دانلود

کوس سفید ایرانی با کیر دراز مرد ایرانی

0 views
0%

 

کوس سفید ایرانی با کیر دراز مرد ایرانی

 

 

سلام به همگی
بدون مقدمه برم سر اصل مطلب منو عسل تقریبا یکسالی هست که باهم دوستیم و هنوزم هستیم تو این یکسال کلی باهم سکس داشتیم تا اینکه دنبال سکس و تفریح جدید بودیم ولی جفتمون رعایت میکردیم و به روی هم نمیاوردیم ولی یه شب که داشتیم باهم چت میکردیم من چند تا از گیفهای سکسی که دو مرد با یه زن سکس داشتن رو براش فرستادم و اونم ابراز علاقه کرد که چه جالب اینا سکس میکنن منم که دنبال موقعیت بودم تا سر صحبت باز بشه سریع از فرصت استفاده کردم و به عسل گفتم میدونستی من این مدل سکس رو خیلی دوس دارم خلاصه سرتون رو درد نیارم تا صبح دوتایی در مورد این مدل سکس حرف زدیم و عسل رو قانع کردم که قبول کنه یه سکس اینجوری داشته باشیم و اونم قبول کرد فقط موند اینکه کیو وارد رابطمون کنیم که هم مطمئن باشه هم خوش سکس تا اینکه به ذهنم رسید به داداشم بگم و عسل هم نظر مثبت داشت نسبت به داداشم کلا ازش خوشش میومد فردای اون روز من به داداشم موضوع رو گفتم و اونم قبول کرد و از خدا خواسته عجله میکرد که زودتر برنامه رو ردیف کنیم یه روز قرار گذاشتیم سه تایی بریم باغمون و اونجا برنامه رو اجرا کنیم وای که حس جالبی داشتیم تو راه رسیدیم باغ رفتیم داخل و اول یه قلیون گذاشتیم جاتون خالی و پیکها رو هم پر کردیم شروع کردیم به خوردن و کشیدن یه یکساعتی گذشت هر سه نفرمون مست مست بودیم که من چسبیدم به عسل و شروع کردم به لب گرفتن و ور رفتن به عسل کم کم لباساشو در آوردم ولی عسل یکم مقاومت میکرد و از امید خجالت میکشید من تو گوشش حرف میزدم و لباساشو در میاوردم عسل هم لباسای منو در آورد و جلو امید شروع کردیم به لاس زدن جفتمونم لخت لخت شده بودیم عسل شدوع کرد به خوردن کیر من منم دراز کشیدم عسل وسط پاهام بود کونش رو هم رو به امید کرده بود بعد از اینکه یکم برام ساک زد گفتم برگرد تا منم کس خوشمزتو بخورم اونم که عاشق لیسیدن من بود برگشت به حالت 69 کس خوشمزشو گذاشت تو دهن من دوتایی مست خوردن بودیم که امید دیگه طاقت نیاورد اومد روبروی عسل کیرشو از شلوارش انداخت بیرون به عسل گفت حالا کیر منو بخور لامصب تو چقدر خوب ساک میزنی عسل هم با دستش به کیر من ور میرفت و با دهنش کیر امید رو ساک میزد وای چه حالی میداد به آرزوم رسیده بودم داشتم عشقمو با داداشم میکردم از بچگی سکس فانتزیم بود و برا اولین بار داشت به واقعیت تبدیل میشد کس عسل تو دهنم بود و خیس خیس بود به عسل گفتم بیا کستو بزار روی کیرم اونم که بشدت مست شده بود اومد رو کیرم نشست شروع کرد به تلمبه زدن من زیر بودم عسلم همزمان که رو کیر من نشسته بود وحشتناک داشت تلمبه میزد و کیر امید رو هم ساک میزد بعد از چند دقیقه جامونو با امید عوض کردیم عسل به حالت داگی در اومد و شروع کرد به ساک زدن کیر من و امید هم از پشت شروع کرد به گاییدن کس عسل وای داشتم کس دادن عشقمو به داداشم زنده نگاه میکردم کلی ذوق میکردم امید هم با سرعت بالا تلمبه میزد و با دستاش تند تند روی کون عسل ضربه میزد و عسل داد میزد میگفت بکنین کسکشا منو جر بدین شما بکنای خودمین و هر ستامون مست کردن بودیم که امید گفت بیا دو تایی بکنیم تو کس عسل بیشتر حال میده عسل اولش مقاومت کرد که نکنین جر میخورم ولی ما گوش نمیدادیم و دستاشو پشت کمرش محکم گرفتیم و به همون حالت داگی من زیر بودم کیرمو کردم تو کس عسل و امید هم از بالا کم کم کیرشو جاداد تو کسش وای عسل داد میزد و جیغ میکشید ولی کامل مشخص بود که چقدر دوس داره وای داشتیم کس عسل رو با دو تا کیر میکردیم عسل زیر کیرمون داشت جون میداد از شهوت زیاد هیچی نمیفهمید من به امید اشاره کردم در بیار کیرتو بکن تو کونش تا سر کیرشو کرد تو کون عسل یه جیغ وحشتناک زد ناراحت شد که چرا از کون کرده امید ولی بازم منو امید که مست کردن بودیم گوش ندادیم امید به زور کیرشو کرد تو کون عسل و تلمبه زدن رو شروع کرد عسل هم اشکش در اومده بود ولی بعد چند تا تلمبه زدن و باز شدن کونش بیشتر خوشش اومد عجب سکسی شده بود داشتیم سه نفری بهترین سکس عمرمون رو میکردیم که یهو امید شروع کرد به داد زدن داشت ارضا میشد ابشو ریخت تو کون گنده عسل از چشاش که داشت تو چشای من نگاه میکرد میشد رضایت رو فهمید بعد امید منم ارضا شدم تو کس عسل رو پر آب کردم اوف که چه لحظه ای بود هر سه تامون سرمست از این اتفاق بودیم و خیلی بهمون حال داد عسل جفت سوراخاش پره اب بود کیف میکرد منو امید هم بارضایت بلند شدیم و رفتیم تا خودمون رو بشوریم از همه بهتر اینجا بود که سه نفری لخت رفتیم حموم و همدیگرو شستیم این ماجرای منو عسل و داداشم بود که براتون بدون اینکه چیزی رو جا بزارم گفتم امیدوارم حال کرده باشید.

Date: April 13, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *