کون دادن آرش

0 views
0%

سلام من ارش22 سالمه.من عادت دارم بی مقدمه حرف بزنم .این خاطره ای که براتون تعریف میکنم بر میگرده به 10 سال پیش من یه دوستی داشتم اسمش شهاب بود شهاب بچه کونی محل بود به همه میداد البته اوایل خودم میکردمش همیشه تو خونه این کارو میکردیم اما یه روزسره کوچه بودیم که شهاب گفت کیر میخاد بهش کفتم که خونمون مکان نیست بزار یه وقطه دیکه اما اسرار کرد منم دیگه دیدم میخاره راضی شدم بردمش تو پارک سره ظهر بود هوا هم گرم بود کسی تو پارک نبود رفتیم تو یکی از چمن های ته پارک که یه ردیف شمشاد بلند داشت پشت شمشادا رفتیم شهایو خابوندم رو زمین شلوارشو با شرتشو کشیدم پایین بد یه تف انداختم لای کونش اخه شهاب کونش واقعا مثل کونه دخترا بود سفید و تپل کیرو کذاشتم لاش داشتم تلمبه میزدم یه دهقیقه ای این کارو میکردم تا این که ابم اومد البته بگم اون موقه دو قطره بیشتر نمیومد تازه یبه بلوغ رسیده بودم …همینکه میخاستم بلند بشم دیدم دو نفر که از ما خیلی بزرگ ترن بالا سرمون وایسادن تا بلند شدم یه کیشون خابوند زیر گوشم بد گف خوب حالا نوبته ماس یه ذره پرو بازی در اوردم بازم با لگد زد یه کیشون باقبون بود که مهلت نداد شهاب بلند بشه اخه شهاب خایه کرده بود کیرشو در اورد به شهاب گف یا ساک میزنی یا انقد میزنمت که مادرت گایده بشه شهابم از ترسش هر کاری اون میگفت میکرد اون یه کی هم به من گفت بریم اون یه کی چمن پارک خیلی خلوت بود منم ترسیده بودم یه کم باهاش رفتم یه گوشه پارک که از هیچ طرفی دید نداشت به زور خابوندتم زمین شلوارمو کشید پایین و روم نشست بد شلوار خودشم ته حدی که کیرش بیرون بیاد داد پایین لای کونمو با تف حسابی حیس کرد بد سر کیرشم همینطور کیرشو کذاش ت لای پام یه کم لاپای تلمبه زد بد گفت اینطوری حال نمیده سره کیرشو گذاشت دمه سوراخم من گریم گرفت بد گفت نترس اولش یه کم درد داره یه فشار داد من از شدت درد داشتم چمنای پارکو گاز میزدم سره کیرشو مرد تو یه چند لحظه وایساد بد به زور عقب جلو کرد اما زیاد نه دید که من دیگه صدام در اومده ترسی که کسی بفهمه فقط سرشو میکرد تو دیگه داشت حال میداد که یه هو کونم داغ شد ابشو ریخت بدش یه لب ازم گرفت گفت بسته دیکه از این کارا نکنیا برو حالا منم سریع پاشدم در رفتم .اما بده اون تازه بد بختیم شرو شد .شهابم یه دور داده بود.ولی به کسی نگفت این جریانو ولی من یه حسی پیدا کرده بودم که تاحالا نداشتم .اون مرده دیگه کاری باهام نداشت ولی من کونم همش کیر میخاست ولی به کسی هم نمیتونستم بگم ابروم میرفت اوایل با خیار قلمی شرو کردم میکردم تو کونم حصابی هم حال میکردم تا این که الان یه ادم دو جنسه گرا شدم که هم میخام بدم هم کنم .از اون موقه دیگه به کسی ندادم ولی خیارو ….اینچیزا حودمو راضی مییکنم ..حالام تو فکر یه گی خوبم.این بود داستانه من همش حقیقت داره باور کردنش با خودتونه………….. نوشته‌ آرش

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *