کلیپ سکسی مرد کونی زن شو رو میده یکی دیگه بکونه

3120
Share
Copy the link

کلیپ سکسی مرد کونی زن شو رو میده یکی دیگه بکونه

 

من از همون بچگی نسبت همسن های خودم اکتیوتر بودم به حدی که توی

صف میرفتم پشت سر کسایی که خوشگل تر بودن وایمیسادم و خود

مو بهشون میمالوندم. تو خونه هم هروقت تنها بودم بازی من این ب

ود که دودولمو بمالم پسرهایی که قبل بلوغ با دودولشون بازی کردن

میدونن چی میگم یه حس مورمورشدن مثل یه برق گرفتگی ضعیف

به آدم دست میده .خیلی این کارو دوست داشتم دخترهای فامیل رو همه مالیده بودم یادش بخیر

 

تا اینکه رفتم دوران راهنمایی جشن عروسی پسرعموم بود تازه

یلم تایتانیک اومده بود روی نوار ویدئو داشتیم با بچه های فامیل تو خو

نه یکی از اقوام می دیدیم که صحنه لب گرفتن جک و رز اومد ولی ر

است کرده بودم تو چند ثانیه اونقدر مالیدم کیرمو که یهو احساس عجیب

ی کل وجودم رو گرفت یه حس خیلی عالی که از همه لذتهای عالم بهتر

بود هم ترسیده بودم هم لذت .بلند شدم رفتم توالت نگاهش کردم

فکر کردم خونی چیزی اومده ولی نه یه اب شیری رنگ بود که هنو

ز اینجور رنگ خاصی نداشت.حس عجیبی داشتم می ترسیدم واسم

مشکلی پیش اومده باشه ولی کم کم اضطراب کم شد تا اینکه بع

د کلی دید زدن دخترا تو عروسی موقع خواب شد عروسی توی شه

ر دیگه ای بود خونه چندتا اتاق داشت منو چندتا پسر دیگه توی یکی

از اتاقا رفتیم پسر دایی پسر عموم خیلی ناز بود همش با اون بازی میکردم

.
همه خسته و کوفته یواش یواش خوابیدن اما منو مهدی نخوابیدیم زیر پتو باهم حرف میزدیم همه خواب بودن تمام بدنم ازم خواهش میکرد اون لذت رو دوباره تجربه کنم منو اون زیر یه پتو بودیم دستش تو دستم بود دستش و آوردم رو کیرم لمسش کرد گفت توام راستی گفتم مگه تو میدونی این چیه خندید دستش و برد زیر شلوارم کیرمو آروم گرفت پوست بغل کیرمو با دو انگشت گرفت و تکون میداد حس لذت سراسر وجودم و گرفت ناخودآگاه کیرشو گرفتم منم عین سیخ کباب آروم فشار میدادم کوچیک بود ولی حس خوبی داشتم توی آسمون بودم که احساس کردم مثل نبض کیرش چند تا تکون خورد اب گرمی که سریع هم سرد شد پشت دستم حس کردم وای که چه لذتی داشت چشماش خمار شد یهو بیخیال شد کیرمو ول کرد شاکی شدم آروم گفتم مهدی آه منم میخوام کیفیم بیاد توجه نکرد دمر خوابید پشتشو بهم کرد خیلی حالم بد بود شلوارش هنوز بالا نکشیده بود دست گذاشتم روی لپ کونش هیچ عکس العملی نکرد آروم کونش نوازش،میکردم وباکیرمم بازی میکردم شجاعت به خرج دادم پشتش خوابیدم کیرمو مالیدم به کونش بازم ساکت بود مالیدم به سوراخش بازم ساکت بود فشار دادم خودشو جمع کرد کیرم داخل نرفت گفت بیشعور نکن درد داره کلی خواهش کردم با حالت ملتمسانه کیرمو روی چین سوراخه کونش مالیدمعین قلم مو روی بوم مالیدم که آبم اومد ریخت وسط کونش شلوارش بالا کشیدم و خوابیدیم.

بعد این جریان من کارم جلق زدن شد شاگرد اول مدرسه با چیزی آشنا شده بود که تمام هستیش شده بود خیلی از فامیلو همکلاسی هارو کردم و مالیدم ولی این جریان مال زمانی بود که از کاردانی رفتم کارشناسی از همون بدو واردشدن سرکلاس ناهید نظرمو به خودش جلب کرد تو این دوره یه زید داشتم که خیلی حشرش بالا بود دروتخته جور بودیم .خلاصه ناهید بدجور منو تو رویای خودم غرق کرده بود توی کلاسمون مریم اسمی بود که از چند سال قبل باهم رابطه داشتیم .یه روز درس روش تحقیق داشتیم و استاد برنامه اس پی اس اس رو آموزش،میداد منم به واسطه کارم این برنامه رو فول اب بودم و تو کلاس هنر نمایی میکردم وخرکیف بودم شب بهم مریم پیام داد که فلانی شمارشو خواسته خیلی خوشحال شدم کرمهای کونم تکنو میزدن بعد نیم ساعت اس دادمی خوام برنامه رو با من کار کنی.

گذشت بعدمدتی ما دوست شدیم. خلاصه بعداز چند هفته دعوتش کردم کافی شاپ نت پسرداییم ظهر بود تعطیل جلوی سیستم نشستیم و موزیک ویدئو می دیدیم و میلک شیک می خوردیم بدنم از شدت شهوت می لرزید ما تو این مدت باهم راحت شده بودیم ناهید قبلا ازدواج کرده بود و بیوه بود تو حال و هوای خنده و شهوت بودم که یه دفعه یه ماچ آروم از گونش کردم ناهید بسیار زیبا بود موهاش بافت آفریقایی و بدنش برنزه هیکلی شبیه مانکنا خندید گفت شیطون .بازم بوسیدم اینبار لبشو وای چه حس قشنگی بوسه هام و تکرار کردم تا کامل شروع کردیم به لب گرفتن از روی لباسش سینه شو که اندازهش هفتاد بود وخیلی سفت می مالیدم بدنم به رعشه افتاده بود کیرم شرت و شلوارمو داشت می درید رفتم سراغ گوشش لاله گوشش رومکیدم نفساش تندتروعمیق شد با زبونم گوشش رو لیس میزدم که کیرمو گرفت از روی شلوار فشار داد و نوازش میکرد لباسش رو دراوردم وای یه بدن برنزه و خوش تراش رو دیدم که تا اون موقع فقط تو فیلمها دیده بودم سوتین دکلته آبی آسمونی روانیم کرد سوتین روهم باز کردم گفت تیشرتتو درآر دراوردم خودشو بهم چسباند صدای لبامون میومد گردنش رو لیسیدم با نوک زبونم رو گردنش حرکت میدادم بعد بوس ریز آبکی روی گردنش میکردم و گاهیم وحشی لب می گرفتیم موهای بافته شدش روی بدنش دیونم کرده بود رفتم سراغ سینه هاش نوکشون قلمبه شده بود آروم تو دهنم مکیدمش بعد هر کدوم رو به نوبت ماساژ میدادم دور نوک سینه هاشو لیس میزدم و گاز کوچولو میگرفتم ناله هاش و صدای نفسش خرابم کرده بود.اومدم سراغ شکمش لیس میزدم و ماچ میکردم زیر لب با حالت شهوت و لرزش میگفت جان وای آخ منم با صدای اون حشری تر میشدم شلوارش کشیدم از پاهاش یه شورت گیاهی سبز که وسطش خیس شده بود پاش بود با دندون لبه شور تو گرفتم کشیدم پایین وای چی می دیدم چشام گرد شدن یه کس خوشگل صورتی و ناز خیس انگار هیچوقت دست بهش نخورده بود رفتم سراغ کسش اول بوش کردم و نفسم روش میدادم مثل رقص بدنش رو جمع میکرد لای کسش رو باز کردم زبونم رو کشیدم وسط کسش وای پر دهنم از اب اب لزج و خوشمزه پر شد داد زد کل کسش رو کردم تو دهنم مکیدمش بعد لای کسش رو مک زدم رونشو گاز میزدم و لیس و ماچ میکردم مک میزدم رفتم سراغ ساق پاش اونم کسش و سینه‌اش نوازش میکرد انگشت دستش و که خیس از اب کس بود مکیدم خیلی حال میکردیم ساق پاهاشو لیسیدم مکیدم و رفتم بالا بعد لب گرفتن دوباره رفتم سراغ کسش لیسیدم از سوراخ کون تا بالای کسشو چوچولشو مکیدم با زبونم باش بازی،میکردم انگشت کوچیکم رو کردم تو کونش زبانم ولوله کردم فشار دادم تو کسش بعد بازبون ضربه میزدم لیس زدم عین مکیدم آبنبات کوچولو مکیدم بعد انگشت کردم تو کسش و می‌چرخوندم بعداینحالت> انگشتامو و تو کون کسش میکردم همزمان کسش و میخوردم بعد دو انگشت کردم تو کسش تنگیشو راحت میشد حس کرد عین قلاب انگشتامو کردم تو کس قشنگش و پایین بالا کردم جیغ میکشید و حال میکردیم بعد انگشتامو حالت قیچی تو کس نازش تکون دادم انگشتامو دراوردم و لیسیدم روبروی هم لبشو میخوردم پاشو گرفتم بالا آروم کیرمو رد کردم داخل کسش وای انگار توی بهشت بودم وقتی کیرم میرفت تو تنگیشو میشد به عینه فهمید بچه هایی که کاندوم انداختین رو کیرتون لحظه اول یه فشار به گیر میاد من همون رو حس کردم.کسش لیز شده بود ناله قشنگی میکرد و قربون صدقه هم میرفتیم من آروم تلمبه میزدم خیلی لذت داشت بعد ازم خواست وحشی سکس کنیم داگ استایل شروع کردیم موهاشو کشیدم و خیلی سریع تلمبه زدم شونشو گاز گرفتم چهاردستو پا شدیم به باسنش سیلی میزدم جیغ میکشیدو میگفت محمد بکنم لعنتی منو بگا بکن بکن یس یس او او او ای بزن بعد خواستم من زیرش دراز بکشم اونم یواش،نشست رو کیرم تا ته رفت داخل لبه های کسش از هم جدا شده بودن چوچول صورتیش کاملا روی کیرم بازی می کرد اب کسش کیرمو ترکرده بود همینطور که رو کیرم بالا پایین میکرد منم کسش و سینه هاشو میمالیدم و اروم ضربه میزدم که یهو جیغ کشید تمام بدنش لرزید احساس کردم تشنج کرده ولی ارگاسم شده بود دراز کشید رو سینم گفت بذار ابتو بیارم سینه هامو لیسید رفت سراغ کیرم از تخمام زبون کشید تا روی کیرم تخمامو اروم مکید بعد یه ساک افسانه ای برام زدکیرم تا جایی که میخواس بالا بیاره با نوک زبونش سوراخ کیرمو قلقلک میداد بعد اونقدر مک زد و باکیرم بازی کرد که ابم کامل ریخت تو دهنش وای وقتی که اابم اومد گردنشو فشار دادم چشامو بستمو کل اب بدنم از کیرم زد بیرون کنار هم دراز شدیم گفت خستم شروع کردم به ماساژش بهم گفت هیچوقت اینقدر لذت نبرده منم تایید کردم و بعد حرفهای عاشقونه بهم و یکم ماچ کاری رفتیم دانشگاه اخه ساعت چهار کلاس داشتیم..این یه خاطرس نه داستان

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *