کون دادنم به دوتا پسر لاغر

0 views
0%

سلام اسمم محمده ۱۷ سالمه ماجرا بر میگرده به چند هفته پیش تو لینک گروه یاب یه گروه گی پیدا کردم برا مسخره بازی شوخی رفتم توش خب تابستون بود بیکار بودم یه پسر ۲۴ ساله بعد ۴ روز مخمو زد گفت حالا بیا همو ببینیم اصلا منم دیدم پسر خوبیه انگار پاشدم رفتم پارک یکم با اعصبانیت گفت چرا سرکار میزاری خلاصه گفت بیا بریم خونه تنهام کارو تموم کنیم گفتم نه تا الان ندادم درد داره از اینا گفت ناز میکنی پاشو بیینم یه لاپایی باهم رفتیم خونه با ترس لرز همونجا تو راه پله یه ساک زدم اومدم خونه از مرده براتون بگم یه پسر قد ۱۹۵ خیلی لاغر اندام بود کیرش کلفت سیاه بزرگی داره ولی ابش زود میاد خلاصه داخل تلگرام مخمو زد که یه شب تا صبح یا یه صبح تا عصر باهم باشیم منم یه دروغ خونه ردیف کردمو صبح جمعه رفتم پیشش تا رفتم بالا دیدم پسر عموشم هست اعصبی شدم اومد باهام حرف زد گذاشت رو لبام گفت خوشگلم یه لاپاییم این پسر داییم بزنه اشکال که نداره گوشی هاشونا گرفتم‌که سو استفاده نکنن لخت شدیم رفتیم تو اتاق رو تخت بدن من سفید بدون مو نک ممه هام صورتی صوراخم صورتی دوتا کیر کلفت بزرگ سیاه با پاها پره پشم جلوم که له له کون تنگ منو میزدن اومدن افتادن به جونم می خوردنم منم کیر هاشون به دستم میمالیدم پاشد رفت یه ژل اورد داد پسر عموش گفت تو وارد تری اروم بکن توش براش منم گفتم نه اروم که کیرشو کرد تو دهنم یه هو سوراخم سوخت از درد اومدم داد بزنم که کیرش بیشتر فرو کرد می خواستم بالا بیارم که باز سوزش پشتم اشکمو در اورد نیم ساعتی تو کونم تلمبه زد جاهاشون عوض کردن یه کیر جلوم داشت جق میزد گفت دهنت باز کن بزارم دهنت تا کرد تو دهنم پایان ابشو خالی کرد تو دهنم حالم بهم خورد ابشو دادم بیرون خودش می خواست خوابش بیاد روم افتاد تلنبه هاشو سخت وارد میکرد صدام رفته بود بالا که نفس نفس زنون گفت اومد کونم از گرما ابش سوخت نیم ساعتی گردنم می خورد روم خوابیده بود پسر دایی شم روتخت بایه کیر نیمه شق افتاده بود پاشد بردم حموم برام پیتزا سفارش داد نخورده با چشم گریون اومدم بیرون این بود اولین و اخرین گی من کون دادن دفعه اول نه حال داره نه ادم خوشش میاد منم گول داستان هارو خوردم خریت کردم.نوشته ا گ ی

Date: February 21, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *