کیرم توی شانس

0 views
0%

سلام . حوصلم کیری شده بود گفتم یه کصشعری براتون بزارم شاید لذت ببرید . البته داستان بیشتر حالت فان داره تا سکسی اما واقعیته . 20 سالمه و این داستان مال 1 سال پیشه . یه روز تابستونی که خیلی گرم بود و خایه هام حسابی شل شده بود با رفیقام داشتیم توی پارک گشت میزدیم . رفیقام خیلی جاکش و دیوث بودن و سر همه چیزای کصشعر شرط میبستن . از شانس تخمیه ما یه کص اومد توی پارک . ناموسا خوب چیزی بود حالا که بهش فکر میکنم شق میکنم . رفیقام که همه توی کف کونش بودن شرط گذاشتن هرکی تونست مخشو بزنه قهوه خونه میبریمش مفت خوری کنه . و اگه هم نتونست مخشو بزنه باید ساک بزنه . هیچکس خایه نکرد شرط ببنده . من از سر کصخلی قبول کردم . خلاصه رفتم سمته دختره . یکم با مخش بازی کردم اما دختره خیلی محکم بود و پا نمیداد . منم که دیدم اگه مخشو نزنم به گا میرم با کصلیسی شمارمو بهش دادم . کیرم توش فکر میکرد کیه جنده لاشی خلاصه از ترس کونمون شماره دادیم . رفتم سمت رفیقام . همشون پشماشون ریخته بود . میلاد که رفیق فابریکم بود دهن کیریشو باز کرد گفت کیر خر کصکش چطوری شمارتو دادی ؟ من بهش گفتم جاکش مگه من مثل تو جقیم که نتونم یه کص جور کنم . خلاصه رفتیم قهوه خونه و حال کردیم . شبش دیدم دختره پی ام داد . سلام کردیمو اشنا شدیم . بعد 1 ما کصلیسی جورش کردم بکنمش . با هماهنگی خونه میلادو خالی کردیم . با ماشین رفتم دنبالش سوارش کردم . خوب چیزی بود اما کیرم توش بعدش فهمیدم چه گهی خوردم . رسیدیم در خونه . پیاده شد . در خونه رو باز کردم رفت داخل . خودمم ماشینو پارک کردم و بعدش رفتم داخل . خلاصه بردمش رو تخت و شروع کردم ازش لب گرفتن . حسابی ممه هاشو خوردم کاملا لختش کردم . اون لحظه که شلوارشو در اوردم پشمام ریخت . ناموسا تخمام چسبیده بود زیر گلوم . یعنییی کیرم توووووووووووووش . کصکش یه برجستگی روی شورتش داشت .شورتشو در اورد . پشمام بیشتر ریخت . یعنی حالا که بهش فکر میکنم کیییییییییییییییییییییییییییییییر هنوز پشمام درنیومده . وقتی به ممه هاش فکر میکنم شق میکنم اما وقتی یاد کیرش میوفتم خایه میرم . کیرش 18 سانت بود باووو کیرم توش من کیرم 17 سانت بود . خلاصه از ترس کیونم از خونه بیرونش کردم . تخم نکردم به رفیقام بگم . رفتم یه دست جق زدم چون شق کرده بودم. کیر خر هیچ وقت فکر نمیکردم یه دوجنسه ببینم اما کیرم توی شانس تخمیم یکی دیدم . خداروشکر زود از خونه بیرونش کردم وگرنه با گا میرفتم بچه کونی میشدم . ناموسا دمتون گرم که داستان کیریمو خوندید شرمنده یکم کیری بود اما اولین بارم بود . کیر جاکشا فحش ندید . ناموسا خواستم یکم بخندونمتون قصد دیگه ای نداشتم . اما کیرم توش واقعی بود اما ای کاش الکی بود . از اون موقع اول دقت میکنم به کص دخترا بعدش مخ میزنم . کصکشا شماهم مواظب باشید خطریه یه وقت گیرتون میندازن از 7 ناحیه میکننتون . دمتون گرم . بای نوشته محمد

Date: February 21, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *