دانلود

کوس با دوجنسه کیر میکنه تو کون بعد کیر رو ساک میزنه

0 views
0%

کوس با دوجنسه کیر میکنه تو کون بعد کیر رو ساک میزنه

 

اول از همه ی دوستان میخوام که اگه داستان ایرادی داشت به بزرگی خودشون ببخشن و به جای بد و بیراه راهنماییم کنن،چون اولین باره که داستان مینوسم و اینم بگم که عین واقعیته و شاید برای خیلی ها این ماجرا پیش اومده. من اسمم سیاوشه و 31 سالمه که 9 ساله ازدواج کردم اونم با دختری که مریض بود و به خاطر اینکه چند سال عاشقش بودم چشامو رو مریضیش بستم و باهاش ازدواج کردم،

 

سال اول زندگیمون مثل بهشت بود و با وجود فقر مالی رو آسمونا بودیم، سال دوم و سوم کم کم مریضی خانمم خیلی مشکل درست کرد و اعصاب و روانش بهم خورده بود و دیگه از حرفها و بوسه های عاشقانه خبری نبود و من هم که خیلی احساساتی و به اینها محتاج بودم پیش هر دکتری رفتیم فایده نداشت.من بودم و یک دنیا کمبود. کم کم فکر اینکه به زنم خیانت کنم افتاد تو وجودم. چند ماه گذشت و بالاخره تسلیم آتیش هوسم شدم. دختری رو که قرار بود بهش پیشنهاد بدم 21 سالش بود و اسمش مهتاب بود شمارشو از طریق دوستام پیداکردم و بهش زنگ زدم، اولش راضی نمیشد که با من دوست بشه و میگفت تو زن داری. منم ماجرا رو ب

هش گفتم که دیگه بریدم و خودمم به اندازه ی کافی عذاب وجدان دارم تو دیگه رو زخمم نمک نپاش.بعد چند روز د

رد دل قبول کرد که رابطه

 

مون فقط در حد تلفن و دیدار معمولی باشه. چند روزی گذشت و دیدم وضع اون از من بهتر نیست و اونم قبلا یه نفر دلش رو شکسته و با یکی دیگه ازدواج کرده. خلاصه نقاط مشترک واسه نزدیک شدن زیاد شد تا اینکه یه هفته بعدش بهش پیشنهاد دادم که بیاد خونه ی ما.اونم با هزار اصرار قبول کرد به شرط اینکه فقط یه دیدار معمولی باشه. یه روز صبح که سر کار بودم زنم تلفن کرد که میره خونه باباش و برای شام هم میمونه که منم برم اونجا. منم که از خدا میخواستم از خوشحالی داشتم پرواز میکردم. بلافاصله به

مهتاب تلفن کردم که ظهر ساعت 1 که کوچه خلوته و همسایه ها بیرون نیستن بیاد. یه حس دوگانه داشتم هم شاد ب

ودم و هم غمگین ول

ی دیگه کاریش نمیشد کرد داشتم آتیش میگرفتم. 3 ساعت مرخصی از شرکت گرفتم و خودم رو رسوندم خونه و ساعت 1 و نیم مهتاب هم رسید. هم اینکه اومد تو همدیگه رو بغل کردیم و بی اختیار لب به لب شدیم اونم چه لبی میگرفت زورم بهش نمیرسید دیدم حال اون از من بدتره. همینجوری که از هم لب میگرفتیم رفتیم رو تخت و ازش خواهش کردم بذاره باهاش راحت باشم. اونم

خیلی راحت قبول کرد.تو همون حال که لبم رو لبش بود دستم رو کردم تو شورتش و کوسش رو مالیدم، تا حالا دختر به این

حد حشری ند

یده بودم کوسش خیس شده بود. لباساشو درآورد و فقط یه سوتین و شورت زرد مونده بود. رفتم روش دراز کشیدم و از لبش اومدم رو گردن و سینه های سفت و کوچیکش. دیگه اونم صداش دراومد و از ته دل میگفت سیاوش دوستت دارم دلم رو 1000 میزد و با بوی عطر خوبی که داشت بدتر از قبل میشدم. اومدم رو نافشو لیس زدم و کم کم رفتم رو کوسش. قهوای و صاف و کوچیک ولی خوردن داشت. شروع کردم به خوردن کوسش و داشت دیوونه میشد و میگفت سیاوش بخور. بخور فدات بشم زبونتو بذار توش و چچولمو یواش گاز بگیر . منم که رو هوا بودم براش میخوردم تا اینکه گفت بده کیرتو بخورم. کیرم رو درآورد و منم یه سیگار روشن کردم. اون کیرم

رو تا نصف میخورد و من سیگار میکشیدم. چه حالی میداد چند سال بود تو حسرت همچین سکسی بودم. کیرم

شق شده بو

د و سیگارمم تموم شد. خوابوندمش رو شکم و روی پشتش دراز کشیدم .پشت گردنش رو میخوردم و از زیر کیرمو رو کوسش که میکشیدم می لرزید

. بهم گفت سیاوش بکن کیرتو بکن تو کونم. منم یه کم با انگشت کونش رو گشاد و خیس کردم و کیرمو رو سوراخ کونش گذاشتم. با یه د

ستم کون سبزه و سفتش رو گرفتم و با دست دیگه م کیرمو فشار دادم تو کونش. خیلی تنگ بود ولی با دو سه تکون کردم توش. صداش دراومد منم دهنش رو گرفتم و فشار میدادم. من تلمبه میزدم و اونم دستشو رو کوسش میکشید. 10 دقیقه ای بود که میزدم صداش دراومد گفت جونم کیرتو بخورم. داشت آبش می اومد. منم که باحرفاش بیشتر تحریک میشدم داشتم تموم میکردم و اون یه آهی کشید و منم کیرم رو تا ته کردم توش و تو همون حالت آبش رو ریختم تو کونش و روش دراز کشیدم و از پشت سرمو به سرش رس

Date: December 14, 2019

2 thoughts on “کوس با دوجنسه کیر میکنه تو کون بعد کیر رو ساک میزنه

  1. فقط میکنم دنبال پولی پیم نده دنبال رابطه حرفه بدون مریضی و قابل اعتمادی تلگرام پیم بده سی سالم بچه شمال تهران خوش فیس خوش هیکل https://t.me/daniyal6868
    دارای مدرک سکسولوژی از ترکیه و کارشناس روانشناسی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *