کون دادن من پشت نیسان

0 views
0%

سلام دوستان من ماهانم این خاطره مربوط میشه به یک ماه پیش. راستشو بخواین بچه محلام یه حسی به من داشتن و سعی میکردن که منو بکنن اینو از اونجایی فهمیدم که یه بار که داشتیم قایم باشک بازی میکردیم من که میخواستم تو پشت یک نیسان قایم شم دوتا ازدوستام اومدنو بامن قایم شدن یه چندلحظه که گذشت و خواستم برم که سک سک کنم مهدی دوستم که بامن اومده بود پشت نیسان قایم بشه دستمو گرفت وبه اون یکی دوستم حسین که بااون اومده بو بامن قایم بشه گفت بگیرش که پایین نره من گفتم چی شده بیا بریم سک سک کنیم دیگه گفت حالا وایسا دیر نشده نترس این حرفو حسین زد بعدش مهدی دستشو گذاشت رو کونم و حسینم ازم یه لب گرفت که سریع اومدم عقبو بهشون گفتم چیکاردارین میکنین بعد مهدی گفت دوست داری کون بدی یانه چون ما درهرصورت تورو امشب میکنیم فقط میخوایم حالاکه تو باید کون بدی راضی باشی منم از اونجایی که دوست داشتم کون بدم گفتم باشه فقط یه کاری نکنین که دادم دربیاد اونام گفتن باشه منم بهشون گفتم خوب فردا بیاین درخونمون اونام تااین حرفو شنیدن گفتن خیلی زرنگی ما بیایم درخونتون بعدتوماروبپیچونی ولی من واقا راضی بودم که فردامنو بکنن همین که داشتم باخودم فکر میکردم حسین شلوار و شرت هفتیمو کشید پایین و منو خم کرد رو زمین وبه مهدی گفت دستاشو بگیر که فرار نکنه بعد کیر کلفتشو گذاشت تو دهنم من خودم بامزش حال کردم بعدباخودم فکر کردم که من آب ازسرم گذشته حداقل بذار لذت کون دادنمو بچشم بعد به مهدی گفتم بیا یکنم دیگه چرا وایسادی بیا کیرتوبذار تو کونم من دوست دارم کونمو جربدی اونم ازخداخواسته کیرشو آروم آروم تاته کردتوکونم و شروع به تلمبه زدن کرد از اون طرفم حسین کیرشو بعد حرف زدنم با مهدی کرد تودهنم منم داشتم کیرکلفت حسینو واسش میخوردم آخ که چه خوشم اومد از یه طرف کیرخوردنم و از طرف دیگه کون دادنم.مهدی به حسین گفت که پاهامو بده بالا تا راحت تر بکنه اونم این کاروکرد منم حال کردم اول آروم کریشوداشت میکردم توکونم بعدش یهویی تاته کردتوکونم بعد دیدم حسین خسته شده وکیرشودرآورده منم گفتم بیا جلوتر اونم اومد کیرشو گرفتم واسش لیس زدم اول زیرکیرشو لیسیدم بع اومدم بالاتر وسرکیرشولیس زدم داشت حال میکرد که گفت آبم داره میاد میخوام بریزمش بیرون گفتم نه میخوام بخورمش اونم تا آخر آبشو ریخت تودهنم وچه حالی کردم من.یه دیدم مهدی میخوادکیرشوازتوکونم دربیاره که بذاره تودهنمگفتم تاکون به این خوشگلی و آماده کردن وجودداره چرامیخوای بذاری تودهنی که الآن آبکیر خورده خوب بذار توکونی که هنوزآب کیر نخورده و دوست داره آبتو بخوره اونم شروع کردبه سریع کردن تلمبه زدن تقریباداشتم کون درد میگرفتم که داشتم آه آه میکردم اونم گفت داره آبم میاد میخوام بریزم توکونتد منم گفتم اینکه گفتن نداره خوب بریز بعدشم اگه دوباره خواستی بگیرجرم بده بعد دیدم حسین داره فیلم میگیره گفتم حسین فیلم نگیر آبروم میره گفت یه آدم بچه کونی همون بهتر که آبروش بره گفتم حداقل پخشش نکنیا گفت باشه.حالا که یک ماه ازاون موقع میگذره هفته ای سه باربه اونا کون میدم وفکرکنم که کلیه هام مشکل پیدا کرده ولی انصافا کون دادن یه حال دیگه ای داره الآن من میتونم دستمو مشت کنمو بذارم توکونم بدون هیچ مشکلی کونم دراین حد گشادشده خلاصه الآن تومدرسه هرکی از کنارم ردمیشه یه انگشتی میکنه توکونم یا ازم لب میگیره حتی حسین و مهدی اون فیلمیوکه ازم گرفتن پخش کردن وتقریبا یا کاملا به همه ی بچه محلام کون دادم.الآن که داشتم این خاطره رو مینوشتم ساعت ده شبه وقراره ساعت یازده برم خونه یکی ازدوستام که البته چندنفرن تایه سکس خوب وعالی باهم داشته باشیم.خداحافظ همگینوشته ماهان

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *