کون پر از آب

0 views
0%

اسمم احمد ۲۴ ساله از اراک این داستان گی هست یه پسر معولی با بدن سفید و همیشه شیو شده اولین بار ۱۴ سالم بود مفول شدم این خاطره بر میگرده به ۲۳ فروردین ۹۷ با مسعود ک ۳۹ سالشه و مجرد با یه شکم نسبتا بزرگ و بدن پشمالو ک به بدن شیو شده من میخوره از اول هم فانتزی سن بالا داشتم مسعود یه کیر ۱۷ سانتی یکم کلفت ک از سال ۹۴ با هم اشنا شدیم(از وقتی ک با مسعود اشنا شدم فقط با دو نفر بودم اونا هم سن بالا بودن و بچه اراک نبودن)بریم سر اصل داستان نزدیک به یک ماه بود همدیگر ندیده بودیم سکس نداشتیم فقط با پی ام تلفن با هم رابطه داشتیم بد جور هوس کیر داشتم بعد از تعطیلات مسعود گفت یه قرار بذار همدیگر ببینیم و یه حالی بکنیم بعد از چند روز پنچشبه صبح بهش زنگ زدم گفتم بعد از ظهر میتونم بیام اوکی داد واسه ساعت ۸ غروب ک گفت امشب شب جمعه بگیریم نقش خانم نداشتمو داشته باش منم خوشحال شدم گفتم باشبعد از ظهر رفتم به خودم رسیدم ساعت ۷ بود ک رفتم دستشوی پشتم اب گرفتم کامل تمیز شد یکم وازلین کردم تو سوراخم ک هم چرب بمونه هم سوراخم باز بمونه حاضر شدم رفتم پیش مسعود بعد از سلام علیک و دیده بوسی سوار ماشین شدیم رفتیم به سمت باغشون ک بیرون شهره تو راه بدنمو میمالید میگفت امشب با دهنتو کونت یه حالی اساسی به کیر و تخمام بدهرسیدیم باغ رفتیم تو اتاق از پشت بغلم کرد خودشو چسبوند بهم شروع کرد گردنمو لپامو خوردن و بوس کردن ک هر دوتامون شهوتی شده بودیم گفتم مسعود زودتر شروع کنیم گفت به رو چشمم عزیزم هرچی تو بگی تو امشب خانم خودمی لخت شو تا پتو متکا بیارم لخت شدم پتو پهن کرد لخت شد دوباره گرفتم بغلم بوسم کرد کونمو مالوند گفت شروع کن جلوش زانو زدم شرتشو کشیدم پایین کیر نیمه خوابشو (به خاطر قرص تخیری ک میخوره واسه سکس ک دیرتر ارضا بشه معمولا نیم ساعت تا ۴۰ دقیقه زمان میبره واسه ارضا شدنش ک منم بدم نمیاد به خاطر طولانی بودن رابطه)گرفتم تو دستم زبونمو کشیدم رو کلاهک کیرش اب شهوتشو خ وردم سر کیرشو گذاشتم تو دهنم مک زدم بعد شروع کردم به ساک زدن کیرش ک راست شد سرمو با دوتا دستاش نگه داشت خودش شروع کرد تو دهنم تلمبه زدن بعد از چند دقیقه کیرشو در اورد نگه داشت با دست بالا ک تخماشو بخورم تخماشو کردم تو دهنم لیس میزدم گفت بخواب شرتمو در اوردم حالت 69 گرفتیم واسش ساک میزدم اونم با ژل با سوراخم بازی میکرد ک باز بشه دوتا انگشتاش ک راحت رفت تو کونم گفت حالت داگی بگیر با دوتا دستام کونمو از هم باز کردم یکم ژل دوباره زد به کیرشو سوراخ من سر کیرشو اروم کرد تو کونم اروم اروم ک فشار میداد با درد خیلی کم میرفت تو کونم تا ک رفت تو کونم بدنش چسبید به رو نام کم کم تلمبه هاشو تندتر محکم تر کرد با دستش میزد رو کونم کونمو تکون میدا با کیرش میزد رو سوراخم همون چند دقیقه اول ارضا شدم حالتمو عوض کردم خوابیدم متکا گذاشت زیر شکمم کونمو سوراخم بیاد بالا دوباره کونمو باز کردم از هم کیرشو جا کرد تو کونم دیگه سوراخم کامل باز شده کیرش راحت میرفت تو کونم تخماش از پشت میخورد به تخمام بخاری روشن بود هوا گرم ما هم عرق کرده بوده خیلی حال میداد موهای سینش میخورد به بدن وقتی خودشو میمالید بهم حالتمون دوباره عوض کردیم طاق باز خوابیدم پاهامو گرفت با یه دستش بالا کیرشو محکم کرد تو کونم شروع کرد تلمبه زدن بدن منو میمالید ق ربون صدقم میرفت صدا نفسامون آخ و اوخ من و صدا برخورد بدنامون به هم تو اتاق پیچیده بود منم مثل خانم بهش حال میدادم گفت به پهلو بخواب از پشت چسبید بهم گرفتم تو بغلش پاهامو جمع کردم تو شکمم محکم تلمبه میزد رونامو میمالید تو دستش فشار میداد ک یهو چرخوندم اومد روم تلمبه هاشو محکم تر کرد تندتر عقی جلو میکرد متوجه شدم ک میخواد ابش بیاد کیرشو محکم فشار داد تو سوراخم داغ شد کونمو پر آب شد خودشو انداخت روم مسعود بدنش شل شد افتاد روم کیرش خوابید از کونم در اومد بلند شد دستمال اورد گذاشت جلو سوراخم گذاشت خوابیدم تو ّعلش با موهای سینش بازی کردن و کیرشو مالیدن ساعت نزدیکهای ۱۰۳۰ بود لباس پوشیدیم برگشتیم تو شهر تا نزدیکهای خونه رسوندم تو پی ام هاش گفت دوباره هوس کونتو دارم قرار گذاشتیم واسه جمعه ساعت ۲ از ساعت دو تا ۹ شب دوبار کونمو پر از اب کرد الان دوباره هوس کیر کردم ببخشید اگر طولانی شدنوشته احمد

Date: February 9, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *