کون‌ دادن علی به سعید

0 views
0%

سلام امروز میخوام یه داستانی رو براتون بگم که یکی از بهترین لحظات زندگیم بود اسمم علی پسری سفید تپل قد کوتاه و عینکی هستم از بچگیم ارزو دارم یکی منو بکنه جریان برمیگرده به ۲سال پیش وقتی مدرسه میرفتم که تو کلاس ۵نفر بودیم‌یکی از اونا اسمش سعید بود پسری خوشتیپ .خوش اندام.وقتی دیدمش به خیال اینکه به سعید میدم رو تو ذهنم تصور کردم یعنی از اون روز تو مغزم پیچید که باید به سعید کون بدم سعید هم پسری مغرور بود مونده بودم که چطوری راضیش کنم منو بکنه من سعی کردم رابطمو با سعید درست کنم باهم دوست شیم رفته رفته من با سعید دوست شدم خیلی هم صمیمی شدیم جوری که گاهی منو‌ انگشت هم میکرد منم خیلی دوست داشتم یه روز سعید دعوت کردم خونمون هیچ کس نبود فکر میکردم نمیاد ولی گفت منم تنهام امد تا اون برسه من رفتم خودم درست کردم یکم ارایش زدم دیدم در میزنن رفتم در باز کردم سعید امد تو داشت سیگار میکشید رفتم براش یه ابمیوه اوردم خورد امدم نشستم پیشش یکم صحبت کردیم من یواشکی دستم انداختم کیرش یه لحظه ترسیدم چه بزرگ بودواااای سعید هم راست کرده بود دیدم لباساش در اورد منم دیگه هول شده بودم منم لباسام اوردم رفتیم اتاق دراز کشید رو تختم واااایی چه حالی داشت منم که اروزم بود یه روز کیر سعید بخورم رفتم رو پاهاش نشستم یواشکی شورتشو در اوردم دیدم کیرش از نزدیک وااااااییی سعید اشاره میکرد بخور منم اول گرفتم دستم کیرشو دستم خیلی کوچیک بود پیش کیرش سرشو کردم دهنم وااااای چه لذتی یکم مکیدم گفت ساک بزن منم تا ته رفتم ولی خیلی بزرگ بود داشتم خفه میشدم یکم ساک زدم دیگ کاملا راست شده بود سعید منو انداخت رو تخت شورتم کشید پایین چند تا زد رو لپ کونم درد داشت بعد یکم خیسش کرد گفت قنبل کن کونتو بعد امد پشت کونم یکم کیرشو خیس کرد سرشو گذاشت دم سوراخ کونم یهو فشار داد رفت تو کونم تا ته داشتم پاره میشده یه جیغ کشدم دنیا به روم سیاه شد یه لحظه بعد سعید گفت صبر کن الان درست میشه یکم که تلبمه زد دیگه درد نداشت تلمبه زد بعد در اوردم کیرشو حس میکردم تو کونم بمب ترکیده یعنی سوراخش دو برابر بزرگ شده بود گفت بیا بخور احسا میکردم داره ابش میاد رفتم ساک زدم دیدم ابش امد ریخت رو سورتم یکمم خوردم واقعا عالی بود اون روز یکی از بهترین روز های زندگیم بود امیدوارم شما هم تجربه کنید نوشته علی

Date: January 22, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *