کیر کلفت دوست دارم

0 views
0%

سلام من نیما هستم حقیقتش فیلم سوپر خیلی نگاه میکنم کردن رو دوس دارم ولی دادن رو خیلی من 3 سال هست که با خودم حال میکنم ینی سکس میکنم ولی تا به حالبه کسی نداد بودم همیشه بعد اینکه فیلم سوپر نگاه مینم ی خیار یا سوسیس کوکتل به مقدار چهار عدد با روغن میبردم تو حموم و بعد میفتادم به خودم خلاصله عاشق کیر کلفتم ینی انقدر سوسیس کردم توش خیلی گشاد شده و خیله به خاطر همین میچسم خلاصه سرتون رو درد نیارم ی روز با دوستم کامران ی شب تا ساعت های 2 بیرون بودیم بعد گفت دیر وقته نرو خونه بیا بیریم خونه ما چون طبقه بالاشونخالیه منم گفتم باشه با خونه هماهنگ کردم رفتم راستی کونم خیلی نرمه و گندست و قوس کمرم هم زیاده ولی لاقرم خلاصه خوابیدیم ی دفه دیدم دارم تکون تکون میخورم یکم دقت کردم دیدم کامران از رو شلوار از پشت داره حال میکنه منم خوشحال شدم خودموزدم به خواب تا اون حال کنه و منم بیشتر بعد کمکم کونمو لمس کردم دید خیلی نرمه خیلی شهوتی شد بهد زیر لب بهم گفت کسکش چه بچه کونی داره بعد شلوارو داد پایین تر بعد کونمو لیس مزد با زبونش سواراخمو لمس میکرد منم با کارش خیلی شهوتی شدم اینقدر کیرم خیس شد داشتم سکته میزدم از شهوت بعد حس کردم ی چیز داغی رفت لایه پام فکر کردم باتونه یکم دقت کردم دیدم کیرشه لاشی خیلی گنده بود منم خوشحال شدم چون کیر سایز سوراخ کونمو پیدا کردم یکم لا پایی زد بعد گذاشت دم سوراخ یواش فشار داد تو منم دیگه نتونستم از شهوت زیاد تحمل کمک برگشتم و اون ترسید برق ها رو روشن کردم ولی اون که با خودش ریده بود بهش گفتم پاشو بریم تو حموم خوشحال شد گفت من فکر کردم میخایی بکشیم گفتم نه تو حموم حالش بیشتره گفتم فقط یکم روغن زیتون بیار اونم رفت آورد من دست پام داشت میلرزید دیگه رفتیم تو حموم اونم نامردی نکرد نصف شیشه رومالید رو کونم شاید باورتون نشه ولی 5 تا انگشت تا بند کرد تو کونم منم ناله میزدم بعد کیرشو کرد توکونم ولی خیلی گنده بود منم خوابیدم کف حموم پاهامو دادم بالا سوراخ کنم باز شد حیلی باز شده بود کامران تعجب کرده بود کیرش کرد تو اینقدر با شهوت و محکم میکرد که واقعا دردم اومده در همون حین پاهامو پشت پاش قلاب کردم خودموعقب جلو میکردم خیلی وحشیانه شده بود بعد داشت آبش میومد سریع کردم تو دهنم و خوردم ولی اونم نامردی نکرد در هموم حینی که من میخورد اونم مال منو میخورد باهم ارضا شدیم ولی من خوردم اون نخورد بعدشم تا صبح راحت خوابیدیم ولی دیگه باهاش سکس نکردم چون تو محل آمار بد درمیره من موندمو همون سوسیسهنوشته نیما

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *