کون دادن من: زوری یا اختیاری

0 views
0%

سلام من ارسامم و الان 28 سالمه. من تو بچگی با یکی از دوستام به اسم نوید دودول بازی می کردیم که وقتی 14 15 سالمون شد یواش یواش تو کون همم می کردیم ولی این کار زیاد ادامه پیدا نکرد و ما دیگه همدیگرو ندیدیم ولی من که به این کار عادت کرده بودم و خوشم میومد همیشه با این فکر که یکی داره منو می کنه جق می زدم. تا اینکه یه بار یکی از همکلاسیهام که باهاش صمیمی بودم و جریان کارایی که با نوید کرده بودم رو بهش گفته بودم بهم پیشنهاد داد تا با هم بریم خونه یکی از دوستاش که 18 سالش بود و از ما 2سال بزرگتر بود و اون قرار بود به ما فیلم سوپر نشون بده. منم که تاحالا فیلم سوپر ندیده بودم (چون اون موقعها من حتی کامپیوتر هم نداشتم) قبول کردم و بعد از مدرسه من کلاس زبانمو پیچوندم و رفتیم خونه دوستش احسان.رفتیم تو اتاقش و سه تایی نشستیم لبه تخت و شروع به دیدن فیلم کردیم و من تقریبا بهت زده بودم و داشتم چهار چشمی به کیرهای گنده ای که تاحالا ندیده بودم و کس هایی هنوز داشتم کشفشون می کردم نگاه می کردم که دیدم احسان دکمه و زیپ شلوار منو باز کرد گفتم چیکار می کنی؟ با خونسردی گفت می خوام ببینم چقدریه. من که تو کف فیلم بودم جلوشو نگرفتم و زل زده بودم به فیلم احسان شلوارمو تا نصفه کشید پایین دستشو کرد تو شرتم و با کیرم ور می رفت و من واقعن داشتم حال می کردم. یه ذره گذشت که شلوار خودشم کشید پایین و دست منو گذاشت رو کیرش همون موقع جا خوردم چون کیرش خیلی بزرگ بود و من واقعن ترسیده بودم و به خاطر اینکه از دوستمم خجالت می کشیدم دستمو از رو کیرش ورداشتم و اومدم شلوارمو پام کنم که شلوارمو گرفت گفت کاری ندارم تو فیلمتو نگاه کن من تورو میمالم که خوشت بیاد من قبول نکردم که خلاصه 2تایی مخمو زدن منم که تازه فهمیده بودم که دوستم منو اورده اینجا که احسان منو بکنه. منم که یه جوری شده بودم ولی خجالت می کشیدم گفتم فقط میزارم بمالی اونم گفت باشه(راستی من اون موقع خیلی سفید بودم و مو های بدنم هنوز در نیومده بود و هنوز مثل کرک بود و پایین تنم خیلی دخترونه بود) واومد پشتم نشست پاهاشو انداخت دو طرفم منو از پشت بغل کرد شرطمم تا نصفه کشید پایین چون من نذاشتم کامل در بیاره و شروع کرد مالوندن من منم از خدا خواسته داشتم فیلم میدیدمو حال میکردم . با یه دست کیرمو می مالید و انگشت کرد و یه دست دیگشم پاهامو می مالیدو میرفت سراغ کونم که من هی دستشو می گرفتم بعضی وقتا با زور دستشو میورد تا دمه سوراخ کونم من مقاومت میکردم ولی چون زورم بهش نمی رسید انگشتم می کرد و من با اینکه داشتم حال می کردم روم نمیشد جلوی دوستم شل کنم و بذارم هرکاری خواست بکنه.خلاصه بعد از یه پچ پچ طولانی دوستم گفت من میرم دستشویی و از اتاق رفت بیرون و درو بست.احسان شروع کرد گرنمو خوردن و انگشت کردن که من گفتم هر کاری می خوای بکن ولی تو کونم نکن. چون واقعن بزرگ بود و من ترسیده بودم ولی از طرفی واقعن حس خوبی داشتم و دوست داشتم منو بکنهولی اون انقدر حشری بود که هیچ چیزی جلودارش نبود منو بلند کرد و خوابوند رو تخت لباسامو با زور از تنم درآورد و خودشم کامل لخت شد منو دمر خوابوند رو تخت و شروع کرد به لیس زدن کونم و انگشت کردن یک انگشتی دو انگشتی هی تف میزد و هی انگشتاشو تو کونم میکرد و می چرخوند من واقعن درد داشتم ولی خیلی داشتم حال می کردم و حاضر بودم دردشو تحمل کنم اون کارشو خوب بلد بود و میدونست داره چیکار میکنه اولش هی مقاومت می کردم ولی وقتی دیدم هیچ فایده ای نداره و اون همینطور داره وحشی تر میشه شل کردم و گذاشتم کارشو بکنه خلاصه اون بالاخره تونست کیرشو تا نصفه بکنه تو و شروع کرد به تلنبه زدن و من که هم درد داشتم و هم داشتم از حال می مردم صدای آه و اوهم بلند شد. اون ارضا شد و آبشو ریخت رو کمرم کار که تموم شد رفیقم که تاحالا داشت از لای در همه چیزو می دید اومد تو و منو درحالی که لخت خوابیدم و آبکیرای احسان رو کمرمه و نمی تونم بلند شم دید. اومد نشست کنارم دستشو گذاشت رو کونم گفت خوب بچه کونی داریاراستشو بخواین این قضیه 7 8 بار دیگه ادامه پیدا کرد و این کار برای من واقعن لذت بخش بودنتیجه اینکه اگر تو یه موقعیت سکس زوری قرار میگیرید شل کنید تا پس از اون اختیاری همون کارو بکنید و حالشو ببرید.نوشته ارسام

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *