کون دادن تو دسشویی یه پارک

0 views
0%

سلام دوستان داستانی ک میگم کاملا واقعیه…23 سالمه از 18 سالگی فهمیدم به کون دادن علاقه شدیدی دارم اونم به مردای بالای 40 سال نمیدونم چرا من قدم 180 وزنمم 75 خوشگل نیستم ولی کونم عالیه، خلاصه بریم سر اصل مطلب، این اتفاق برا اردیبهشت 97 تو یکی از پارکای تهران ک اسمشو نمیگم رو نیمکت نشسته بودم سیگار میکشیدم پارک خلوت بود یه پیر مرد اومد رو نیمکت کناریم نشست نگاهش کردم دیدم راست کرده هی نگام میکنه کیرشو از رو شلوار میماله بعد بلند شد چند قدم ازم رد شد دوباره برگشت گفت هوا سرد شده‌ها گفتم آره بیا بشین اومد نشست یه کم حرف زدیم فهمیدم مکان نداره ک بریم بهش گفتم بیا بریم تو دسشویی رفتیم دسشویی دیدیم کسی نیست سریع رفتیم داخل، هم استرس داشتم هم میخواستم کون بدم یه کمم عجله داشتم، سریع شلوارشو کشیدم پایین تف انداختم رو کیرش مالیدم تا کامل راست شه، لعنتی خیلی کلفت بود، زبون کشیدم زیر کیرش تا نوکش اروم کردم دهنم شروع کردم ساک زدن با دستم تخماشو میمالیدم یه کم ساک زدم بعد یه کم تخماشو لیسیدم، بلند شدم شلوارمو کشیدم پایین پشت کردم بهش خم شدم، با انگشت سوراخمو تف مالی کرد بعد کیرشو گذاشت فشار داد تو، با اینکه گشادم اما دردم اومد طاقت آوردم چنتا تلمبه ک زد عادی شد خیلی حال میداد تند تند تلمبه میزد یهو تلمبه‌هاش تندتر شد بعد چنتا اروم تلمبه زد کیرشو کشید بیرون آبشو ریخت نشستم کونمو شستم رفتم، با اینکه استرس داشت اما خیلی عالی بود دوس دارم بازم تجربه کنم من یه کونیم ک تا صد سالگیم کون میدمنوشته م ق د

Date: April 14, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *