دانلود

کلیپ سیکسی تری سام پسر دخترو میکنه دختر پسر و میکنه

0 views
0%

کلیپ سیکسی تری سام پسر دخترو میکنه دختر پسر و میکنه

نگار یه دختر خوش هیکل و سفید بود که تقریبا ۱۷۵ سانتیمتر قدش بود و یه مانتو تنگ پوشیده بود و گرد

ی کون و سینه هاش کاملا تو چشم بود. چشمای قهوه ای روشن و موهایی خرمایی داش

ت و خیلی ناز و با عشوه حرف میزد. خریدمو کردم و اونم خیلی دوستانه

رفتار میکرد ولی فرصتی نشد و نتونستم بهش چیزی بگم و یا حرکتی انج

ام بدم . تا دو سه روز تو ذهنم بود و حال دخترای دیگه رو نداشتم و اون

مد نظرم بود. به بهانه خرید دوباره رفتم و یه چیز کوچیک خریدم . در کما

ل ناباوری منو یادش بود و خیلی دوستانه تر رفتار میکرد و گفت

که دختر صاحب فروشگاه هست و من از فرصت استفاده کردم و به بهانه انجام بعضی

دوستام بهم میگن مهره مار داری و بی ادباش میگن کس کفتار

 

 

 

خب من دون ژوان نیستم ولی تجربه سکس زیاد دارم.. ! ????
از سرکار برمیگشتم و خسته بودم.. یهویی یادم افتاد باید برای تولد خواهرزادم کادو بخرم و به پاساژ رفتم. تو مغازه دوتا فروشنده خانوم بودند که خیلی شیک و خوش هیکل بودند و یکیشون اومد و با خوش رویی ازم پرسید چی میخام و منم گفتم کادو برای تولد و فروشنده پرسید از سن و سال طرف و چقدر میخای هزینه کنین و…
من نگاهم روی اون یکی فروشندهه بود و به حرفهای این خانوم گوش میکردم که یهویی همکارشو صدا کرد و گفت نگار بیا لطفا این اقا رو راهنمایی کن من باید جواب تلفن بدم.

از خدمات شمارمو دادم و شب تو تلگرام با هم ارتباطمون برقرار شد و کلی چت کردیم وخیلی زود فرداشبش حرف به سکس چت کشید و گفت که سکس خشن دوست داره و دوست داره سکس اروم شروع شه و خشن و خشن تر شه و از این حرفایی که شما بهتر میدونین ????
باهاش برای آخر هفته قرار گذاشتم که بریم رستوران ولی جوری برنامه ریزی کردم که زودبریم و بعدش فرصت باشه ببرمش خونم و رستوران رو نزدیک خونه انتخاب کرده بودم . تو رستوران با یه تیپ سکسی اومد و نگاه اغلب مردای رستوران به کون و سینه های برجسته اش از روی مانتوی کوتاه و چسبونش بود . رونهایی خوش فرم و پر و کمری باریک و کون و سینه هایی بزرگ و خوش فرم.
عمدا شام کم خوردم و پیشنهاد دادم که با ماشین اون بریم یه سر خونه ما و من به سگم غذا بدم چون فراموش کردم که بهش غذاشو بدم..(نمیخواستم نگران ماشینش باشه و زود بخاد بره) اونم خیلی خوشحال شد و گفت باشه.. من سگ دوست دارم .
تو خونه کمی با سگم بازی کرد و من کمی مشروب اوردم و ازش پرسیدم اونم میخاد که گفت نه و باید رانندگی کنه و از این حرفا ولی گفت وایسا من ساقی شم..
گفتم باشه
دیدم پیکمو پر از ویسکی کرد و حتی برای یخ جا نداشت!
پرسیدم خبریه؟ میخای مستم کنی و بهم تجاوز کنی؟ و خلاصه سر حرفو باز کردم …
گفت یه همچین چیزی و خندید..
بعد از پیک دوم شروع به نوازش دست و لب و صورتش کردم و بوسیدمش و اونم خوشش میومد و همراهی کرد . راستش کیرم کاملا سیخ شده بود و تو شلوار جین اذیت میکرد و اومدم تو خشتکم جابجا کنم که از دیدش دور نموند و خنده لوندی کرد و گفت بچه بیدار شده؟ گفتم اره ! و الکی گفتم مدت زیادیه سکس نداشتم چون همش سرکارم و و اخیرا فرصت هیچیو ندارم و دو ماهی میشه دوست دختر هم ندارم.
هر دو رو صندلی اپن بودیم و من میبوسیدمش و گردنش و بدنشو نوازش میکردم و اونم از روی شلوار شروع به نوازش و مالوندن کیرم کرد و فشار و حرکت دستاش رو کیرمو حس میکردم. دیدم برای خودش یه پیک ریخت و گفتم رانندگی؟ گفت یه پیک مهم نیست. بغلش کردم و کمی از مشروبی که تو دهنش بودو موقع لب گرفتم تو دهنم ریخت و منو بیشتر هات کرد. دیگه کاملا داغ بودیم. همونجوری که لب میگرفتم و میمالوندمش به سمت اتاق خواب و تخت بردمش و شروع به در اوردن لباس هم کردیم و و دونه دونه در میاوردیم و لب میگرفتیم و میمالوندیم.
من فقط شورت پام بود و اون هم سوتین و شورت.. یهویی مثل وحشیا منو رو تخت ولو کرد و شورتمو کشید پایین و شروع به ساک زدن کرد.. خدای من ! با چه اشتهایی ساک میزد و مثل قحطی زده ها و کیر ندیده ها کیرمو و تخمامو میخورد و لیس میزد و من یه دستم تو موهاش بود و با دست دیگه و انگشتام از رو شورتش با سوراخ کس و کونش بازی میکردم و اروم ماساژ میدادمش. یهویی با خشونت دست از ساک زدن کشید و سرشو بلند کرد تو چشام نگاه کرد و با پشت دست تو صورتم زد و دوبار ساک زدنشو ادامه داد. تعجب کردم که اینهمه وحشی و خشن شده. اصلا بهش نمیومد که خشن دوست داشته باشه! موهاشو کشیدم بالا و کیرمو از دهنش کشیدم بیرون و و سوتین و شورتشو دراوردم و و وای چقدر کون و کس خوشگلی داشت. سوراخ کونش خیلی خوشگل و سفید بود و کسش هم برجسته و لپهای کسش کاملا به هم چسبیده ، شروع به خوردن و لیسیدن کسش کردم و زبونمو لای شکاف کسش از پایین به بالا میکشیدم و اون ناله میکرد و موهامو محکم میکشید و گاهی هم سرمو بیشتر فشار میداد و منم زبونم توکسش میکردم چند دقیقه حسابی خوردم و لیسیدمش و بعد چرخوندمش و نوک زبونمو به سوراخ کونش میزدم که حسابی حال میکرد. چرخید و و با کف دست منو به پشت خوابوند و کیرمو کرد تو دهنش ، همه کیرمو تا ته کرد تو دهنش و داشت خفه میشد ولی بیشتر فشار میداد و منم ک
لشو بیشتر فشار دادم. و چند بار همین کارو کردم و اومد نشست رو کیرم. کسش چقدر داغ و تنگ بود و فشار و گرمتی دیواره کسشو بخوبی روی کیرم حس میکردم و شروع به تلمبه زدن کردیم و اون هم بالا پایین میرفت و منم کمرم رو موج میدادم و گاهی به صورتم و سینه ام با دست سیلی و ضربه میزد، راستش این کارش کمی عصبی کرده بود منو و پرتش کردم رو تحت و روی شکم خوابوندمش و کون تپل و سفید و بزرگش جلوی چشام بود. گفت کون نه.. من چیزی نگفتم موهاشو گرفتم و سرشو تو بالش فشار دادم و باشدت تو کسش کردم و به شدت و محکم تلمبه میزدم که کم کم جیغ میکشید و یهویی تمام بدنش لرزید و ارضا شد ولی من یه دقی
قه بعد از ارضاش هم میزدم. دیدم تقریبا بیهوش شده و نا نداره تکون بخوره شروع کردم به مالش کونش ، با دستش سعی کرد انگشتامو از کونش دور کنه ولی اهمیت ندادم و دستشو پس میزدم و و از کشوی بغل میز کمی کرم برداشتم و به سوراخ کونش مالوندم و سرمای کرم باعث شد یه تکونی بخوره و بگه نه! کون نه! دردم میاد! تا حالا از پشت نداشتم!
گفتم سعی میکنم کمتر دردت بیاد و من عاشق کونت شدم و همینجوری که حرف میزدم سر کیرمو هم چرب کردم و با کلاهک کیرم با سوراخ کونش بازی میکردم و کلاهک کیرمو اروم تو سوراخ کونش فشار میدادم و میدیدم که کم کم داره سوراخ کونش شل و باز میشه و اماده میشه که کیرمو بکنم توش و خودش هم کمرشو حرکت موجی میداد و معلوم بود حشری شده دوباره. کمی سر کیرمو فشار دادم و گفت یواش و من بی توجه به حرفش بیشتر فشار دادم و ناله ای بلند کرد و گفت درش بیار دردم گرفت و من وزنم روش بود و نگار رو شکم خوابیده بود و و کاملا در اختیارم بود و تقریبا کلاهک کیرم کامل تو کونش بود ، کمی مکث کردم و پشت
گردنشو بوسیدم و سرش رو کمی چرخوندم و گوشه لبشو بوسیدم و به چشاش نگاه کردم و کیرمو فشار دادم تو کونش سعی کرد مانع شه ولی تا ته کردم تو کونش و یه جیغ کوتاهی زد و گفت درش بیار و سعی کرد از زیر من بیاد بیرون موهاش دستم بود و سرشو بیشتر تو بالش فشار دادم و کیرمو تانصفه کشدیم بیرون و دوباره تا خایه کردم توش و شروع به تلمبه زدن کردم ناله هاش بیشتر حشریم میکرد و اونم کمرشو تاب میداد که باعث میشد بیشتر تحریک شم و کیرم عمیق تر بره تو کونش . گفت کیرت چقدر بزرگه جر خوردم.. حس میکنم دارم نصف میشم و من گفتم دوست دارم رو کیرم بشینی و اینجوری از کون بکنمت که گفت نمیتونم تک
ون بخورم و من یه بالش زیر شکمش گذاشتم و کون خوشگلش کاملا تحت تسلط من بود و بعد از مدت کوتاهی دیدم ابم داره میاد و گفت نریز توش ولی به تنها چیزی که توجه نمیکردم حرفاش بود . تا اونجایی کا میتونستم عمیق تو کونش فشار دادم کیرمو و ارضا شدم ، تمام بدنم میلرزید و حس میکردم هیچ اسپرمی تو بدنم نمونده و همشو تو کونش خالی کردم کمی مکث کردم و کیرمو اروم کشیدم بیرون. سوراخ کونش کاملا باز شده بود و کیرم داشت میخوابید که دوباره کردمش تو و چند تا تلمبه زدم و دیدم برای بازم کردن نا ندارم ، رفتیم دوش گرفتیم.
باهاش ۴ ماه دوست بودم و برون اغراق تو این ۴ ماه هر بار که سکس کردیم از کون هم کردمش و بهترین کونی بود که تا بحال کردم‌.

Date: August 18, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *