کیر دراز پویان

0 views
0%

*داستان گی*من الان 28 سالمه و داستان برای دو سال پیشه ک 26 سالم بود. از اول من عاشق کیر دراز و خوردن تخم بودم. خیلی وقت بود ک س.ک.س نکرده بودم تا این ک پویان رو دیدم ک دوستم بود. رفته بودیم یه دوری بزنیم توی شهر یعنی اون زنگم زد و بهم پیشنهاد داد ک قبول کردن. پویان هم پسری بلند قد و سفید بود و وضع مالی خوبی داشت. گاهی وقتا ک همو می دیدیم ب شوخی میگفت می کنمت و یه روزم مونده باسه ب آخر عمرم می کنمت و…… و. انگشت می کرد منو از روی شلوار چون کون تپل و رو ب راهی دارم با این ک لاغرم.داشتیم. می رفتیم ک پویان گفت بریم یه سر ب ویلامون (ک اطراف تهران هست) بزنیم. منم ک کار نداشتم قبول کردم. رفتیم داخل ویلا و وقتی وارد ساختمون شدیم پویان انگشتم کرد و منم مثل همیشه تظاهر کردم ک بدم میاد. شروع کرد چرخیدن تو ویلا و گفت ک منم اتاق ها رو یه نگاه بندازم. در یه اتاق ک باز کردم میخ شدم. دیدم پر از طناب و دستبند و ایناست. اومدم برگردم دیدم پستم وایسده. گفتم اینا چیه گفت وسایل گاییدنت، خیلی وقته تو کف کون تپلتم. بلاخره گیر افتادی. از پشت منو گرفت و کیرش چسبوند ب کونم و خودش بهم می مالید. بعد پرتم کرد تو اتاق ک پخش زمین شدم و اومد روم نشست و شروع کردن در اوردن لباسام. کون داده بودم قبلا ولی هیچ وقت زوری و دست و. پا بسته نبود. دوست داشتم منو بکنه و مثلا مقاومت می کردم. تا این ک بلیزم دراورد و دستام با دستبند از پشت بست و یه قلاده بست گردنم. و گفت از امروز تو سگ منیک گفتم یعنی چی پویان و زد محکم تو صورتم و. گفت بگو ارباب. خلاصه خودش بلبزش در اورد و با یه شلوار جین نسبتا تنگ و کتونی بود. منو کشوند جلو کیرش و مجبورم کرد از روی شلوار کیرش بخورم. بزرگ شدنس رو حس می کردم. و فحشم می داد و تحقیرم می کرد. واقعا اربابی بهش میومد. خوابوندم و شلوارم در اورد و شلوار خودش در اورد و از روی شورت براش خوردم و بعد شورتش پایین کشید. وای ک چه کیر بزرگ و درازی داشت. باورم نمیشد و تا حالا همچین کیری نه خورده بودم و کرده بودم. اونم خوردم و تا ته ب زور توی حلفم می کرد. و مجبورم کرد تخماش بخوزم. تخمای ب نسبت بزرگ و آویزون. خیلی خوشگل بود. بعد کفشش در اورد و جلو صورتم گرفت ک بو کنم بعد جودابش در اورد و پاهاش یکم لیسیدم. بعد با همون دستای بسته گذاشتم لب تخت و جورابش بزور تو دهنم کرد و. کاری ننی تونستم بکنم. بعد کیرش دم سوراخم گذاست و می زد رو سوراخم و با کیرش رو کونم میزد. ب زور فسار داد تو سوراخم ک توش نمی‌رفت و من مقاموت می کرذم ک میزد رو کونم. دید تو نمیره و مقاومت می کنم پاهامم ب کنار تخت بست و دستام از حلو بست. و با زور کرد تو کونم و فحشم می داد ب خاطر تنگی سوراخم و فیلم می گرفت. جوراب رو از دهنم در اورد ک از بس فشارش داده بودم خیس خیس بود. کیر 23 ساتتیش تو کونم می کرد تا ته و حالا دیگه تند تند و وحشیانه میزد. دیدم در اورد کیرس ک خیالم راحت شد و اومدم نفس بکشم دیذم پایان کیرش ب زور کرد دهنم و آبش ریخت دهنم و زد تو صورتم و گفت بخور. منم خوردم م منو همون جوری ول کرد. گفت از الان سگ منی و باید هر وقت اراده کردم بهم بدی. بعد یه ساعت بازم کرد و پاهام بالا داد و. دوباره گاییدم حسابی و برام جق زد و ولم مرداین شد ک شدم بچه کونی کیر دراز آقا پویاننوشته محسن

Date: January 29, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *