کون دادم و لذت بردم و بازم میدم

0 views
0%

سلام. من سامان هستم 19سالمه. این خاطره من با بقیه فرق داره معمولا کسایی که از این جور داستانا مینویسن میگن این داستان واسه 4 5 سال پیش بوده و از این حرفا ولی من میگم این داستان کون دادن من واسه 10روزه پیشه اتفاق عالی که واقعا ازش لذت بردمو دوست دارم هرروز واسم تکرار بشه من کون توپولو سفیدی دارم قیافمم خوبه جوریه که کسیکه اهل کون کردن باشه میشه گفت میره تو کفم هفته پیش واسه استخدام به یه شرکت کامپوتر رفته بودم ساعت 5بود کارمنداش داشتن میرفتن منشی بهم گفت آقای کریمی(مدیر شرکت) داره میره تشریف ببرین فردا بیاین همینو که گفت کریمی از اتاق اومد بیرون ازش پرسید این آقا کی هستن اونم توضیح داد یه نگاهی بهم کرد گفت تشریف بیارین تو اتاق منم رفتم تو نشستم رو صندلی اونم پشت میز نرفت اومد رو صندلی کنار من نشست یکم از کارم پرسید تا صدای در اومد متوجه شدم همه رفتن اونم ادامه داد به سوال کردن وقتی صحبتاشو گوش کردم یه جورایی فهمیدم ازم خوشش اومده منم هیچ حسی نداشتم آخه تا حالا اصلا به کون دادن فکر نمیکردم یواش یواش صحبتاش غیر کاری شد منم ترسیده بودم دستشو گذاشت رو پام گفت از چی میترسی من پیشتم دیگه داشتم تحریک میشدم پیش خودم گفتم کی از الان بهتر این که منو نمیشناسه آبرومم نمیره پس بذار کون دادنو امتحان کنم تو همین فکرا بودم که دستشو گذاشت پشتم و نزدیک کونم کرد من تصمیم خودمو گرفته بودم میخواستم کون دادنو امتحان کنم پاهامو شل کردم دستش از پشت رفت لای کونم میخواست لب بگیره گفتم بدم میاد دکمه شلوارمو باز کرد گفت میشه شلوارتو دربیاری بخوابی رو میز منم گفتم باشه شلوارمو دراوردم خوابیدم رو میز شرتم قرمز بود فهمیدم که بدجور حشری شده شرتمو تا زانو کشیدم پایین کونم قشنگ قمبل بود بهم گفت میخوریش؟ گفتم چیو؟ گفت کیرمو دیگه میخوری؟ هیچی نگفتم شلوارشو در اورد و کیرشو نزدیک لبام کرد منم شرو کردم به لیس زدن زیرش گفت کامل بکن تو دهنت اولش بدم اومد ولی بعد چند دقیقه تا ته کردم تو دهنم خیلی خوب بود لیز لیز شده بود گفت خوب دیگه وقتشه همونجوری افتاد روم گذاشت لای پام وااااااااایییی چه لذتی داشت اولش قلقلکم میومد بعدش دیوونه میشدم وقتی بالا پایین میکرد کیرش هی میرفت لای پام و درمیومد خیلی خوب بود پرسید میره تو سولاخت؟ گفتم عمرا همینجوری خوبه توش نکن چند دقیقه ادامه داد منم داشتم حسابی لذت میردم که بلند شد و گفت برگرد رو به من بخواب پاهاتو بده بالا منم برگشتم پاهامو با دستاش باز کرد کیرشو گذاشت رو سولاخمو یه فشار کوچولو داد منم یه آی ریز گفتم گفت میره توش؟ من که دیگه حشری حشری بودم گفتم نمیدونم دستشو گذاشت رو دهنمو یه فشار محکم داد از شدت درد دستشو گاز گرفتم ولی انقدر حشری بود حالیش نشد کله کیرش تو کونم بود تا اومدم بگم بسه یه فشار دیگه داد دیگه میخواستم زمینو گاز بگیرم نصف بیشتر کیرش تو کونم بود من داشتم ناله میکردم که اونم هی میگفت الان تموم میشه ساکت چند بار کیرشو کرد تو و دراورد هربار که میرفت میومد من میمردمو زنده میشدم تا دیدم حرکاتش تندتر شد تندترو تندتر من دیگه داشتم جیغ میزدمو التماسش میکردم که بسه دیگه پاره شدم که دیدم آروم شد کیرشو دراورد چند ثانیه نگذشت که حس کردم شکمم داغ شد آبشو ریخت رو شکمم وای چه آبی له لهشو میزدم چند دقیقه همونجوری افتاد روم بعد بلند شد با دستمال شکممو پاک کردو پرسید چور بود منم گفتم خوب بود گفت خوب نه عالی بود ازت ممنونم خداحافظی کردمو اومدم بیرون ولی از اون روز دوست دارم هرشب بیادو جرم بده خیلی واسم لذت داشت. از این به بعد بازم میدم چون واقعا خوشم اومد. اینم حقیقت شیرین زندگی من بود من گی نیستم ولی شهامتشو دارم بگم عاشق کون دادنم. اگه بد بود ببخشید. موفق باشید.نوشته سامان

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *