کون دادنم تو بابل

757
Share
Copy the link

سلام خدمت دوستای سایت داستان سکسی با داستان قبلیم که کون دادنم تو هتل خیام هست این داستان رو شروع میکنم و جز حقیقت چیزی نیست۲۷ سالم شده بود و بازم هوس کون دادن داشتم به سام عزیزم چون اون هم ۴۵ سالش بود و مورد نظر من مرد سن بالای قابل اعتماد بود که تو این ۵ باری که با سام بودم از این نظر خیالم راحت بود فقط بخاطر مسافت دورمون امکانش برامون سخت بود و سام بهم گفته بود بیا بابل منم ساعت ۱۱ شب با خطی سوار شدم از گرگان سمت بابل و ساعت ۲ رسیدم قائمشهر که محل قرارمون اونجا بود و سام اونجا اومده بود دنبالم سوار ماشینش شدم و تو ماشین سام قربون صدقه کونم میرفت و اینکه تا صبح قرار بود بهش کون بدم و کونمو دستمالی میکرد و ازش تعریف میکرد منم خوشحال بودم که بعد دو سال قراره بهش کون بدم.رسیدیم خونش و از تو راه پله که اونموقع شب همه خواب بودن دستشو از تو شلوارم برد تو و کونمو میمالید و میگفت امشب چه شبیه امشب چه بچه کونی بکنم و تو راه که قرص خورده بود کیرش باد کرده بود منم حسابی اماده بودم که بهش حال بدم و کونم از کیرش حال کنه.درو باز کرد رفتیم داخل خونه از دم در شلوار و شورتمو کشید پایین و لخت جلوش بودم و یه جونی گفت که هنوزم تو گوشمه خودشم لخت شد و از پشت بغلم کرد و کیرش لای چاک کونم بود و از این حالت خیلی خوشم میومد اونم میدونست رفتیم تو و بهم گفت بشین رو مبل تا شربت بیاره برام شربت رو اورد گزاشت اومد کنارم نشست و دستشو اورد لای کونم تا بماله برام کیرمم با اونیکی دستش میمالید منم کیرشو تو دستم گرفتم حسابی راست بود یکم مالیدم کیر نازشو و رفتم پایین تا بخورمش نمیدونم چرا کیرش اینقدر برام تازگی داشت تا تونستم خوردم براش اب کیرش داشت میومد بهم گفت بخواب رو زمین میخوام کونتو برات حال بیارمش خوابیدم رو زمین اومد کنارم پاهامو اورد بالا کنار شونه هاش و از ساکش یه کرم اورد باز کرد و با انگشتش مقداری ازش گرفت و زد رو سوراخم یجوری سردی حس کردم که بعدا گفت ژل بی حس کننده بوده که وقتی میکنه توش درد نداشته باشم با انگشتش حسابی ژل زد و انگشتاشو تا اخر سوراخم میکرد تو و در میاورد چون میدونست عاشق انگشت شدنش هستم دیگه تو اوج بودم که کیرشو تنظیم کرد رو سوراخم و یهو کرد تو کونم دردی نداشتم ژل بی حس کننده اثر خودشو گزاشته بود و من فقط لذت میبردم کیرشو همشو تو کونم کرده بود و یکم نگه داشت و شروع به تلنبه زدن کرد تا حالا که پنج بار بهش کون داده بودم لذت اینجوری نبرده بودم ازش و تلنبه هاشو تند و تندتر میکرد میدونست چجوری لذت ببرم وقتی میخواست آبم بیاد بهم گفت بلند شد به شکم بخواب از پشت بکنم تو کونتو جر بدم و لذتی که من میبردم فک کنم از اونم بیشتر بود حدود یکربع همینجوری تو کونم تلنبه زد و بهم گفت دارم میام بهش گفتم بریز توش که همه آبشو خالی کرد تو کونم خیلی لذتبخش بود.سام بعد ارصا شدنش خوابید منم رفتم دستشویی خالی کردم آبشو ساعت ۵ صبح دوباره هوس کردم اون خواب بود کیرشو شروع کردم به خوردن حسابی که راستش کردم سام هم که الان بیدار شده بود نگاه داشت میکرد نشستم رو کیرش و بالا پایین میشدم که کیرش همه کونمو پر کنه و تا تهش بره تو کونم و اینجوری یبار دیگه ارضاش کردم.سام هم عاشق کون سفید و بزرگم هست واسه همین همیشه دوست داره کونم مال خودش باشه این داستان واسه یکسال پیشه الانم تو تعطیلات شاید باز یه قرار دیگه باهاش بزارم و کونم از کیرش حال کنه.صبح منو سوار ماشین کرد و برگشتم گرگان تا یروز دیگه که باهم قرار بزاریم.نوشته Aminkooni

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *