دانلود

کلیپ سکسی گی چنتا گی کون قشنگ که لباس زنونه پوشیدن

0 views
0%

کلیپ سکسی گی چنتا گی کون قشنگ که لباس زنونه پوشیدن

ی زن دیونه اما خوشگل توو روستا بود همه توو کفش بودیم منظورم هم سن و س

الای اون موقع خودمه کسایی که هنوزم کس ندیده بودن

و بجز چندتا کون چیز دیگه ای نکرده بودن و اکثرا تازگیا ب سن بلوغ رسیده

بودیم و بعد از سکس با ی لذت خاصی که‌ قبلاً تجربه نکرده

بودیم خالی میشدیم حتی کردن ی دیونه براشون شده بود آرزو،

رفتیم باغ چندتا پرتقال کش بریم و برا خودمون بخوریم احیانا موقعیتی

م جور شد خری چیزی گیر بیاریم بکنیم ( اکثر روستایا خر میکنن ، من و د

وستم استاد کوتاهی نکرده بودیم همه مدل حیوانیو

امتحان کردیم کون لق اونایی که طرفدار حقوق حیواناتن خخخخ)

پریدیم توو باغ جیبامونو پر کردیم و اومدیم بیرون نشستیم مشغول خور

دن شدیم جایی که‌ بودیم کاملا از دید پنهان بود البته از ی سمت ک

امل دید داشت و اگه یکم جلوتر میرفتی این دید یکطرفم بسته میشد اس

تاد متوجه خانم دیونه شد گفت موقعیت جوره بچه

ها امروز نکنین هیچ وقت دیگه ای ممکن نیست بتونیم ، فقط باید

 

 

 

راضیش کنیم نشونمون بده بعد کم کم جلو بریم هر طوری بود آوردش کنارمون و چندتا پرتقال بهش دادیم که بخوره ما بین کار ازش خواستیم کسشو بهمون نشون بده میگفت فقط مال کریمه به اون نشون میدم (اسم شوهرش که ترکش کرده بودو میآورد)
خلاصه هر طوری بود من شدم اون شوهره که بهش علاقه داشت و بخاطرش دیونه شده بود و دامنشو داد کنار و کسشو نشون داد برا اولین بار بود من کس از نزدیک میدیدم حشرمون زد بالا و هی باهاش ور میرفتم اونم کم کم تحریک شده بود با این وجود هنوزم محتاط بود و نمیذاشت زیاد دست بزنیم اما کم کم داشت حشری میشد تا جایی که‌ دیگه خودش بهمون میگفت دست بزنید البته فقط به من اجازه می‌داد نمیدونم چی شد یهو طوری حشرش رفت بالا همونجا شلوارشو کلا در آورد و منو گفت برم روش بخوابم منم ندید پدید بودم بلد نبودم توو کدوم سوراخ کنم توو بالایی جا نمیشد توو پایینی که میکردم چشاش در میومد از بس حشری بود منم میترسیدم جن باشه بیشتر فشار نمی‌دادم خلاصه هم میترسیدم و هم دلم می‌خواست توو کسش بکنم واقعا نمیدونستم توو کدوم سوراخ باید کرد هرجایی میذاشتیم اون آخ دردناک میکشید تا اینکه خودش سر کیرمو گرفت گذاشت دم سوراخ اصلی و با ی حل فرستاد داخل چشاش از حشری بودن زده بود بیرون و هی میگفت کریم منو بکن کریم منو بکن، منم تازه راهو یاد گرفته بودم با اینکه ترسم داشتم اما اولین کس زندگیم بود نمی تونستم ازش بگذرم تا ته میزدم توو کسش تلمبه های تندی میزدم با اینکه وسط کار ارضاء شدم اما در نیاوردم و کارو ادامه دادم اونم حسابی خوشش اومده بود پاهاشو دور کمرم
محکم کرده بود و چون زورش از من بیشتر بود با تمام توان منو میکوبید به خودش با دستاش کمرمو به خودش میچسپیوند توو اون حال و هوای مستی اصلا بفکر این نبودم کسی میاد با نه توی اوج لذت بودم فقط به پشت خوابیده بود و من میکردمش پوزیشن و این چیزا بلد نبودم فقط میکردم فشار می‌دادم نگاه میکردم تا خایه هام رفته داخل و کسش پر آب و روانه برا دومین بار اومدم وبا شنیدن صداهایی که نزدیک میشد سریع خودمو جمع و جور کردم و در رفتیم بعضی چیزا مث اینکه زن تعادل روحی نداشت آزارم میده اونم اولین سکسم اما تجربه ای که داشتم نمی‌تونم انکار کنم که بهم نچسبیده باشه ، اولین لذت سکس
واقعی بود فکنم پانزده یا شانزده سال بیشتر نداشتم گاهی وقتا فکر میکنم چرا کسش انقد تنگ بود شاید بخاطر این بود که‌ سالها با کسی نزدیکی نکرده بود برا بار اول بزور داخل رفت واقعا فشاری که ب کیرم اومد هنوز یادمه عجیبترین کسی بود که‌ کرده بودم و یا شاید بخاطر تجربه اولم بود
موفق باشید

Date: August 27, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *