کون دادن در عکاسی

0 views
0%

سلام هومن هستم 27 سالمه2 سال پیش توی کافی نت بودم که دیدم صاحب کافی نتیه با یکی در باره عکس و اتلیه میحرفن که فلان اتلیه خیلی کارش درسته و…یکیشون گفت یکی هست توی فلان خیابون مرده گی هست کارش بیسته و عکساش واقعا محشرهچشمام دلار زد رفتم سراغ اون اتلیه دیدم یه پسر فشن 23 ،24 سالست. توی گوشش گوشوارس توی گردنش 2 تا 3 تا گردنبنده. خیلی جذاب بود-عکسای خودشو هم چن تا قاب کرده بود.تیپش دیوانه کننده بود.سریع رفتم خونه حموم سریع موهای بدنمو زدم موهامو درس کردم رفتم پیشش.یه شلوار لی تنگ پوشیدم با یه پیرهن دکمه دار تنگ 2 تا دکمه بالا رو هم باز گذاشتم.رفتم پیشش گفتم چن تا عکس میخوام بگیرم .نگاهش حشرم میکرد رفتم پشت 5 دقیقه طول کشید اتا ومد پیشم .گفت عکس واسه کجا میخوای؟ گفتم واسه فیس بوک.دیدم ذول زده به سینم بد نگاه میکنه گفت مدل خاصی توی ذهنته؟ گفتم نه هرجور خوبه بگیر.گفت فکر نمیکنی دکمه هات خیلی بازه؟ گفتم نه من عادت دارم همیشه سینمو باز میزارم . گفت اینجوری با این سینه های صافو نازی که داری مردم اذیتت نمیکنن؟ گفتم چرا بابازیاد بهم گیر میدن .گفت دخترا بهت گیر میدن یا پسرا؟ گفتم پسرا. اینو که گفتم دیدم چشماش برق زد.منو نشوند روی مبل. شرو کرد به مدل دادن .دستمو صورتمو سینمو که واسه مدل عکس دست زد به هم ریختم. کثافت خیلی ناز بود دوس داشتم سینه هامو کیرمو بخوره منم سینه ها و کیر اونو بخورم.کیرم شق کرده بود .وقتی داشت جابجام میکرد دید راست کردم بهم گفت راست کردی؟ گفتم دست یکی که به سینم میخوره تحریک میشمگفت راس میگی؟ بعد اروم نوک سینمو گرفت شرو کرد به مالوندن گفت تو باید دختر میشدی اشتباها پسر شدی.نفسم تند شد چشمام مست شدچند تا عکس ازم گرفت خوابیده سرپا نشسته… فهمیده بود که بدنم حساسه هی دست میزد به کونم سینم اما طوری دست میزد که یعنی منظور ندارهداشت بهم مدل میداد عکس بگیره که گفت بدنت خیلی نازه خوردنیه.گفتم قابل نداره گفت ببینم با پسر هم سکس داشتی ؟ گفتم ارهگفت راستش من گی هستم پوزیشنم تاپ هست.به من میدی؟گفتم من کون نمیدم فقط مالیدنو خوردن رو پایه امیه هو دیدم رفتگفتم کجا میریییییی؟گفت بزار درو قفل کنم میامبرگشت یه هو پیرهنمو دادکنار شرو کرد به خوردن سینمدیگه هیچی نفهمیدم منم رفتم روی گردنش دو تا از دکمه هاشو باز کردم که دیدم خودش بقیه دکمه هاشو باز کردپیرهنشو دراورد پیرهن منو هم باز کردبدنش محشر بودموهاشو زده بود یه کم موهاش در اومده بود معلوم بود 2 3 روزیه موهاشو زدهحسابی حشر شده بودمگفت برام ساک میزنی؟ گفتم اره اما دوطرفه گفت من اصلا ساک نمیزنم فقط تو بزنکمربند شلوارشو باز کردم کیرش راس راست بودکیر درازو لاغرشو دراوردم کردم دهنمسرمو گرفت شرو کرد جلو عقب کردنکیرش میخورد ته حلقم هی هوق میزدمشلوارشو دراورد گفت شلوارتو درارگفتم من کون نمیدم گفت فقط یه کوجولو .هی گفتم نه اما گیر داده بود که یه کوچولو اگه دردت اومد بگو که نکنممنو انداخت رو مبل پاهامو داد بالا با خیسی ساکی که زده بودم کیرشو مالوند به سوراخمبا اینکه بچه کونی نبودم اما از کردن اون بدم نمیومدو دوس داشتم منو بکنهکرد تو کونم بدجور دردم اومد پاهام بالا بود سینه هام دستش بود که یه هو ابم اومدابم که اومد دیگه نزاشتم بکنه گفتم بزار کیرتو برات بمالم تا ابت بیاداما برم گردوند گذاشت لای پامبعد گفت ابمو میخوام بریزم روی سینتنمیدونم همه چیش واسم جذاب بود قبول کردم . کیرشو گذاشت دهنم عقب جلو کرد تا ابش اومدریخت روی سینه هاماز اون به بعد 4 5 بار رفتم پیششدوس دارم هر روز برم ولی اون میخواد بکنه و من کون دادنو دوس ندارماین بود خاطره مننوشته هومن

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *