کون دادن مهدی به مرد سن بالا

0 views
0%

سلام این داستانی که میخوام بگم همین یه هفته پیش اتفاق افتاده….من ۱۸ سالمه اردبیل زندگی میکنم سفید و بیمو و لاغرم…. و مفعولم…ساک هم خیلی خوب میزنمکل کیر طرف رو قورت میدمفاعلم هم ۴۵ سالشه و نمایشگاه اتومبیل داره کیرش هم حدود ۱۸ سانت میشه… و کلفتی خوبی داره….من دوساله به این کون میدم و هنوز هم سیر نشدم….یه هفته پیش بدجور حشرم بالا زده بود و کونم میخارید جوری که رفتم حموم و خیار میکردم توش همش اما کافی نبودیکیو میخواستم تلمبه بزنه توشخلاصه به فاعلم پیام فرستادم که حشری ام کیر میخوام… اونم گفت شب بیا …شب شد رفتم خونش… توی کونم عروسی بود…. لباسامو در آوردم شورتشو کشیدم پایین شروع کردم به ساک زدن…یه یک ربعی ساک زدم پایان کیرشو و تخماشو میخوردم….دیگه طاقت نداشتم میخواستم بره توم اون کیر نازشروی کیرش کاندوم کشیدم…کونمو یکم چرب کردمنشستم روی کیرش ….تا ته رفت تومخیلی حس خوبی داشتهمینجور روی کیرش بالا پایین میشدم که گفت قمبل کنقمبل کردم. کیرشو کرد توم خیلی خشن تلمبه میزد منم صدای آه و ناله ام بلند شده بودکونم داشت جر میخورد ولی خیلی حس خوبی دارههمیشه قرص تاخیری میخوره و یه یه ساعتی تلمبه میزنهجوری که سه روز کونم درد میکنهخوبیدم روی زمین و افتاد رومتا ته میکرد توم و در میاوردگفت کونت حال اومد؟؟منم گفتم آره خلاصه نزدیک یه ساعت تلمبه زدو از کونم در آورد کونم بازه باز شده بودکاندومو در آورد کرد توی دهنم و توی دهنم تلمبه زدیه پنج دیقه ای ساک زدم براشآبش با فشار ریخت دهنمخیلی داغ و خوشمزه بودکل آبشو قورت دادم ولی هنوز کونم میخارید…یکم با کیرش بازی کردم که بلند بشهدوباره نشستم روی کیرش و بالا پایین میرفتمکه اینبار آبشو توی کونم خالی کردو کونم حال اومدنوشته مهدی

Date: February 11, 2019

4 thoughts on “کون دادن مهدی به مرد سن بالا

  1. سلام کون سینه نازی دارم ولی جا ندارم خیلی قشنگ ازخجالت درمیام artiin1380

  2. سلام دنبال یه پسر خوب دو طرفه از رباط کریم تهران هستم خودم 27 سالمه کسی بود به شماره09017819571 تماس بگیره

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *