دانلود

کلیپ سکس لز کوس رو تخت خوابیده کوس هم رو میخورن به هم میمالن

0 views
0%

کلیپ سکس لز کوس رو تخت خوابیده کوس هم رو میخورن به هم میمالن

شب عروسی دایی بود و قرار بود من و بابا بریم آیدا و مامان رو از آرایشگاه برداریم بریم تالار.وقتی دم آرایشگاه آیدا رو دیدم کیرم تکون خورد.آرایش قشنگ و برنزه ای کرده بود که تو لباس قرمز و ساپورت مشکی با کفش های پاشنه بلند قرمزش ازش یه شاه کس ساخته بود.لباس بلند بندی پوشیده بود که یکم از چاک سینه های بزرگش معلوم بود.وقتی اومد تو ماشین پیشم نشست دستشو گرفتم و بهش یه چشمک زدم که آیدا هم یه لبخند قشنگ زد.
تو عروسی چشمهام همش تو سر و کون خواهرم و دخترهای دیگه بود.
البته فقط من اینجوری نبودم بقیه هم مث من بودن.دخترهای فامیلمون لباسهای باز میپوشن.خلاصه عروسی تموم شد و نشستیم تو ماشین و رفتیم خونه،همین که آیدا رفت تو اتاقش منم رفتم تو اتاق.آیدا خندید و بهم گفت چته چرا آمپرت زده بالا؟
گفتم بهش که میخوام تو همین لباس بکنمش اما هم از ترس و هم از خستگی نذاشت.
خلاصه روزها گذشتن و بخاطر اینکه من پشت کنکوری بودم مامانم زیاد منو تنها نمیذاشت تا کنترلم کنه و من و آیدا وقت نمیکردیم که سکس حسابی و فانتزی داشته باشیم و بیشتر سکسامون سریع بود بخاطر اینکه شهوتمون بخوابه.
یه چند وقتی از عروسی دایی میگذشت که واسه آیدا یه خواستگار پولدار پیدا شد.ظاهرا پسر از اقوام

دور زن دایی جدیدم بود که خواهرمو تو عروسی دیده بودن و خوششون اومده بود ازش.
اومدن خواستگاری و بعد یه مدت آشنایی خواهرم و پسره و تحقیقات جوا

ب مثبت گرفتن و قرار شد یه م

دت نامزد بمونن و عید عروسی بگیرن.
همه ظاهرا خوشحال بودن غیر من.تو این چند وقت خواستگاری و آشنایی سکسمون که محدود بود به یه سکس شبانه و بی صدا مث زن و شوهرها که چندتا بچه دارن خود به خود کم شده بود.فکر میکردم که بعد نامزدی دیگه به صفر برسه.یه روز به خواهرم گفتم که اگه عروسی بکنه من دیگه باید چیکار کنم و البته با ترس ازش پرسیدم اگه شوهرش بخواد از پشت بکندش چیکار میکنه چون یکم گشاد شده بود سوراخ کونش.
اونم بهم گفت که اصلا به شوهرش علاقه نداره و بعد ازدواج هم میخواد با من از پشت و جلو سکس داشته باشه.آخرشم بوسم کرد و گفت کونش فقط ماله منه.
بعد نامزدی هم سکس داشتیم تا اینکه تو عید آیدا عروسی کرد و رفت خونش.تموم ایام عید رو هم رفتن مسافرت ایرانگردی.
چند روز از اومدن خواهرم گذشته بود که خواهرم زنگ زد خونمون و از مامانم خواست که منو بفرسته خونش تا یه کاری رو واسش انجام بدم.منم راه افتادم رفتم خونه آیدا.زنگ خونه رو زدم و آیدا هم در باز کرد و رفتم تو ولی آیدا رو ندیدم.صداش زدم دیدم تو اتاق خوابه.بهم گفت بشینم تو پذیرایی تا بیاد.
بعد چند دقیقه آیدا اومد.از چیزی که دیدم کیرم یه جهش روبه بالا کرد.یه جوراب بلند تا نزدیک لمبرهای کونش قرمز جیغ پوشیده بود با یه شورت و سوتین قرمز توری،همون کفش قرمز

پاشنه بلند که تو عروسی دایی

پوشیده بود هم تو پاش بود.
از آرایش صورتشم که یه رژ قرمز براق با مداد مشکی دور چشماش و پشت چشماشم قرمز کرده بود.مو

های بلند تقریبا فرشم ریخته بود رو شونه هاش.
نمیدونستم چیکار کنم.انتظار این حرکت نداشتم،یه سورپرایز عالی واسه من.
با صدای آیدا به که بهم گفت چطور شدم به خودم اومدم.عالی شده بود یه زن سکسی عالی.
سینه های بزرگش داشت سوتین تنگشو پاره میکرد و از توی تور قرمز سوتین نوکش معلوم بود.
اومد پیشم نشست و هر دومون باهم لبامون رفت سمت هم.بعد چند لحظه دستمو بردم سمت سینشو همونجوری که لب و گردن خواهرمو میخوردم سینشو فشار میدادم.آیدا بلند شد و رفت سمت اتاق خواب منم دنبالش.تو اتاق که رسیدیم از پشت سینه هاشو گرفتمو و یکم مالیدم.بعدش ازش خواستم واسم ساک بزنه.اونم زانو زد و کمربندمو آروم باز کرد و دکمه شلوارمو بعدش باز کردو شورت و شلوارمو کشید با هم پایین.کیرمو که داشت میترکید کرد تو دهنش.چون خیلی وقت بود خالی نشده بودم آیدا میدونست که آبم زود میاد.واسه همین همونجوری که واسم ساک میزد واسم با دستش جغ هم میزد.یه چند دقیقه طول کشید تا آبم اومد و آیدا همشو قورت داد.اکثر اوقات آبمو میخورد و خوشم میومد از اینکار.بعد اینکه آبم اومد آیدا خوابید رو تخت من رفتم روش دراز کشیدم.از لباش شروع کردم به خورم و رسیدم به گردنش و آروم رفتم رو سینه هاش،سینه های خوش فرمی داشت با اینکه بزرگ بودن ولی شل نبودن.از سوتین درآوردمشون و شروع کردم به خوردن نوک ممه هاش.بعدش آروم رفتم پایین و دور نافش تا رسیدم به اصل کاری.شورتشو درآوردم و شر

وع کردم به خوردن کسش.
آیدا وقتی زبونم به کسش خورد آه و ناله خفیفش بیشتر شد.برای اولین بار تو عمرم انگشتمو گذاشتم لبه ک

سش و آروم فشارش دادم تو.خیلی کسش تنگ بود و اروم انگشتمو عقب جلو کردم تو کسش.از اب دهان من و اب کس خواهرم تموم لای پاش خیس بود.بعد چند دقیقه آیدا با یه حالت التماس و شهوت ازم خواست بکنم تو کسش.
یه کس تنگ و خوشگل که خیس خیس بود جلوم بود.کیرم هم دوباره بزرگ شده بود آماده کردن.یکم مالیدم رو کس خواهرمو کذاشتم دم سوراخ کسش.آروم فرستادمش تو.آیدا یه آخی گفت و بعد چند ثانیه که کیرم تا ته رفت توش،صدای جون گفتن آیدا رو شنیدم.خیلی تنگ و خیس بود و از کون بنظرم بهتر و گرمتر و لیزتر اومد. شروع کردم به عقب جلو کردن کیرم تو کس آیدا.آیدام داشت لذت میبرد و حین سکس یه جملاتی میگفت که دیونه تر میکرد.
جرم بده داداشی،کسمو پاره کن،کسمو کس منو،کس خواهرتو،من زنتم هستم و باید همش جرم بدی جملاتی بود که هر لحظه تکرارش میکرد.یکم که اینجوری کردمش بلندش کردم و به شکم خوابوندمش،یه بالشم گذاشتم زیر شکمش،از پشت کس و سوراخ کونش آدمو دیوونه میکرد.چاک کسش یذره باز شده بود و آب کس سفید رنگش لبه های کسش بود.آروم کیرمو از پشت کردم دوباره تو کسش و بند سوتینشو هم باز کردم و تموم سینه های آیدا آزاد شد.همونجوری خوابیدم روش و دستمو بردم از زیر سینه هاشو گرفتم،یکم که اینجوری کردمش،خودش ازم خواست که چهاردست و پا واسته و اونجوری بکنمش.همونجوری که کیرم تو کسش بود چ

هار دست و پا شد و منم شروع کردم به تلمبه زدن.کسش حسابی جا باز کرده بود و منم کیرمو درمیاوردم و دوباره میکوبیدم تو کسش.هر با

ر که کیرم میرفت تا ته یه آخ بلند از آیدا بلند میشد.
آیدا حسابی ارضا شده بود و منم داشت آبم میومد.واسه همین سرعتمو بیشتر کردم و وقتی داشت آبم میومد کیرمو کشیدم بیرون و همشو رو پشت آیدا خالی کردم و افتادم مث جنازه رو تخت.
یه چند دقیقه ای اونجوری موندیم و بعدش آیدا یه دستمال داد بهم و منم پشتشو پاک کردم و چند لحظه تو بغل هم موندیم.
بعد اینکه یکم به خودمون اومدیم من لباس پوشیدم.آیدا هم با یه خنده شیطانی ازم پرسید که مزه کس کردن چطور بود،منم گفتم عاااالی بود.
قرار شد هر وقت تونست خبرم کنه تا برم خونش.
داستانم ادامه داره و قشنگتر میشه.البته اگه خواستین بذارم.

Date: November 26, 2019

One thought on “کلیپ سکس لز کوس رو تخت خوابیده کوس هم رو میخورن به هم میمالن

  1. زوج هستیم فقط زوج های زیر ۴۰سال تماس بگیرن البته به شرط اینکه اول تصویری با هردو صحبت کنم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *