کون دادن به بچه محل ها بعد از افطار

0 views
0%

سلام دوستان این داستان مربوط به ۱۵ سالگی منه اول یه بیو گرافی از خودم که من از ۶ سالگی تا الان که ۳۲ سالمه دارم میدم و تو محلمون مخصوصا بچه های کوچه خودمون ۷۰ درصدشون منو گاییدن یعنی هر کی کیرش راست میکرد منو میکرد از گروپ ۷ نفره تا یه نفر دو نفر این داستان مربوط میشه به ماه رمضون که بعد از افطار میرفتیم باز فوتبال که یه خیابون بود که یه کارخانه معروف توش بود که نمیتونم اسمش بگم پر درخت و روبه روی کارخونه یه باغ درخت کاج اون سال ها هنوز معروف نشده بودم و فقط ۲ تا از دوستام میکردنم و یه روز یه رفته بودیم بعد افطار فوتبال بازی کنیم با خودم ۸ نفر بودیم تو همون خیابان که گفتم حدود ساعت ۱۱ شب بود که بازی تموم شده بود با بچه رو اسفالت دراز کشیده بودیمو استراحت میکردیم و حرف میزدیم و شوخی میکردیم که شوخی رسید به کیر و کس به هم حواله دادن شوخی دستی که من رو شکمم خوابیده بودم یکی از بچه انگشتم کرد که از دهنم در رفت گفتم دوست داری برگشت گفت بده بکنیم چاقل یهو یکی برگشت گفت راسته مجید دو سعید که تو جمع بودن تو رو کردن یهو سعید گفت چه بچه کونی هم میده تو همین حین یکی از بچه ها پاچه گرمکن ورزشی ام کیشید شلوارم و نصفه کشید پایین ومجید پرید رو کونم گفت میخوام همگی بکنیمت همین که افتاد رو بچه ها دورم کردن و گفتن باید بدی حالا تو اون وضع مونده بودم چیکار کنم ۷ تا کیر هم زمان هر چندتجربه گروپ و داشتم ولی بیشتر لاپایی و ساک میزدم نهایتا یکی دونفر از کون میکردن بعد هم سنای خودم از اینا که چندتاشون از خودم چند سال بزرگتر خلاصه قرار شد بریم تو باغ نوبتی دوبه دوبیان بکنن رفتیم تو باغ بخاطر خلوتی و تاریکی لخت مادر زاد شدم و رو کمر دراز کشیدم دو نفر اول قشنگ یادم سعید با محمد اومدن سعید نشت بالای سرم کیرشو انداخت تو دهنم گفت انقدر میخوریش تا ابم بیاد باید ابم بخوری یه کیر سفید ریزی هم داشت محمد هم سوراخم با تف خیس کرد و انگشت میکرد اب سعید در عرض ۲ دقیقه اومدم چون چند بار اب کیر خورده بودم هم مال خودمو هم برا پسر خالم مهدی رو عادت داشتم و دوستم داشتم خوردم بعد رو شیکم خوابیدم محمد جا کرد تلمبه زدن بود که سعید رفت و نفر بعدی اومد مجید بود کع سنش زیاد بود بعد بارها تو خونشون منو جلو مامانش میکرد که کیر درازی داشت کله کیرش بسیار گنده بود هم خوردش دوست داشتم هم وقتی میکرد کلش خیلی بد جا میرفت دردشو دوست داشتم تازه داشتم با زبون کله کیرمجید و میخوردم که محمد داد زد ابم داره میاد میزم تو کونت که مجید داد زد کونشو کثیف نکن اب نیست بزار بقیه هم حال کنن به بخوره که یه هجوم اورد سمت سرم مو هامو کشیید دهنم از کیر مجید جداشد کیرشو تا حلق کرد تو دهنم اب شو پاشید دهنم سرویس انقد اوق زدم کلم محکم گرفته بود زمیزاشت در بیارم بعد مجبورم کرد با زبون لیس بزنم کیرش و تمیز کنم بعد مجید عادت داشت میخوابید من رو کیرش بالا پایین میکردم چون کله کیرش بزرگ بود میگفت هر جور دوست داری خودت جاش کن دردت نگیره این صحنه رو چند بار مامانش دیده به ترکی بهش میگفت چرا با بچه مردم اینکار میکنی میگفت این خودش دوست داره ببین چه دوست داره بگذریم داشتم تازه کله کیر رو اروم فرو میکردم دو نفر دیگه جواد و دادش اومدن گفتن این دیگه هم دهنش کثیف شده هم کونش ما جق میزنیم میدیم بخوریش یا میپاچیدم تو صورتت من تو لذت درازی و کلفتی کیر خوش تراش مجید بودم ولی دو ست داشتم ساکم بزنم کلا ادم لاشی یه جنده لاشی حشریم من که حی با التماس از جواد و دادشش بلاخره مجوز خوردن و لیسیدن خایه ها پشمالوشون نصیب من بچه کونی شده که انقدر عرق کرده بودن شور بودش ولی برای من خوشمزه ترین بود ولی چون داشتم رو کیر مجید بالا پایین میردم هم خسته شده بودم هم تعادل نداشت م باعث میشد خایه هاشون درد بگیره که هر میزدن تو گوشم میگفتم کسکش بچه کونی حواست باشه که یه دفعه مجید کمرم محکم گرفت تا دسته فرو کرد محکم بغلم کردو ابشو خالی کرد تو کونم یه دفعه پرتم کرد از تو بغلش رو علفا من با انگشت داشت اب کیرش از کونم خالی میکردم که دوتا برادر پایان اب کیرشون خالی کردن تو صورت و کمرم در یه ان پایان وجودم و کنم شد اب کیر که از روی شهوت با کیر مجید با انگشت از کونم در می اوردم و میخوردم پایان وجودم خاک و اب کیر شده بود و دونفر دیگه مونده بودن که دیدم بچه همه بلا سرم هستن تیکه میندازن چه چاقالی بچه کونی لاشی جنده لاشی ووو که محسن با رسول با شیشه اب معدنی سرد اومدن با سرم گفتن کونت بشور که میخوایم جوری کسکش خوار جنده لاشی بکنیمت که دادن یادت بره چاقال بعد از شتن رو زانو قمبول کردم بقیه هم بالا سرم در حال جلق زدن که همگی به بریزن تو کونم خلاصه جوری محسن و رسول کونم گاییدن که گریه زاری راستکی و التماس میکردم به خیالم بشن که اول رسول ابش رو ریخت تو دهنم زوری با گریه زاری دهنم باز کردن ریخت محسن تو کونم بعد دست و پام و گرفتن زوری ابشون بقیه تو کونم ریختن من با کون پاره پر اب کیر دهن و صورت اب کیری خاک خالی بچه ها بهم میخندین که یهو نگهبانان کارخونه اومدن بچها فرار منم بردن تو اتاق و رفتم تو دستشویی خودم تمیز کردم ولی باز اخرشم به نگهبانا دادم ساعت ۵ صبح جر واجر خاکی رفتم خونه ولی اخرین گروپم شد دیگه از اون به بعد نهایتا دونفر الن هم که تک پر هستم با ۳۲ سا ل سن من به خیلیی ها دادم کلفت نازک ولی این بار تجربه بدی بود ولی خوبم بود چون تا دلم میخاست دا م و ویتامین اب کیر خوردم علت لذت من از دادن اینه که یه دوستی جای تف از اب قند استفاده میکرد تا کونم همیشه بخاره که بکنمم که واقعا کارساز بود اسم من سعید معروف به چاقاق تو محل خودمون به تو نصف اژانس های منطقه ۵ تهران کون دادم و خاطره دارم فدای کیر همه مردم ایراننوشته سعید چاقال

Date: October 22, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *