کون دادن به استاد کاراته

0 views
0%

این ماجرا واقعیه و اگه خوب نتونستم تعریف کنم ببخشید یهویی این خاطره یادم افتاد گفتم اینجا بذارمشمن هجده سالمه و اسمم وحیده ، من یه دوست داشتم کاراته کارمیکرد خودشم جیگر بود ، یه روز زمستونی که هوا هم برفی بود با دوستم رفتم باشگاهشون که اونا تمرین کنن بعد بریم یه دوری بزنیم و … که دیدم موقع تمرین استاد دوستم همش حواسش به منه، استاد یه پسر حدودا ۳۰ ساله بود، اینم بگم من یه چند باری کون داده بودم و دوستمم از این موضوع خبر داشت، دیدیم که استاد کاراته با دوستم پچ پچ میکنن …..بعد باشگاه تو راه خونه دوستم که اسمش اشکان بود به شوخی بهم گفت من جای تو بودم به استاد کون میدادم و به این که به یه استاد کاراته کون دادم افتخار میکردم منم به شوخی گفتم این افتخارو نصیب خودت کناشکان لحنش جدی شد و گفت آخه استاد از تو خوشش اومده تو رو میخادمن اون روز صحبتو عوض کردم و رفتیم خونهراستش من خودم تو کف اشکان بودم و روم نشده بود تا اون روز چیزی بهش بگم اونم اصلا تا اون روز از سکس حرف نزده بود که یه چیی به ذهنم رسید…….فردا با اشکان قرغر گذاشتم و گفتم ور حرفت فکر کردم به یه شرط حاظرم با استادت سکس کنمگفت چه شرطی؟ گفتم تو با من من با استادتاولش یه کم ناراحت شد و گفت نه من بچه کونی نیستم و … گفتم مگه چی میشه تازه من ازت کون نخواستم دوطرفه بسکسیم اصلا اول تو بکنیه کم فکر کرد گفت بریم اما اول منخونه ما از شانس خوبم اون روز خالی بود رفتیم خونه ما و هو هم سرد تا رسیدیم خونه لب گرفتیم و گرم شدیم رفتم سراغ کیر اشکان وایییییی اصلا فکر نمیکردم یه همچین کیری داشت باشه ۲۲سانت خوشگل خوردنیییییی حسابی خوردم بهش گفتم تو نمیخوری با دو دلی کیرمو گرفت و شروع به خوردن کرد و رفتم یه کرم آوردم مالیدم رو کیر اون و کون خودم خوابیدم رو مبل گفتم بیا بکن یه کم که تلمبه زد گفتم تا آبت نیومده بذار منم بکنم آبت بیاد نمیتونی بدی و قبول کردوای واقعا راس میگفت تا حالا اصلا چیزی نرفته بود توش تنگ تنگ کونشم مثل کیرش ناز بودشروع کردم لیسیدن و خوردن سوراخش و بعد حسابی انگشتش کردم یه دوه انگشتم به زور نیرفت توشبعد کیرمو ذاشتم در سوراخش هر کاری کردم اون روز نرفت تو کونش و فقط سرشو به زور کردم تو و ریختم توش و برگشتم اونم ریخت تو کونمبعد گفت تا مکان جوره به استادم بگیم بیاد گفت باشه زنگ زد به استادشون قرار شد تا نیم ساعت بعد بیادتا استاد بیاد منم رفتم کونمو تمیز کردم و آب اشکانو شستم و آماده شدمالان دو سال از اون ماجرا میگذره من و اشکان و استاد کاراته اشکان همچنان با هم رابطه داریم ضمن اینکه اشکانم به استادش هم کون داد بعدا و کونشم دیگه باز تر شده راحت میسکسیم.نوشته وحید

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *