دانلود

کیر ایرانی سفید

0 views
0%

کیر ایرانی سفید

سلام .دفعه اولمه داستان مینویسم امیداورم از خوندنش لذت ببرید. حمیدم28سالمه قدم 170وزنم60 با بدنی خیلی سفیدوتقریبا دخترونه ولی تیپ کاملا پسرونه ومعمولی .از روزی که خودمو شناختم فهمیدم حسم دخترونس.وعاشق مردهای 35\45سال فول مردونه وهیکلی با تیپ رسمی هستم .اولین رابطم هم با میل خودم 4سال پیش بود .ولی تو این مدت خیلی اتفاقات جالب و قشنگی تجربه کردم.چندماه پیش داشتم از اینور خیابون به اون ور خیابون میرفتم.جلوتر که نگاه کردم چشم به یه راننده خوشتیپ ریشی افتاد تو دلم گفتم جون آبتو بیارم چه کبابی .همینطور که نزدیکتر شد پلاکشم دیدم یه لحظه قرمز بود دیدم اداریه اکثر کارمندهای اداریم که خوش هیکلن عاشقشونم .همون لحظه چشم تو چشم شدیم .یه بوس براش فرستادم اونم فورا یه بوس فرستاد.با دست اشاره کردبیا یه 20قدم جلوتر وایستاد منم خیلی خوشحال شدم از یه طرف استرس زیاد داشتم ضربان قلبم بیشتر شده بود. گفتم نکنه پلیسی چیزی باشه ولی دلمو زدم به دریا رفتم سمتش شیشه ماشینو داد پایین .وااای چی میدیدم یه مرد خوشتیپ کت وشلواری یه انگشتر مذهبی تو دستش بود که بیشتر دیونم میکرد.بایه لبخند سلام کردم گفتم ببخشید قیافتون آشنا بود وگرنه جسارت نمیکردم گفت جیگرتو خوب آشنا میشیم حالا بیا بشین منم نشستم خودم معرفی کردم گفتم حمیدم .اونم گفت ک
وچک شما محسنم با این حرفش بیشترخوشم اومدازش .یه ربع باهم کلی حرف زدیم درمورد خودمون منم همچی گفتم .موقع حرف دستمو گرفته بود نوازش میکرد میگفت جونم چه دستای لطیفی داری گفتم فدااات منم یه کم دستمو گذاشتم رو پاش رونشو ماساژ دادم .چه پاهای ورزشکاری داری گفتم عالیه .دیدم حشری شده بدجور راست کرده .دوست داشتم همونجا کیرشو درمیاوردم میخوردم براش حسابی انقد کیسم بود حتی موقع حرف زدن باهاش خودمو خیس کرده بودم یه مقدار..شمارمو گرفت خداحافظی کردیم این دفعه با بوس واقعی خیلی. لذت بردم . بعدا از چند روز همش به فکرش بودم .تا زنگ زدسلام کرد گفت محسنم عزیزم .گفتم شناخ
تم عزیزم.گفت امشب تنهام میام دنبالت بیای پیشم خیلی خوشحال شدم گفتم حتما عشقم .ساعت ۸اومد دنبالم رفتیم خونش یه آپارتمان شیک ومرتب کلی ازم پذیرایی کرد .گفت راحت باش گلم .منم رفتم یه دوش دیگه گرفتم همون جا حسابی بدنمو خشبو کردم و یه جوارب شلواری صورتی خیلی نازک پوشیدم با رکابی سکسی وسایل با خودم برده بودم یه مقدار به خودم رسیدم بعدشم یه ادکل فوق سکسی kokoزدم از اتاق اومدم بیرون سریع اومد محکم بغلم کرد میگفت وااای تو کجا بودی تا حالا گفتم همینجا پیشت شوهرجوووون گفت قربون زن خوشکلممممم منو برد اتاق خواب خودشون انگار تو اوج پرواز بود م وقتی بلندم کرد منو رو
تخت زنش خوابوند .جالبیش این بود که عکس عروسیشون بالای تخت بود. که منو بیشتر حشری کرد..لباشو گذاشت رو لبام لب گرفتن شروع کردیم خیلی قشنگ میخورد وقتی ریششم به صورتم میخورد صدامو درآورده بود آخ واوخ میکردم

افتاد به جون گردنمو سینهام که جیغمو دراورد گفت آروم عشقم همسایه ها میشنون .گفتم تلویزوین روشن کن صدا نپیچه .روشن کردیم وادامه دادیم هنوز لباسهای بیرونشو درنیاورده بود خودم خواستم چون اینجوری بیشتر حال میکردم.ولی منو لخت کرده بود منم همش کیرشو رو شلوار میمالوندم کلفت بود تقریبا 18میشد زیب شلوارشو باز کردم کیرشو دراوردم عجب کیری داری شوهرم گفت همش مال خودته خانمم با زبون سرشو لیسیدم یه نفسی عمیقی کشیدبعد گذاشتم تو دهنم هشمو صدای اخ واوخ کردنش بلند شد بیشتر وسوسه شدم تا ته گذاشتم دهنم براش خوردم انقد قربون صدقم رفت گفت زود ارضا توروخدا بسه منو کشتی
چن لحظه طول نکشید لباسشو دراورد 69شدیم کونمو گذاشت تو دهنش وووای نفسم بالانمیومد منم کیرشو میخوردم اون با زبون میکرد تو سوراخم خیلی خوب بلد بود ریشمم بدجور منو حشری کرده بود تحمل نداشتم داشتم ارضا میشدم به سوارخم خوش بو کننده توت فرنگی زده بود سیر نمیشد از خوردنش گفتم کافیه عشقم تحمل ندارم زود باش بلند شد پاهامو گذاشت رو شونهاش کیرشوبا تف خیس کرد فرستاد دم سوراخم سوراخم تنگه بود نرفت با چند حرکت تا دسته جا کرد انگار پردمو زد جیغ بلندی کشیدم تا میتونست محکم تلمبه میزد منم میگفتم محکتر عزیزم منو بکن زودباش میخوامت 5دقیق حسابی داشت کونمو میگاید عکس زنشو نگاه کرد گفت خانم ببین شوهرت داره چه کون خوشکل و سفیدی میکنه همون موقع گفت داره میاد کجا بریزم گفتم بریز رو سینم با یه ناله خیلی بلند با فشار زیاد همشو پاشیدرو سینم داغ داغ بود سوختم با ابش منم خودم ارضا کردم همون لحظه افتاد روم منو بوسید چند دقیقه خوابید بیدارکه شد.گفت بهترین سکسم بود..بعدشم بیشتر که آشناشدیم بهم گفت رئیس یه قسمت تو اداره هست .دو بار هم تو دفترش عشق وحال کردیم.

Date: March 8, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *