کلیپ سکسی گی سیاه با کون سفید جر میخوره

14557
Share
Copy the link

کلیپ سکسی گی سیاه با کون سفید جر میخوره

 

انه خوردیم و بهم گفت پارسا و

ه امشب آماده باش واست جور میکنم منم یه حالی شدم میگفتم کی شب میشه جاااان کیر سیاه و کلفت.

رفتیم بیرون .پسر

عموم از یکی پرسید

ه بود بهش گفته بودن

یه جایی هس که

بازا میرن رفتیم اونجا من وایسادم بیرون پسر عموم رفت تو یه ربع دیگه اومد کنارشم یه مرد خوش هیکل و ت

قریبا سیاه بود باهام دست داد دیدم باهام فارسی صحبت کرد یکم فارسی بلد بود فارسی رو هم از ایرانی هایی که اونجا

بودن یاد گرفته بود
پسر عموم بهم گفت اینجا باش الان میام . وقتی رفت مرده که اسمش کارل بود بهم نزدیک شد و گفت کیر دوس

ت داری البته بگم فارسیش زیاد خوب نبود منم خیلی حشری شده بودم دوست داشتم هم اونجا شلوارشو بکشم پایی

ن و کیرشو بزارم دهنم
خلاصه باهم حرف زدیم من بهش گفتم شب بریم هتل ما اونم قبول کرد قرار گذاشتیم که ساعت

9 شب بیاد هتل ما
پسر عموم چون زیاد ارمنستان میومد با مسول هتل دوست بود باهاش هماهنگ کرد که اومدن کارل دردسر نشه پس

ر عموم اومد بهم گفت خوب پارسا باهم حرف زدین منم گفتم آره بهش گفتم بیاد هتل ما گفت اوکی شد منم شب نمیام هتل قراره برم یه جایی
اونم بایه دختر قرارگذاشته بود قرار بود بره با او

سلام دوستان من پارسا هستم داستانی که می خوام واستون بگم مربوط میشه به 10 روز پیش که رفته بودم مسافرت خارج به ارمنستان

اولش بگم که من پسری هستم که همیشه دوس داشتم یه دختر باشم چون عاشق مردای کیر کلفت هستم اینم میشه گفت از وقتی شروع شد که من حدود 14 سال داشتم که پسر عموم منو یه بار که با هم تنها بودیم باها

م سکس کرد و منو از کون کرد از اون موقع خیلی با پسر عموم سکس میکنم از اون روز به بعد عاشق کیر شدم و از وقتی فیلم های سوپر نگاه می کنم همیشه دوست داشتم یه کیر کلفت و سیاه رو ساک بزنم و از کون بدم.
حدود 1ماه پیش که داشتم با پسر عموم سکس می کردم بهش این جریان رو گفتم اونم بهم گفت اگه بخوای یه کیر سیاه گیر بیاری باید بری خارج از کشور بعد گفت اگه بخوای باهم بریم ارمنستان منم گفتم باشه تو 20 روز شرایطو جور کردیم رو با یه تور رفتیم ارمنستان ایروان
روز اول که رسیدیم بعد یکم استراحت و دوش رفتیم بیرون یه دوری بزنیم به پسر عموم گفتم حالا چطور پیدا کنیم کیر سیاه رو اونم گفت حالا صبر کن واست پیدا میکنم امشب باید خودم آمادت کنم یکم گشادت کنم که اگه از کون کردت جرت نده منم گفتم باشه خلاصه اون شب حسابی از خجالتم در اومد دو سه بار تا صبح گاییدتم
صبح که بیدار شدم دیدم پسر عموم نیست یکم داشتم تلوزیون تماشا میکردم دیدم اومد .اومد صبحن حال کنه من تو دلم خوشحال بودم که قراره با کارل تنها باشم
رفتم خونه دل تو دلم نبود به خودم رسیدم رفتم دوش گرفتم موهای بدنمو بازم تمیز کردم و یکم استراحت کردم که شب تا صبح باهاش حال کنم
یه ربع به 9 رفتم بیرون هتل منتظر وایسادم دیدم اومد با هم دست دادیم و رفتیم اتاقمون بهش گفتم که تا صبح تنهاییم با هم نشستیم یکم صحبت کردیم و
ساعت شد 11 من رفتم دستشویی خودمو آماده کردم اومدم بیرون نشستم کنارش شروع کرد به مالیدنم رونامو میمالید
منم دستمو بردم از روشلوار کیرشو میمالیدم واااااای چه کیری بود راستشو بخواین هم خوشحال بودم هم میترسیدم اگه با این کیر منو بکنه جر می خورم.
بهم گفت میخوای ماساژت بدم گفتم آره یه جایی درست کرد بهم گفت لباساتو در بیار لباسامو در آوردم گفت چه بدنی داری درست مثلا دخترا
ازاین حرفش خوشم اومد. دراز کشیدم باخودش روغن ماساژ آورده بود درست مثل فیلم های سوپر از روغن زد به بدنم خیلی قشنگ داشت ماساژ میداد چشامو بستم
یاد فیلمای سوپر افتادم .رفت سراغ کونم از روغن زد و با دستش میمالید هرازگاهی هم بادستش میزد رو لپای کونم منم آروم آه و اوه میکردم یکم که ماساژم داد گفت بلند شو گفت شلوارمو در بیار
منم زانو زدم جلوش خم شد و ازم لب گرفت اولش چندشم شد بعد دلمو زدم به دریا مثل پورنو ها منم داشتم لباشو میخوردم
شلوارشو دراوردم واااای همون کیری که آرزوشو داشتم گرفتم دستم قشنگ تمیز کرده بود کیر سیاه و کلفت و تمیز اولش آروم واسش لیس میزدم
بعد شروع کردم واسش ساک زدن یکم که واسش ساک زدم دراز کشید رو زمین حالت 69 شدیم من واسش ساک میزدم اونم کونم لیس میزد و با انگشتشو و زبونش سوراخ کونمو آماده میکرد
واقعا ساک زدن خیلی کیف داره حدود بیست دیقه واسش ساک زدم اونم قشنگ سوراخمو باز کرده بود بعد بلندم کرد حالت سگی بودم کیرشو آروم گذاشت لب سوراخم آروم داشت میکرد تو اولش نمیرفت تو بعد یکم روغن زد
یکم که لیز شد سرکیرش رفت تو واییییی من صدام دراومد اولش خیلی درد داشت درسته قبلا خیلی داده بودم ولی هیش کدومم مثل کیر کارل نبود
سرشو کرد تو یکم نگه داشت بعد آروم شروع کرد به تلمبه زدن کیرش خیلی بزرگ بود ولی همشو نمیتونست بکنه تو آروم داشت تلمبه میزد
دیگه درد نداشتم داشتم کیف میکردم یکم تلمبه زد بعد کیرشو درآورد دراز کشید زمین من نشستم رو کیرش حالا دیگه راحت میرفت تو نشستم رو کیرش شروع کرد به گاییدن
بعد همونطور که کیرش تو کونم بود برگشتیم من دراز کشیدم پاهامو داد بالا شروع کرد تلمبه زدم و صورتشو آورد جلو و ازم لب می گرفت تلمبه هاشو سریع تر کرد و صدای من دراومده بود و داشتم ناله میکردم
اونم داشت لب میگرفت و کونمو جر میداد سکسمون حدود 1 ساعت طول کشید همونطور که داشت تلمبه میزد یهو بدنم داغ شد آب کیرشو خالی کرد تو کونم چه لذتی داشت کیرشو آورد بیرون آبش داشت از کونم میومد بیرون یکم بعد باز کیرشو کرد تو و تلمبه زد
منم چون اسپری تاخیری زده بودم آبم نیومده بود کیرشو کرد تو کونم و شروع کرد واسم جق زدن بعد اینکه آبم اومد کیرشو درآورد و دراز کشید کنارم و همونطور سست افتادیم
منم سوراخم گشاد شده بود حالا دوتا کیر ایرانی هم میتونستن باهم برن تو کونم یکم بعد رفتیم خودمونو تمیز کردیم و رفتیم بخوابیم تا صبح یه بار دیگه باهم سکس کردیم و صبح که شد کارل رفت
دوساعت بعدش پسر عموم اومد بهم گفت خوش گذشت؟ گفتم آره عالی بود سوراخ کونمو نگاه کرد گفت حسابی گاییدت نامرد گفتم خیلی کلفت بود کیرش
پسر عموم گفت شب دیگه مال خودمی گفتم هرموقع بخوای خدمتت هستم عزیزم

خواهشا فحش ندید ولی منتظر نظراتتون هستم

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *