کون دادن من به پسر مشتری

0 views
0%

سلام بچه ها من 21 سالم و تو یک مغازه خدمات کامپیوتری کار میکنم . یک روز من تو مغازه داشتم کار میکردم یک دفعه یک پسر زیبا رو وارد مغازه شد منم که با این مرده خیلی حال کردم بعد از اتمام کار کامپیوترش بهش پیشنهاد دوستی دادم.اونم نامردی نکرد پیشنهاد منو قبول کرد. خلاصه بعد از چند روز دوستی بهش گفتم بریم خونه باهم قلیون بکشیم. خونه ما هم کسی نبود.اونم قبول کرد .ساعت 2 قرار گذاشتیم و اونم امد.همین که صدای زنگ در امد قلبم از تو سینه در شد. اخه از نیت خودم اگاه بودم. درو باز کردم امد داخل.بدون مقدمه دستمو انداختم پشت گردنش و لباشو خوردم اونم که بنده خدا شکه شده بود با تعجب به من نگاه میکرد. بعد از چند دقیقه مثل اینکه همه چی دستش امد و فهمید داستان سر چیه. اونم شروع کرد به خوردن لبای من فکر کنم حدود 7 دقیقه پشت در لبای هم دیگه رو میخوردیم.بعدش امد داخل منم قلیون و براش اماده کردم. چند دقیقه ای قلیون کشیدیم بعد از جام بلند شدم و نشستم کنار ابراهیم.(ابراهیم اسم مرده ی) بهش گفتم ابراهیم تا حالا سکس داشتی اونم با تعجب گفت نه منم گفتم میخوای با هم سکس داشته باشیم. اونم نامردی نکرد و قبول کرد.همونجا شروع کردم به خوردن لباش در همین حال کم کم هم لباس های خودمو و هم لباس های اونو در میاوردم. یک به خودمون نگاه کردیم دیدیم کاملا لخت شدیم.وای که چه بدن سفید و صافی داشتبعد که دیدم اون زیاد وارد نیست با یک دستم با کیرش بازی میکردم و با ست دیگه کونشو برنداز میکردم. تا اینکه کیرش راست شد دیدم کیر اون از کیر خودم خیلی بزرگ تره. خیلی تعجب کردم و یکمی هم حس ضعف کردم. خلاصه به پشت دراز کشید منم کیرمو اروم کردم تو کونش خیلی درد میکشید چون تا حالا کون نداده بو. منم کمی پوماد زدم به کونشدوباره کردم تو کونش اینبار راحت تر داخل شد. در حالی که پاهاشو انداخته بودم دور گردنم کیرو تو کونش عقب و جلو میرفت با کیرش هم بازی میکردم. از اینکه کیرش از مال من بزرگ تر بود خیلی خوشم امده بود. یک دفعا دیدم که داستان برعکس شد. کیرمو از داخل کونش در اوردم رفتم سوراغ کیرش. یکم باهاش بازی کردم بعد یک دفعه دیدم کیرش تو دهنم چه حال خوبی بود کیرشو کلی خوردم بعد نشستم رو کیرش تا اینکه کیرش تا ته وارد کونم شد خیلی درد داشت ولی جون همراه با لذت بود دردشو تحمل کردم. چند باری بالا پایین کردم دیدم حال نمیده من دراز کشیدم پاهامو دادم بالا بهش گفتم بیا نوبت توی اونم نامردی نکرد کیرشه چنان کرد داخل کونم که هنوز که هنوزه دردش رو فراموش نکردم. کلی حال کردم. چنتا عقب جلو کرد دیدم از حال رفت فهمیدم که داره ابش میاد. سریع بلند شدم تا کیرش از داخل کونم خارج بشه بعد کیرشو کردم تو دهنم ساک زدم. ابش امد وای که چقدر زیاد بود .کل ابش رو ریختم رو پارچه ای که برای پاک کردن قلیون اورده بودم. کل اون پارچه خیس شد.بعدش منم زود گذاشتم تو کونش تا اینکه ابم امد ریختم تو کونش همین که ابم امد ابراهیم داد زد گفتم چیه چته. گفت کونم سوخت راست میگفت چون اب کیر من خیلی داق بود نمیدونم چرا. کلی با هم حرف زدیم بعدش اون رفت خلاسه یک روز بیاد ماندنی داشتیم. از این داستان 18 ماه که گذشته و رابطه ما دوتا خیلی بهتر شده. هروقت که یکی از ما نیاز جنسی داشته باشیم نیاز هم دیگه رو براورده میکنیم.این داستان واقعی و اگر کسی خوشش نمیاد لطفا نظر نده. این بهتر تا اینکه حرف های رکیک بزنید.نوشته هم جنس باز

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *