کوس با دوجنسه کیر میکنه تو کون بعد کیر رو ساک میزنه

46853
Share
Copy the link

کوس با دوجنسه کیر میکنه تو کون بعد کیر رو ساک میزنه

 

اول از همه ی دوستان میخوام که اگه داستان ایرادی داشت به بزرگی خودشون ببخشن و به جای بد و بیراه راهنماییم کنن،چون اولین باره که داستان مینوسم و اینم بگم که عین واقعیته و شاید برای خیلی ها این ماجرا پیش اومده. من اسمم سیاوشه و 31 سالمه که 9 ساله ازدواج کردم اونم با دختری که مریض بود و به خاطر اینکه چند سال عاشقش بودم چشامو رو مریضیش بستم و باهاش ازدواج کردم،

 

سال اول زندگیمون مثل بهشت بود و با وجود فقر مالی رو آسمونا بودیم، سال دوم و سوم کم کم مریضی خانمم خیلی مشکل درست کرد و اعصاب و روانش بهم خورده بود و دیگه از حرفها و بوسه های عاشقانه خبری نبود و من هم که خیلی احساساتی و به اینها محتاج بودم پیش هر دکتری رفتیم فایده نداشت.من بودم و یک دنیا کمبود. کم کم فکر اینکه به زنم خیانت کنم افتاد تو وجودم. چند ماه گذشت و بالاخره تسلیم آتیش هوسم شدم. دختری رو که قرار بود بهش پیشنهاد بدم 21 سالش بود و اسمش مهتاب بود شمارشو از طریق دوستام پیداکردم و بهش زنگ زدم، اولش راضی نمیشد که با من دوست بشه و میگفت تو زن داری. منم ماجرا رو ب

هش گفتم که دیگه بریدم و خودمم به اندازه ی کافی عذاب وجدان دارم تو دیگه رو زخمم نمک نپاش.بعد چند روز د

رد دل قبول کرد که رابطه

 

مون فقط در حد تلفن و دیدار معمولی باشه. چند روزی گذشت و دیدم وضع اون از من بهتر نیست و اونم قبلا یه نفر دلش رو شکسته و با یکی دیگه ازدواج کرده. خلاصه نقاط مشترک واسه نزدیک شدن زیاد شد تا اینکه یه هفته بعدش بهش پیشنهاد دادم که بیاد خونه ی ما.اونم با هزار اصرار قبول کرد به شرط اینکه فقط یه دیدار معمولی باشه. یه روز صبح که سر کار بودم زنم تلفن کرد که میره خونه باباش و برای شام هم میمونه که منم برم اونجا. منم که از خدا میخواستم از خوشحالی داشتم پرواز میکردم. بلافاصله به

مهتاب تلفن کردم که ظهر ساعت 1 که کوچه خلوته و همسایه ها بیرون نیستن بیاد. یه حس دوگانه داشتم هم شاد ب

ودم و هم غمگین ول

ی دیگه کاریش نمیشد کرد داشتم آتیش میگرفتم. 3 ساعت مرخصی از شرکت گرفتم و خودم رو رسوندم خونه و ساعت 1 و نیم مهتاب هم رسید. هم اینکه اومد تو همدیگه رو بغل کردیم و بی اختیار لب به لب شدیم اونم چه لبی میگرفت زورم بهش نمیرسید دیدم حال اون از من بدتره. همینجوری که از هم لب میگرفتیم رفتیم رو تخت و ازش خواهش کردم بذاره باهاش راحت باشم. اونم

خیلی راحت قبول کرد.تو همون حال که لبم رو لبش بود دستم رو کردم تو شورتش و کوسش رو مالیدم، تا حالا دختر به این

حد حشری ند

یده بودم کوسش خیس شده بود. لباساشو درآورد و فقط یه سوتین و شورت زرد مونده بود. رفتم روش دراز کشیدم و از لبش اومدم رو گردن و سینه های سفت و کوچیکش. دیگه اونم صداش دراومد و از ته دل میگفت سیاوش دوستت دارم دلم رو 1000 میزد و با بوی عطر خوبی که داشت بدتر از قبل میشدم. اومدم رو نافشو لیس زدم و کم کم رفتم رو کوسش. قهوای و صاف و کوچیک ولی خوردن داشت. شروع کردم به خوردن کوسش و داشت دیوونه میشد و میگفت سیاوش بخور. بخور فدات بشم زبونتو بذار توش و چچولمو یواش گاز بگیر . منم که رو هوا بودم براش میخوردم تا اینکه گفت بده کیرتو بخورم. کیرم رو درآورد و منم یه سیگار روشن کردم. اون کیرم

رو تا نصف میخورد و من سیگار میکشیدم. چه حالی میداد چند سال بود تو حسرت همچین سکسی بودم. کیرم

شق شده بو

د و سیگارمم تموم شد. خوابوندمش رو شکم و روی پشتش دراز کشیدم .پشت گردنش رو میخوردم و از زیر کیرمو رو کوسش که میکشیدم می لرزید

. بهم گفت سیاوش بکن کیرتو بکن تو کونم. منم یه کم با انگشت کونش رو گشاد و خیس کردم و کیرمو رو سوراخ کونش گذاشتم. با یه د

ستم کون سبزه و سفتش رو گرفتم و با دست دیگه م کیرمو فشار دادم تو کونش. خیلی تنگ بود ولی با دو سه تکون کردم توش. صداش دراومد منم دهنش رو گرفتم و فشار میدادم. من تلمبه میزدم و اونم دستشو رو کوسش میکشید. 10 دقیقه ای بود که میزدم صداش دراومد گفت جونم کیرتو بخورم. داشت آبش می اومد. منم که باحرفاش بیشتر تحریک میشدم داشتم تموم میکردم و اون یه آهی کشید و منم کیرم رو تا ته کردم توش و تو همون حالت آبش رو ریختم تو کونش و روش دراز کشیدم و از پشت سرمو به سرش رس

2 thoughts on “کوس با دوجنسه کیر میکنه تو کون بعد کیر رو ساک میزنه

  1. فقط میکنم دنبال پولی پیم نده دنبال رابطه حرفه بدون مریضی و قابل اعتمادی تلگرام پیم بده سی سالم بچه شمال تهران خوش فیس خوش هیکل https://t.me/daniyal6868
    دارای مدرک سکسولوژی از ترکیه و کارشناس روانشناسی

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *