کون دادن به یه شیمیل تو تایلند

3886
Share
Copy the link

سلام. من ماهانم و ۲۲ ساله و خوشکل. همین خوشکلیم باعث شد که حسابی بچه کونی بشم و تو ۱۴ سالگی منو بکنن. خلاصه اینکه من با مردای مختلف سکس داشتم اما جنده لاشی نبودم. خیلی دوس داشتم با یه شیمیل( خانم کیر دار) سکس کنم اما خوب کسی پیدا نمیشد. چند وقت پیش یه سفر رفتم تایلند البته از عمد رفتم اونجا چون سکس زیاد هست. وقتی رسیدم اونجا از روی اینترنت کلوپ گی ها رو پیدا کردم. زبانم خیلی خوب بود. رفتم اونجا و اون شب تونستم به یه مرد سیاه پوست افریقایی بدم که خیلی حال داد اما فکر سکس با شیمیل از ذهنم خارج نمیشد. روز بعد صبح رفتم به کلوپ گی ها و به یه کسی که اونجا کار میکرد موضوع رو گفتم اون یه ادرس بهم داد که کلوپ دوجنسه ها بود. شب رفتم اونجا خلوت تر از کلوپ گی ها بود. بیشتر رقص سکسی بود کم کم داشت اخر شب میشد و کسی پیدا نشده بود با خودم گفتم برم و موضوع رو به یکی از اونایی که اونجا کار میکنن بگم و رفتم و بهش گفتم اون گفت اینجا اکثر مردایی که میان برای کردن دوجنسه ها میان یه انعامی بهش دادم و اونم ازم خواست منتظر باشم. داشتم ناامید میشدم و با خودم گفتم پوله رو مفت دادم. دیدم اومد طرفم و گفت باهام بیا. باهاش رفتم منو برد تو یه اتاق که یه خانم خوشکل نشسته بود قدش شاید ۱۷۶ و هیکل بود و سفید و سینه های درشت که منو بهش معرفی کرد اسمش سوزانا بود و اهل انگلیس. خودش رفت و منو و زنه تنها شدیم زنه اومد کنارم و به کونم دست زد گفت تا صبح ۲۰۰ دلار. من گفتم اوکی. بردمش هتل و از قبل اتاق رو واسه ۲ نفر رزرو کرده بودم. رسیدیم اتاق یکم اضطراب داشتم و اونم فهمید اومد کنارم اما کاری نکرد فهمیدم و رفتم پول اوردم بهش دادم. نشستم کنارش، ازم خواست جلوش لخت شم منم لخت شدم. تپش قلبم رفته بود بالا خودش پاشد و لخت شد وای عجب کیری داشت حدود ۱۹ سانت و کلفت. یه کاندوم کشید روش و نشست لبه تخت و پاهاشو باز کرد منظورشو فهمیدم و رفتم بین پاهاش پایین تخت نشستم و کیرشو کردم تو دهنم دلم میخواست بدون کاندوم ساک بزنم اما از مریضی میترسیدم. خلاصه حسابی خوردمش کیرشو. منو بلند کرد و گفت بخواب من سگی خوابیدم رو تخت و اومد پشتم و اول گذاشت لاپام. یه حس عجیبی داشتم سر کیرشو مرد تو و کم کم داد تو منم که تنگ نبودم و شروع کرد به تلمبه زدن و سرعتشو برد بالا و با قدرت بهم ضربه میزد که منم عاشق اینکارم. خوابوندم پ ۲ پامو داد بالا و دوباره میکردم و من داشتم لذت میبردم از این حالت بیشتر چون میدیدمش که داره منو میگاد سینه هاشم تند تند تکون میخورد با دستم سینه هاشو گرفتم و همزمان میمالیدم فهمیدم خوشش میاد یه لحظه اومد یه لب ازم گرفت ازم خواست برگردم و بالشتو گذاشت زیر شکمم و خوابید روم و چند ضربه زد که ابش اومد تو کاندوم اما من داغیشو حس کرد کشید بیرون و کنارم دراز کشید رفتم روش و ازش لب گرفتم دیدم کیرش خوابیده بلند شد رفت دستشویی بعد هم من رفتم و اومدم پیشش بیحال شده بود رفتم براش یه ابمیوه اوردم خورد و گفتم نظرت چی بودگ گفت خوشم میاد و حس خوبی دارم یه پسر زیرم باشه ولی گفت تنگ نیستی منم براش گفتم که قبلا زیاد دادم. یه بار دیگه تا صبح باز منو کرد و فرداشبش هم ۲ بار و این یکی از بهترین خاطراتم بود. نوشته ماهان

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *