دانلود

کلیپ سکسی پورن گی کیر خودشو میکنه تو کونه دوست پسرش

0 views
0%

کلیپ سکسی پورن گی کیر خودشو میکنه تو کونه دوست پسرش

 

سلام.من بردیا هستم.21 سالمه.خواهرم الناز 20 سالشه.(فقط یه خواهر و برادریم).این داستان مربوط به پارسال میشه.اول بگم که هردومون خوشکل و خوش اندامیم و اینکه هردومون بی دین هستیم و دین رو در تضاد با انسانیت میدونیم واسه همین هیچ تعصبی نداریم!البته کاری که کردیم رو تایید نمیکنم! من همیشه دیوونه اندام سکسی الناز بودم.پوست مثل برفش و سینه های اناری خوشگل و اون کون تپلش دیوونم میکرد.خیلی وقت ها تو خونه لباس های سکسی و اندامی می پوشید و من دلم می خواست همش به الناز نگاه کنم.البته بگم که من و الناز خیلی با هم راحتیم وخیلی همو بوس میکردیم و جک های سکسی واسه هم تعریف میکردیم و الناز هم مشکلی نداشت که حتی من با شورت وسوتین ببینمش.بعضی وقتا

به یاد الناز جلق میزدم و همیشه دوست داشتم لختش کنم ولی مسلما جراتشو نداشتم!!یه بار که الناز رفته بود حموم رفتم سراغ گوشیش(الب

 

ته قایمش کرده بود ولی فهمیدم کجا.واسه همین وسوسه شدم بینم چی توشه).اول رفتم سراغ پیام هاش که جز چندتا پیام سکسی چیز دیگه ای پید

 

ا نکردم ولی وقتی واتس اپش رو باز کردم دیدم ک

ه بللللللللللله!الناز خوشگل من با دوستش

لیلا سکس چت میکنه!وقتی پیامها رو خوندم کیرم راست کرد حسابی.بش میگفت:لیلا بیا تو بغلمممممم!!! لختم کننننننن!!سینه هامووو بخوووووور!کسمو بخووووووور!!میخوام امشب دیوونم کنی!!خیلی داغم تا میتونی منو بکن!!لیلا هم میگفت:الی تو ماله منیییییی!میخوام بخولمتتتتتت!!ااون سینه های تپلت ماله منننننه!!زود باش لخت شو!سینه های نازتو میخوام بخورممممم!!وای که من فدای اون الماس خوشگلت بشم که چقدر خوشمزه ست!!من که از خوردنش سیر نمیشم!!اون لبای نازت رو فقط من باید بخورمممممم!!
هیچی دیگه!من که دیگه نزدیک بود آبم بیاد!وقتی دیدم الناز هم اینقدر مثه من سکسیه خیلی خوشم اومد!تا اینکه دیدم الناز به لیلا گفته:هر وقت فیلم های لزبازیمون رو نگاه میکنم با خودم ور میرم!اینو که دیدم دیگه دیووونه شدم.گفتم باید لزبازی الناز و لیلا ببینم!فردای اون روز که النازرفته بود بیرون رفتن سراغ لپ تاپش و کلی سرچ کردم تا بالاخره پیدا کردم!دیدم بللللللهه!!2 تا دخی ناز و سکسی لخت دارن با هم حال میکنن!از اینکه الناز رو لخت میدیم خیلی خوشحال بودم!وای که چه سینه هایی داشت آبجی نازم!چقدر حرفای سکسی میزد!به لیلا میگفت:عشقم چوچولمو بخووووووور!ماله خودتتتتتتتتتته!!دیوووووووونم کن!!وای خداجون مرسیییی!من عاشق لزبازیمممممم!
توی فیلم خیلی آهههههه و اوووووه میکرد!لیلا هم که مثه گشنه ها جوری کس آبجی
منومیخورد که حسابی رفتم تو کف!کشیدم پایین و با کیرم بازی کردم!!انگشتش رو کرده بود تو سوراخ کون الناز و همزمان کسش رو میخورد!الناز هم داشت سینه هاش رو میمالوند!بعد نوبت الناز شد کس لیلا رو بخوره!همش میگفت این کس ماله منه ماله منهههههههه!!!آبجی من که ازخوردن کس لیلا سیر نمیشد!لیلا التماسش میکرد میگفت بسسسسسسسسسسسه!الی کسوووو چقدر میخوری آخه!!اما الناز میگفت ماله خودمه دوست دارم بخورمشششش!!بعد چند دقه شروع کردن لب همو خوردن!وای خدا چقدر آبجی من سکسی بود و من نمیدون

ستم!!به یاد النازم یه جلق تپل زدم!پیش خودم گفتم چی میشه الناز ناز خودم رو بکنم!چی میشه اون سینه های تپلش رو بخورم!الماسش رو بخورم!لبشو بخورم!
نقشه کشیدم که زمینشو اول آماده کنم و نشونش بدم که منم سکسی ام!بعضی وقتا باهاش حرفاس سکسی میزدم که تحریکش کنم!بش میگقتم خوش به حال شوهرت که با چه جیگری میخوابه!اونم با خنده میگفت واقعا هم خوش بحالش!حتما دیوونم میشه!کلا دید مثبتی به سکس داشت و اونو یه نیاز طبیعی هر آدمی میدونست!خلاصه طی چند روز زمینه رو

آماده کردم! دیگه هرطور بود یه شب که مامان وبابا بیرون بودن دلمو زدم به دریا و بهش پیام دادم که دوست داری بیای تو بغلم عشقم!خیلی میخوامت!پیام داد ک

ه اس اشتباهی دادی به من داد

ی خره!بهش گفتم نه عزیزم با خودت بودم!چند دقه گذشت جواب نداد!رفتم تو اتاقش دیدم تو تختش خوابیده و یه تاپ و شرتک پوشیده و هیچی نمیگه!من دیگه دلمو زدم به دریا و رفتم کنارش خوابیدم و شروع کردم بوسش کردم!بهش گفتم الی من دوستت دارم،میخوامت!گفت من خواهرتم خره!گفتم که چی!خو دلم تورو میخواد!اولش یکم مقاومت کرد ولی وقتی سینه هاشو گرفتم دیگه تسلیم شد!وای خدا النازم تو بغلم بود داشتم لباشو میخوردم!بعد شروع کردم لختش کردم اولش یکم خجالت میکشید ولی مشخص بود خوشش میاد!آخه مشخص بود اونم مثه من عاشق سکسه!یه سوتین بنفش خوشگل تنش بود وقتی بازش کردم وااااااای چی میدیدم!!دو تا انار ناز که همیشه تو کفش بودم!یه راست رفتم سراغ سینه های نازش و شروع کردم به خوردن!وای که داشتم دیوونه می شدم!به آرزوم رسیده بودم!از خوردن سینه هاش سیرنمیشدم!کم کم صدای الی هم بلند شد!آههههه آهههه آههههه!بخور داداشی!سینه های تپلم ماله خودتههههه!من که فقط آب از دهنم می چکید!بهش گفتم امشب میبرمت فضا!از خوردن سینه های تپلش که سیر نمیشدم!کل بدنش رو لیس میزدم!گردنش،شکمش،کمرش،پاهاش!خلاصه حسابی بهش حال میدادم!بعد رفتم سراغ شورتش!با دندونام در آوردم شورتشو!!یه الماس ناز و غنچه ای لای پاهاش بود!فوری رفتم سراغ کسش و شروع کردم به خوردن!چقدر خوشمزه بود خداااا!کیرم داشت منفجر میشد!الی دیگه صداش پیچید تو خونه!بخوووووووور بخووووووورشششش!واااااااای!آههههههه!عاشقتم داداشیییییی!ماله خودتهههههههه!توروخدا بخوووووور بخوووووووور!منم که سیر نمیشدم بس که خوشمزه بود!حسابی خیس شده بود کسش و منم زبونم تا ته میکردم تو کسش!اینقدر خوردم که ارضا شد و از شدت شهوت دیگه جیغ زد!وااااااااااااااااااای کشتی منو توووووووووو!چقدر داغییییییییی!گفتم یه عمرمنتظر این لحظه بودم که بخورمت آجی نانازم!بعد شروع کردیم لب خوردن و اون هم دست کرد تو شورتم و کیرم رو میمالوند!آب از لب و لوچم میچکید!شورتمو کشید پایین!گفت:وااااااااای چه کیر کلفت و ناززززززززززززی داری داداشی!عاشقشممممم!اجازه هست میل کنیم!گفتم بفرما عشقم!ببینم چیکا میکنی!اولش سر کیرمو یه ماچ کرد و بعد یه تف مجلسی و هم بعد هم تا ته کرد تو دهنش!کیرم از شدت شهوت رنگ لبو شده بود!بش گفتم بخور آجی بخور!ماله خودته!اونم میگفت وای چقدر خوشمزه ستتتتتت!کاش همیشه ماله من باشههههههههه!از

خوردن کیرم سیر نمیشد!بعد رفت سراغ تخمام و یکی یکی میخوردشون!شهوت از چشمای الناز میبارید!دیوونه شده بود!مدام تف میکرد رو کیرم و از خوردنش

سیر نمیشد!کفتم عشقم بسه میخوام

بکنمت دیگه!گفت نهههههه!توروخدااااا بذار بخوووووورم!خیلی دوسش دارممممممم!بعد از چند دقه دیگه بیخیال شد و به پشت خوابید رو تخت!گفتم عشقم دوست داری کس نازت رو افتتاح کنم!گفت نه نمیشه اون ماله آقامونه!بعد که پرده مو زد تا دلت بخواد بهت کس میدم!منم بیخیال شدم!رفتم سراغ کون تپلش و کلی لیسش زدم!تف کردم رو سوراخ کونش و انگشتم رو هل دادم توش!آهش بلند شد!اول یکم جا باز کردم بعد آروم کیرم رو هل دادم توش!خیلی تنگ بود سوراخش واسه همین دردش میومد ولی از بس حشری بود هیچی نمیگفت!منم شروع کردم به تلمبه زدن!آررررررررره بکننننننننن داداشییییییییییی!منو بکننننننن!منو بگاااااااااااااااا!تند تررررررررر!دیوونم کردی کونننننننیییییی!سینه هاش هم تو دستام بود و تلمبه میزدم!دیگه فقط فحش بهم میداد!کس کشششششش!جا کششششششششش!!کونیییییییی!بکننننننننن!سکسسسسسسسسسسس میخواااااام!آهههههههه!آهههههههه!کیر میخوااااااااااام!کیییییییییییییییییییییییییییر!ای جونممممممممممم!بکنننننننن!هل بده توش کس کشششششش!این حرفا بیشترتحریکم میکرد!هردومون غرق شهوت و لذت بودیم!فقط داشتیم بهم فحش میدادیم!تا اینکه بعد از چند دقه آبم اومد و ریختم تو کونش! خوابیدیم کنار هم !وای که داشتم میمردم از شهوت!چشمای الناز خیلی خمار شده بود!از شدت شهوت نفس نفس میزد!هیچی نمیگفتیم فقط به چشمای هم نگاه میکردی

م!!الناز گفت وای داداشی عاشقتممم من!حسابی دیوونم کردی و بهم حال دادی!بهش گفتم نمیدونی چقدر من تو کفت بودم و به یادت جلق م

یزدم!خندید و گفت ای کونی!

کاش زودتر میگفتی منم

از تنهایی در میومدم!گفتم من نبودم لیلا که بود!با خنده گفت ای کس کش تو میدونستی!واسه همین اومدی منو بکنی!منم گفتم آره دیگه!گفت خوب کاری کردی بردیا!نمیدونی من چقدر هاتم!روزی دوبار با خودم ور میرم ولی از حالا به بعد یکیو دارم که منو بکنه!مگه نه!گفتم من که میمیرم واسه کردنت!هر وقت خواستی میکنمت!ساعت تقریبا 2 شب بود که مامان و بابا برگشتن خونه و ما زود لباسامونو پوشیدیم.لبای الناز رو بوسیدم و گفتم امشب بهترین شب زندگیم بود!اونم گفت واسه منم همینطور!با خنده گفت تا باشه از این شبا!از اون روز تقریبا هفته ای 2-3 بار سکس داریم!با هم فیلم پورن نیگا نیکنیم!با هم حموم میریم!خلاصه دیگه خیلی با آبجی نازم حال میکنم!

Date: January 8, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *