ته ریش داشت ولی خوب میخورد که بهم بیشتر حال میداد خب منم نمیدونستم ولی اون خوب دختره طبق معمول رفته بود اپیلاسیون مثل بلور بود بعد با یه دست واسم جق میزد با با زبونش خایه هامو لیس میزد و بعد یکم برعکس شد شروع کرد خوردن کیرم با دستش با خایه هام میمالیدقبلا بهش گفتم بودم خوشم میاد میدونست باید چیکار کنه بعد وسط کارش بهش گفتم نسترن با دستات خایه هامو بگیر چروکشو بکش اونم همینکارو میکرد خیلی حال میداد کیرم حسابی با آب دهنش خیس شده بود بهش گفتم شروع کنه با دستش نوازش کیرم که با اب دهن خودش خیس شده بود دیگه من قشنگ داشتم لذت میبردم واقعا حشری شده بودم باهاش حرف میزدم میگفتم چه کسی داری جون میکنمت جرت میدم میزدم در کونش اونم هی با کیر من ور میرفت دست مینداختم به سوراخ کونش کونشو ماساژ میدادم اونم سرش پایین بود مشغول خوردن بعد سرشو میگیرفتم فشارش میدادم پایین تا ته بره تو دهنش احساس قدرت بهم میداد بعد اوق میزد می اومد بالا بعد دوباره سرشو فشار میدادم که بره پایین مقاومت میکرد اما من بیشتر فشار دادم کیرم تا ته دوباره رفت تو حلقش کل کیرمو دهنش گرفته بود هم فیزیکی لذت داشت هم روحی ارضا میشدم همیشه دوست داشتم اینکارو کنم تو فیلما میدیدم بازم دلم میخواست انجام بدم اما دیگه ترسیدم شاکی بشه دیگه حسابی برام ساک زد منم کلا با بدنش بازی کردم دیگه وقت کردن کس کردنم بود خب به من گفت بود قبلا سکس نداشته ولی خب من باز گفتم شاید مثل همه ی دخترا داره کس میگه الان حشری میزاره دست تو کسش کنم مشخص میشه انگشتمو بردم سمت کسش کردم داخل یواش یواش از ترس اینکه یهو نخوره به پرده پاره بششه ولی هرچی کردیم تو دیدیم نه چیزی نیست با خودم گفتم پس کس گفته حله بکنیم تو این قبلا داده اما نداده بود چون وقتی یه انگشتمومیبردم تو خیلی تنگ بود اصلا نمیرفت داخل که بعدها هزارتا سند مدرک اورد که حلقویه حالا ما که کاری نداریم واسه ما که خوب کسی بود تنگ بود وافعا انگشت توش نمیرفت و خیلی درد میگرفت که این خوودش یه پروژه طولانی داشت تا دردش کم بشه بتونم بکنمش دو ساعت فقط داشتم روش کار میکرد نمیتونست بده خیلی تنگ بود نمیتونست که به یاری خدا و کمک هوشو ذکاوت خودم به علاوه تمام کسکش بازیایی که بلد بودم و رهبر مادر قهوه انقلاب خلاصه راشو باز کردم دیگه نمیگم چه جوری به اندازه کافی این قضیه دردش هم موقع سکس اون موقع مارو از اوج آورد پایین و هم الان که دارم واسطون تعریف میکنم که دیگه توضیح نمیدم فقط دو ساعت وقت مارو گرفت بگذریم راه کسشم باز شد دوباره شروع کردیم به ور رفتن باهم که حشری بشیم کیرم خوابیده بود دوباره انداخت تو دهنش و شروع کرد بالا پایین کردن یه لبخند شیطنت امیزی بعضی وقتا میزد بعد موقع خوردن کیرم سرشو بالا میکرد تو چشام زل میزد مثل فیلمهای پورن بعد چشمک میرد واقعا ارضا روحی میشدم اون موقع احساس میکردم خیلی مثلا ادم خفنیم یه همچین کسی داره اینجوری میکنه واسم و واقعا حس خیلی خوبی بود با دستاش میگرفت کیرمو با سرش ور میرفت لباشو گاز میگرفت بهم میگفت جون منم بلند نفس میکشدیم میگفتم جون عزیزم بخور بخور دوست داری خوش مزس بعضی وقتا جواب میداد میگفت اره بعضی وقتا هم نه بعد اومد بالا شروع کرد ازم لب گرفتن منم موقع لب میزدم پشتش اونم دردش میگرفت میگفت ایییییی دردم گرفت منم دندونامو فشار میدادم با یه جنون خاصی تو صدام میگفتم جون دردت میگیره بیشتر تحریک میشم دوباره میزدم اونم میدید من از ایییی اوییییش خوشم میاد بیشتر سکسی بازی در می اورد بعد خمش کردم انداختمش رفتم پشتش کیرمو میمالیدم به لپهای کونش به قول : یه سری از دوستان جقی مادر قهوه تو همین سایت با داستانای اکثرا کیریشون / کیرمو می مالیدم به نرمی لمبرهای کونش بعد میکردم وسط خط کونش بالا پایین میکردم واقعا دیوونم میکرد بعد دستمو انداختم زیر شکمش /شکم خودمو چسبوندم به کمرش پای چپ وراستمو میپیچوندم دور پاهاش و تا جا داشت پاهاشو باز میکردم کیرمم سر خورد رفت اون لالوها جاش خوب بود چونمو گذاشتم رو شونش دم گوشش گفتم زیرخواب کیی تو ؟ چیزی نگفت ترس داشتم باز بگم اما خیلی حال میداد بخاطر همین باز گفتم زیرخواب کیی تو ؟ خیلی سکسی و شهوتی و حشری جواب داد تو اخ قشنگ بگا رفتم انگار داشتم ازش اعتراف میگرفتم و واقعا همینکارو میکردم خیلیییییییی حال میداد بهش گفتم جون و برای اینکه حس سو استفاده نگیره از من/ شروع کردم لباشو خوردن که پاهاش جمع کردم و کیرم لای گوشت موشتای کس و کون بین پاهاش بود بعد اروم کمر نرمو ظریفشو یه جورایی آروم بوسه میزدم بعد پیشونیشو بوس کردم و با موهاش ور میرفتم کیرم جاش تکون نمیخورد اما نیمه تنم واسه اینکه نوازشای مختلف کنم خوشش بیاد هی ازش جدا میشد و دوباره میچسبیدم بهش بعد که دیگه مطمئن شدم اون حس ازش دور شد دوباره وحشی شدم پاشدم نشستم رو کونش شروع کردم بشگون گرفتن کونش سوراخشو با یه انگشت ماساژ میدادم به چشاش نگاه میکردم دست از بغل از سمت شصت محمکم میکشدیم وسط فرق کون تا کسش که قوربونش بشم خیلی خوب بود بعد دوباره خوابیدم پشتش بعد سرش وسط بود ارنجامو کنار سرش گذاشتم رو تخت موهای دمب اسبیشو با دوتا دستم گرفتم سرشو کشیدم عقب کیرمو لای کسو کونو لای پاهاش ماساژ میدادم خیی حال داد حشری تر شدم اونم واسه اینکه من خوشم بیاد همش صدا در می آورد خودشو ناز میکرد مظلوم میشد بیشتر خوشم می آومد وهمه اینا و تمام این همراهی های اون با من ومن با اون باعث شده بود واقعا اوج لذت باشم و حشر قشنگ زده بود به وجودم و همین باعث شد موهاشو کامل کشیدم عقب سرشو چسبوندم به سینم و لباشو غنچه کرد منم دستمو گذاشتم رو پیشونیش قشنگ زیرم بود کلا روش مسلط شده بودم و میفهمیدم که این قضیه حس خوبی بهش میداد از بالا لباشو شروع کردم وحشیانه بوس کردن و خوردن/ لذت میبرد تو اوج رابطه بودیم دیگه میخواستم بکنم تو کوسو کونش جر بدمممممممممممممممم برش گردوندم کسش افتاد جلو چشمام پاهاش رو هوا بود دس انداختم کف پاهاشو کرفتم قشنگ پاهاشو از هم باز کردم چند ثانیه به حالتش نگاه میکردم خیلی بهم حس میداد که کسشو جلوم تا تونسته باز کرده بعد پاهاشو رو هوا هی بازو بسته میکردم که تغییر پوزیشن بشه حالتهاش هم تحریکم کنه هم خیلی وقت بود کس نکرده بودم هم کنجکاویم گل کرده بود بعد یا یه دستم جفت پاشو گرفتم به یه سمتم کجشون کردم دو لپ کونش جمع شد شترق با دستام دوباره خابوندم تو کون کسکش خوبش دوباره گفتتتت امییییر یواش دردم میگیره گفتم جون خانمم دردت میگیراخه من خیلییییی کسو کون شمارو دوست دارم تو چشام نگا میکرد اروم میگفت جون امیر جرم بده منم میگفتم چششم/ مادرقهوه انقد خر شده بودم نمیدونستم چجوری بیشتر لذت ببرم فقط دنبال این بودم یه جوری یه کاری کنم فانتزی یکم دردش بگیره خودشو لوس کنه واسم /بیشتر خل بشم بعد انگشتمو بردم سمت کسش کردم داخل با یه دستمم با چوچولش ور رفتم واییی کسش خیلی گرم و داغ بود بی ناموس خیلی خوب بود وای ی ی ی / شروع کردم دو دستی تحریک خانم که حال کنه قربونش برم واقعا دمش گرم خوب همراهی با هم میکردیم همینم باعث میشد تو سکس گدا بازی در نیاریم به هم دیگه حال بدیم (البته بیشتر دخترا گدا بازی در می آرن اونم بخاطر اینکه پسرا ی کسخل بلد نیستن چجوری این اجناس لطیف /دوس داشتنی و خوشگلو حشری کنن بندازن به جون کیر خودشون )

نسترن تو اوج لذت بود سرش و دستاش رو بالش کج شده بودن چشاشو بسته بود بدنشم نیمه متمایل به همون سمت سرش این خانم برای اولین بار بود میداد و از شانسشم خورده بود به یه کسکشی مثل من که کار بلده (زیادم سکس نداشتم کلا 20حدود دفعه / فقط کسخل نیستم مثل خیلیا همین ) و واقع تو اوج لذت جنسی بود و با تمام وجود داشت خودشو در اختیار من میزاشت خودشو میداد خانم خانما / جون/ بعد یهو گفت وای وای وای خیلی خوبه امیر خیلی خوبه با همون چشای بسته لبشم گاز میگرفت بعد گفت امیییر بکن داخلش منم کسکش بازیم گل کرده بود میگفتم دوست داری میگفت اره بکن داخلش میگفتم چیو؟ چیزی نمیگفت بازم پرسیدم گفتم چیو جواب نداد یهو بلند گفتم بگو با صدای نازکش بی حال گفت کیرتو گفتم جون باشه الان جرت میدم اونم میگفت جرم بده کیرمو گذاشتم اروم اروم کردم تو به وسطاش رسید داشت کامل میرفت داخل یهو دردش گرفت یه اههههههههه بلند زدهمونجا نگر داشتم با اینکه کلی ور رفته بودم بازم تنگ بود درد داشت نگه داشتم تا جا باز کنه خیلی درد میکشید یکم که گذشت اروم اروم با یه فشار کوچیک من خودش سر مخورد هی میرفت تو و کس خانمو یواش یواش فتح میکرد دیگه یهو دیدم تا ته توشه ولی یکم دیگه میتونستم بزور جا بدم چفت جفت شه یهو محمکم فشار دادم قشتگ جا خورد تو کسش یهو دادش در اومد اییییی یوااااااااششششش / من اینجا دیگه الان مردم از حالم دیگه نگم براتون اوج لذت بودم / شروع کردم اروم تلمبه زدن خیلی اروم بعد تندترش کردم اما دیگه صداش در نمی اومد حال نمیداد بخاطر همین شروع کردم یواش یواش سرعتو بیشتر کردن تا هم دردش هم لذتش بیشتر بشه صداش در بیاد این زیرخواب خوش خطو سکسو خال من که داشتم جرواجرش میکردم پاهاش دور کمرم سفت کرده بود داشت اون زیر میداد و فقط میداد با تمام رضایت داشت بهم کس میداد و جفتمون حال میکردیم باهاش دائما تو سکس حرف میزدم کس من کیه کون من کیه زیر خوابه من کیه خایه مال من کیه اونم دائما میگفت من من من من تلمبه هام سریع شده بود اما دوست داشتم سریعتر باشه بیشتر جر بخوره بخاطر همین یکم جای دست پامو عوض کردم اومدم پایین تر بهش نزدیک تر شدم قشنگ بدن نازشو گرفتم تو بغلم و دیوانه وار تو کس شروع کردم تلمبه زدن یهو صداش زیاد شد و قطع هم نمیکرد دم گوشم با صدای ای اویش داشت بهم میفهموند امیر پارم کردی جرم دادی تو قوی تو بلدی تو منو واقعی گایییدییییییییی و این خیلیییی خوبه چون بلدی و من رضایت دارم جووون یواش یواش احساس کردم ابم داره میاد چون خیلی خیلی سریع میزدم داشت زود می وامد و من نمیحواستم بیاد بخاطر همین تو کسش نگه داشتم بعد یواش یواش کشیدم بیرون نشستم رو تخت شروع کردم باز زدن کونش/ ور رفتن با پاهاش/ باز میکردم پاهاشو قشنگ بهش میگفتم باز کن واسم باز میکرد میگفتم واسه کی باز کردی میگفت تو بعد میگفتم کی بازت کرده میگفت تووووووووووووو بعد حشری شد نشست بعد اومد پاشو انداخت پشت دور کونم نشست رو کیرم شروع کرد کیر سواریییییییییییییییییی همدیگرو بغل کرده بودیم و اون تو بغلم رو کیرم بالا پایین میپرید خیلی حال میداد بهشم میگفتم کیر سواری میکنی میگفت دوست دارم خیلی خوبه بعد من خودم از لپای کونش گرفتم کمکش کردم بهتر بتونه کیرسواری کنه

تا اینجا با ویرایش 4 تا 5 ساعت طول کشید دیگه حال ندارم بنویسم
اگه خوب نوشته باشم و استقبال بشه بقیشو تو کامنت براتون میزارم

فقط یه چیزی بارها بعدش باهم سکس کردیم و کیفیتش هزار برابر این بود
این چیزیم که براتون نوشتم هیچ اقراری نداشت تازه واقعیتش خیلی بیشتر از این هم بود مخصوصا بعدش که 45 مین دیگه باهم بودیدم
و تازه بیشترش اونجاس
هدفم از نوشتن این خاطره خودنمایی نیست فقط اینه یه سکس خوب اینه که خیلی از ماها بلد نیستیم و لذت نمیبریم

و اصولا سکس زده میشیم و خیلی چیزای دیگه

ولی سکس خوب واقعااااااا لذتبخش مخصوصا قسمت ارضا رو

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *