کون دادن به کسی که مکان برای سافت میخاست

1349
Share
Copy the link

سلامیه روز تو گروه تلگرامی گی داشتم چت میکردم و دنبال کسی میگشتم که بیاد و منو بکنه که یه پیام دیدم نوشته بود که دنبال جا میگردن برای یه ساعت و هزینش رو هم میدن . منم گفتم که هم فال و هم تماشا . هم باهاشون اشنا میشم و یه نفر که بتونم باهاش سکس داشته باشم پیدا میکنم و هم ممکنه که بتونم یه سکس گروپ که همیشه ارزوشو دارم داشته باشم و بهمین خاطر گفتم که من مکان دارم و بیا خصوصی . اومد خصوصی و با هم صحبت کردیم و ادرس دادم و اومدن . وقتی اومدن من فهمیدم که پوزشون سافت هستش ولی دیگه تو عمل انجام شده قرار گرفته بودم و از یه طرف هم میخاستم ببینم سافت چجور سکسی هستش . من تو اتاق بودم و اونا تو پذیرایی . ولی صداشون قشنگ میومد . منم کنجکاویم گل کرد و به هوای رفتن به دستشویی رفتم تو پذبرایی و سکسشون رو دید میزدم و دوست داشتم که قاطی شم باهاشون . سکسشون که تموم شد رفتن و بعد چند روز من با یکیشون تماس داشتم که بهش گفتم بیا دفتر کارت دارم و میخام سکس سافت رو تجربه کنم . اولش قرار بود دوتایی بیان ولی وقتی اومد دیدم تنهاست و گفت که اونیکی کار داشت و نتونست بیاد . به هر حال اومدش و شروع کردیم و من در موقع حال کردن که نشسته بودم روش و داشتم سینه هاش رو میلیسیدم کیر کلفتشو گزاشتم لای پام و بعد چند دقه کیرشو فرو کردم تو خودم. خداییش درد داشت ولی چون خودم شروع کرده بودم به فرو کردن تو و سرش رفته بود تو دیگه نه دوست داشتم بلند شم از رو کیرش و اونم اول گفت که نه و هارد سکس نکنیم ولی هیچ مخالفتی تو اعمالش نبود و کامل داشت منو همراهی میکرد . برام خیلی جالب بود که اون تو حرفاش و چتهاش میگفت من سافتم و هارد سکس نمیکنم ولی وقتی کیرش رفته بود تو به انواع و اقسام پوزیشنها داشت منو میکرد. بعد حدود یه ربع ابش اومد. و الانم که دوستیمون ادامه داره یه بار دوتایی میان و سافت میکنن و منم بعضی وقتا قاطی سافتشون میشم و بعد یکی دو روز میادش و سکس خودمون رو انجام میدیم . خیلی هم راضی هستیم .نوشته مهران

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *