دانلود

کلیپ سکسی گی پر با کیر گنده و کون تنگ

0 views
0%

کلیپ سکسی گی پر با کیر گنده و کون تنگ

 

 

سلام خدمت دوستان شهوانی زمان این داستان به زمستان سال ۹۵ برمیکرده که من با مادرزنم سکس کردم الان حدود چهارسال هست که من با مادرزنم یواشکی برنامه سکس
داریم موقعیت جور میکنیم خونه خودشون یا خونه ما زمستان من یه مغازه گرفتم که شغل جدید شروع کنم تو این خرابی بازار از شانس این مغازه هم بالکن داشت منم برت استراحت بعضی وقتها تو مغازه پتو و بالش بردم مغازه و اصلا تو فکر سکس با مادرزنم که اسمش زهراست نبودم اکثر خونه خودشون میرفتم میکردم ولی بدجوری هردمون به سکس مفصل از کوس و کون نیاز داشتیم زهرا گفت چیکار کنیم خونه ما نمیشه زمان زیاد باشه راحت سکس کنیم من دلم سکس مفصل میخواد از کوس و کون بکنی گفتم چیکار کنیم گفت نمیدونم خودت میدونی یه لحظه بالکن مغازه یادم افتاد بهش گفتم بیا مغازه گفت چه جوریا اخه بیام گفتم راهشو خودت پیدا کن صبح زود بیا بکنمت راحت از کوس و کون تو تلگرام داشتم رازیش میکردم بیادمغازه بکنمش عکس بالکن و جای خوابمو انداحتم فرستادم بهش گفت یه فکری دارم الکی میگم. مریضم باید برم بیمارستان بیمه دکتر معابنه کنه به اون بهونه میام خودتون میدونی برا وقت گرفتن از بیمارستان تامین اجتماغی باید صبح زود بری تو نوبت بایستی تا نوبت دکتر بکیری بعدش منتظر دکتر بشی ساعت نه صبح بیاد برا معاینه از مریضها بکذریم زهرا نقشه را کشید گفتم مریضم به پدرزنم رگفت باید برم دکتر بیمارستان پدرزنم هم همیشه بیمارستان میرفت زهرا جلوی بیمارستان پیداش میکرده زهرا خودش میرفت شماره میگرفت پس ما تصمیم گرفتیم این کارو بکنیم صبح زود که خیابانها خلوته بریم مغازه من سکس کنیم رپز موعد فرا رسید زهرا به بمونه دکتر رفتن با پدرزنم ساعت شش و نیم صبح از خونه خارج شدن منم به بهونه زیاد بودن کارم گفتم باید زود برم مغازه منم رفتم دنبالشون زهرا زنگ زد که بیا من رسیدم منم گفتم جلوی بیمارستانم بیا بریم اومد سوار ماشبن شدم رفتیم طرف مغازه ساعت هفت صبخ همه جا خلوت من کرکره مغازه هم برقی بوذ ریمتو زدم کرکره باز شد فوری مادرزنم پیاده شد رفت داخل مغازه از شب هم ورودی قغل نکرده بودم و بخاری هم روشن بود منم ماشینو پارک کردم اومدم تو مغازه باز کرکره را زدم اومذ پایین و کلا داخل مغازه دیده نشد چراغو روسن کردم رفتیم بالکن شهوت هردمون گرفته بود فوری زهرا را لخت کردم خودم هم لخت شدم اول کیرمو خورد بعدش من شروع کردم باهاش بازی کردم ممه هاشو خوردم کوسشو لیس زدم بعد دراز کشیدم اومد رو کیرم نشست بالا پایین میکرد زهرا خودشو و‌منم همزمان ممه هاشو میخوردم که زهرا گفت ارضا شدم بعد منم دیدم شیره ام نزدیک میخواد بیاد مدلو عوض کردیم من رو زهرا دراز کشیدم چندتا رفتامد زدم ابمو اومد ریختم رو شکمش و لب گرفتیم از هم بعد پاک کردن شیره از رو شکمش کنار هم دراز کشیدیم و استراحت کردیم. بعد یک ربع دوباره شروع کردیم زهرا کیرم شروع کرد ساک زدن تا بلمد بشه بعد پنج دقیقه ساک زدن کیرم شخ شد رو کیرم نشست شروع به رفتامد زدن کرد خودش منم ممه هاشو میخودم زهرا تو این مدل به اوج میرسه و کوسش قشنگ نبضش میزنه بعد سه چهار بار ریختن گفت دارم به موج میرسم نوک ممه هامو بخور رضا منم شروع به خوردن کردم که احساس کردم یه چیزی داخل کوسش قشنگ کیرمو فشار میده شل میشه بله زهرا به اوج رسید و ارضا شد بعد سیر کردن کوسش خودش میدونست که نوبت کونشه منم دیوانه کونش هستم هرچقدر بکنم سیر نمیشم الان چهارساله از کون میکنمش رفتم سراغ کونش از خونه اشو روغن زیتون اورده بود به پهلو دراز کشید لای کونشو باز کرد منم سوراخشو روغنی کردم و انگشتمو توش میکردم تا یکم جا باز کنه سوراخش با اینکه گشاده سوراخش ولی برا بار اول که کیرم میره توش تا برا خودش جا باز کنه یکم اذیتش میکنه بخاطر همین انگشتامو کردم توش بعد به کیرم روغن زدم خودش کیرمو گرفت به پهلو رو سوراخش تنظیم کرد گفت یواش فشار بده منم فشار دادم سر کیرم رفت تو گونش یکم فشار دادم بدنش رفت شروع کردم رفتامد زدن همرمان هم کیرمو میکردم تو کونش تا نصف کیرم تو کونش بود پنج دقیقه رفتامد زدم دیگع کامل گشاد شده بود گفت مدل عوض کنیم خودش بعد گشاد شدن کونش دوست داره دنباتما بده تمام گیرمو تو کونش احساس کنه منم قبول کردم جلوم دنباتما وایسادمنم کیرمو رو سوراخش تنظیم کردم و فرستادم تو کونش یواش یواش شروع کردم به رفتامد زدن و کامل کیرمو فرستادم توش و حال میکردیم هردومون به ساعت هم نگاه میکردم که زیاد دیر نکنه به دکتر هم برسه ساعت نه نوبتش نره زهرا هم میگفت رضا بسه دیگه بریز منم تایم گرفته بوذم که از کون کمتر از بیست دقیقه نکنم ده دقیفه شده بود زهرا میکفت بسه بریز حتی چندبار ابمو اومد جلوی در نگه داشتم رفتامد نزدم رفت عقب دیگه کامل توکونش محکم رفتامد میزدم گشاد شده بود ولی دیگه تحملش تمام شده بود بعد بیست دقیقه ریختم تو‌کونش صدای زهرا در اومد که شیره ات داغ بود تو‌کونم گرم کرد بعد ریختن‌ تو‌کونش کیرم خوابید از کونش در اومد فوری لباس پوشیدم بردمش بیمارستان تا نوبتش نرفته بره دکتر تا برا هفته بعد هم بگه ازمایش نوشته بهونه داشته باشبم تا دوباره بیاد و ابن بیمارستان رفتن زهرا برا من خیلی بهتر شد بعد اولین سکس تو مغازه چهار بار دیگه اوردمش نو مغازه سکس کردیم زمستانو این بود یکی از سکسهای واقعی من با مادرزنم شرمنده که زیاد شد حالا دوستانی که فش میدن و مبگن دروغ یا حرفهای دیگه خودشون تو شرایط من بودن صدرصد با سر میرفتن حالا زندگب هر کس به خودش ربطه داره و‌منم رازی هستم تا الان مادرزنمو کردم و از ابن به بعد هم موقعبت باسه بازم اون کون بزرگشو‌میکنم بقیه سکسهای که تو‌مغازه کردیم برا دوستان مینویسم با تشکر

نوشته: علی

Date: August 11, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *