گایش خانمم

0 views
0%

سلام اسم من علی حدود یکسالی هست که ازدواج کردم واسم همسرم سمیراست من همیشه دوست داشتم توی روابط سکسی با خانمم همه کاری انجام بدم درست مثل فیلمها ولی ازاونجاییکه خانمم به هیکل وبدنش اهمیت خاصی میداد هیچوقت نمیذاشت یه حال درست حسابی باهاش بکنم اخه هیکل واقعا درستی داشت سینه های توپکی باسن جنیفری و کس درشت وسفت وتنگ. من هم دوست داشتم یه بار هم که شده یه نیم ساعت بدنش مال من باشه تا آتیش دلم بشینه ولی اون میگفت زیاد نبایت سکس داشته باشیم چون هیکلم افتاده میشه کسم گشاد میشه و ازین جور حرفا خلاصه برامون زهرمارش میکرد کیرمون دودقیقه نشده میخوابید یه بار دلم میخواست بهم اجازه بده کسشو حسابی جر بدم یا اون سوراخ تنگ کونشو یکم انگولک کنم ولی… حسابی ناراحت بودم وفکرم مشغول بود که چه جوری طلافیشو سرش دربیارم وبرای اینکه عقده جنسیم ارضا بشه همیشه مشغول دیدن فیلم سوپر بودم تا اینکه یکی از فیلمها نظرمو جلب کرد منم تصمیم گرفتم هرجور شده همون کارو باهاش بکنم. یه روزکه همه چیز رو اماده کرده بودم بعداز کلی التماس و خواهش (کس لیسی)قبول کرد که یه پنج دقیقه به ما وقت بده تا برامون عقده نشه منم سریع روی تخت خوابوندمش هنوز تو حال خودش بود که دوتا زانومو گذاشتم رو دستاش یهو جیقش درومد که چیکار میکنی منم محلش نذاشتم وبکارم ادامه دادم سریع طنابی رو که از قبل امادش کرده بودم دور دستاش سفت گره دادمو حلقش کردم دور پایه های تخت بلندشدم رفتم سراغ پاهاش یه پاشو به سمت راست تخت یکی دیگه رو به سمت دیگه حسابی محکم بستم خانمم که ازاین کارمن ماتش برده بود تا فهمید چه خبره جیق کشید منم سریع شورتمو که دم دستم بود گذاشتم تو دهنش خوب حالا غذا آماده است بفرماییدشام .اول شروع کردم به خوردن سینه هاش مثل پنبه نرمو مثل انار خوشمزه حوصلم نبرد رفتم سراغ کسش وای مثل یه هلوی درشت وگلبهی .سفید وتنگ شروع کردم به لیسیدنش تاحالا همچین مزه ای نچشیده بودم حسابی چوچولشو لیس زدم اینقدرکه کسش خیس خیس شد وآبش راافتاد دیگه سمیرا اروم شده بود و دستو پا نمیزد منم که کیرم حسابی بلند شده بود رو مقداری موادسرکننده زدمشو انداختم تو کسش . پشت ترهم تندتند تلمبه میزدم کسش دیگه بازشده بود کیرمو دراوردم چهار انگشتمو کردم توش گشاد گشاد شده بود حالا موقع حال گیری اصلی بود یه کیر مصنوعی کلفت به بلندی 25 سانت و کلفتی چهار انگشت. آروم داخل کسش کردم نمیرفت داخل بزور هلش دادم یه ده سانتی رفت چشمای خانمم از حدقه داشت میزد بیرون وقتی میدیدمش حسابی پاره شده کیف میکردم بهش رحم نکردمو یواش یواش کردمش داخل وشروع به تلمه زدن کردم میشد ته کسشو براحتی نگاه کرد کیرم که هیچ دستمم توش گم میشد حالا حال گیری دوم تو راه بود پاره کردن کون جنیفریش کیرمو یه مقدار کرم زدم و فشاردادم تو کونش چنان تنگ بود که به زحمت رفت توش از کس حالش بیشتر بود تنگ و گرم از یه طرف کیرم تو کونش دور میخورد از یه طرف کیر مصنوعی تو کسش .عجب حال خفنی بود. کس و کونش یکی شده بود از بس که کونش تنگ بود باعث شد تو کونش ارضا بشم یه ده دقیقه ای بیهوش بودم سرحال که شدم دیدم بیچاره سمیرا ازحال رفته بود از کونش خون میومد یه نیشکون ازش گرفتم تا هوش اومد شورتو از دهنش دراوردم حال نداشت حرف بزنه در گوشش گفتم اگه دفعه دیگه تو سکس اذیتم کنی دوباره حالتو میگیرم سمیرا که اشک تو چشماش جمع شده بود گفت منو ببخشنوشته علی

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *