کون دادن مادرم به پزشک رادیولوژیست

0 views
0%

سلام من اسمم سعید و 18 سالمه و داستانی رو که میخوام براتون تعریف کنم مربوط به سال قبل میشه که ما به ترکیه رفته بودیم برای مسافرت به کشور….. نمیگم به خاطر مسایل امنیتی وقتی ما رسیدیم ترکیه ما رو بردن برای برداشتن عکس پاسپورتی و آزمایشگاهو اما مادرم مادرم اسمش نسترن 41 سالشه قد 159 سانت و وزن 86 کیلو کون خیلی خیلی گنده ای داره طوری که راه رفتنی هر مردی دوست داره از کون بکندش واقعا کونش خیلی گندس شاید باورتون نشه ولی چند بار تو خیابون جلو خودم بهش تیکه انداختند.و اما بقیه داستان ما رفتیم آزمایشگاه و برای عکس برداری از قفسه سینه مارو خواستند و اول منو خواستند من رفتم تو و سریع آماده شدم منظور از آماده شدن برای برداشتن اشعه ایکس باید پیراهنتو در بیاری خلاصه کار من تموم شد و نوبت مادر رسید. دکتر با لحنی هوس آمیز گفت شما خانم بفرمایید مادر رفت تو و دو دقیقه ای خبری نشد بعد از چند دقیقه دکتر از اتاق رادیو بیرون اومد و گفت یه 20 دقیقه ای طول میکشه قفسه سینه این خانم مشکل داره بعد دو دقیقه که دکتر دوباره رفت تو پرستار منو صدا زد و گفت بیا این کارت هارو ببر دکتر امضا کنه بیزحمت منم گفتم باشه و رفتم ته سالن اتاق رادیو صدای مادرم میومد که به ترکی میگفت نه نه دکتر من از شیشه کناری در که پرده ام داشت و یه ذره جا داشت تو رو نگاه کردم مادرم پیرهن نداشت به خاطر عکس و دکتر هم روبه روش چه چیزی بود سینه های سفید از پشت سوتین قرمز توری که قشنگ نوک سینه هاش.بیرون بود منم که حشری شده بودم تو نرفتم دکتر گفت به مادرم خیلی خب باشه حالا تکیه بده به این برد میخوام ایکس ری بگیرم و مادرم تکیه داد مادر یه شلوار مشکی پارچه ای تنگ تنش بود که حسابی کونش و زده بود بیرون و یه کفش پاشنه بلند که خیلی سکسیش کرده بود خلاصه مادر تکیه داد و دکتر به بهانه درست کردن مدل وایستادنش بهش چسبید و کونشو هی با دست.جابجا میکرد مادرم که انگار بدش نیومده بود بعد با دستش سینشو میگرفت و میچسبوند به برد و باهاش بازی میکرد بعد به مادر به ترکی گفت عجب کون گنده ای داری و یه دفعه شروع کرد به خوردن گردن مادر سرجام سیخ شده بودم نمیتونستم برم تو بعدش دکتر تو همون حالی که داشت گردنشو میخورد دستشو برو به.شلوار مادر من داشت از شدت حشر آبم میومد شلوار مامانو با یه دست کشید.پایین بدون اعتراض مادر وای چی میدیدم کون سفید گنده بدون مو و حتی یه خش پاهای مادرم سفید تازه اصلاح کرده بود یه شرت صورتی پررنگ پاش بود دکتر سریع اونم در آورد با زبون رفت سراغ سوراخ کون مادر و لیس میزدش بعد کس مامانو میخورد سوراخ کون مادر صورتی بود انگار که بهش دست نخورده باشه بعد دکتر شلوارشو در آورد چی میدم یه کیری که راحت5 2 سانت میشد و کلفتیش واقعا شبیه به فیلم های سوپر بود مادر وقتی خودش کیر دکترو دید ترسید بعد دکتر سریع یه ذره تف زد و کرد تو کس مادر بعد از.4 دقیقه کیرش در آورد گفت داگی استایل شو مادرم از شدت شهوت گوش میکرد دکتر اول یه انگشتشو کرد تو سوراخ کون مادر تا ماهیچه هاش شل شه که مادر نذاشت و گفت خیلی درد داره مخصوصا این کیر که دکتر به ترکی تهدید کرد که الان میرم آزمایشتو خراب میکنم به پسرتم میگم یه چیزاییرو و بهت ویزا ام نمیدن بدون آزمایش مادرم به ناچار گفت نگو نه نه میدم بهت دکتره سریع دومین انگشتشو کرد تو و در آورد مادرم اه بلندی کشید بعد دکتر سره کیرشو گذاشت رو سوراخ مادر خیلی آرام سرشو فشار داد که مادر یه کوچولو جیغش بلند شد بعد اروم تا وسط فشار داد که مادر گفت سوختم جیغ کشید دکتر زد تو گوشش و گفت آروم خفشه همه میفهمن الان بعد اروم دوباره تا ته کرد.تو و عقب جلو میکرد و با سینه های مادر بازی میکرد بعد 5 دقیقه که گفت آبم داره میاد و با همه فشار خالی کرد تو کون مادر کیرشو که در اورد چی میدمیدم.سوراخش انقدر باز شده بود که باید. 5تا انگشت دستم میرفت تو دلم خیلی سوخت ولی تقصیر کون گنده و سفیدش بود که کار دستش داد بعدم پاشدو سریع لنگان لباساشو پوشید و اومد بیرون من که سریع رفتم سالنو اون برگه هارو گذاشتم دم اتاق رادیو دیدم مادر داره میاد لنگان لنگان گفتم چیشده گفت خوردم زمین جلوی اتاق رادیولوژی خلاصه رفتیم هتل…نوشته سعید

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *