گی ابوالفضل و دوستان

1281
Share
Copy the link

سلام ابوالفضل هستم ۱۶ ساله کیرم لاغره اما دراز حدودا ۱۸ سانت .میخوام خاطره ی کون کردنم تو بگم براتون .یه پسر بود به اسم امیر که اوبنه ای بود برا خودش اما فقط لاپایی میدا یه روز من و رفیقم یونس ک خونشون خالی شده بود گفتیم بریم قلیون‌بکشیم تو خونشون اون روز هم انقدر تو کف بودیم که گفتیم جق میزنیم اما یکم که داشتیم تو محل دور میزدیم امیر را دیدیم که لبه جوب نشسته بود ماهم یه جرقه تو مغزمون ایجاد شد که اینو بکنیم خلاصه رفتیم پیش امیر بعد از ۱۰ دقیقه کس گفتن پیش خودم گفتم که حالا باید بحث رو شروع کنم اما نمیشد بگی بیا بده بکنیم چون میترسید از ما که برای رفیقا دیگمون که از خودمون بزرگ تر بودن ببریمش خلاصه گفتیم میکشیمش تو خونه بعد میکنیمش . به امیر گفتم میای بریم خونه یدنس قلیون بکشیم گفت فعلا نه کار دارم ما گفتیم خیلی خب پس اخر شب خبری بده ما دغال بزاریم بعد بیا . اخر شب شد و زنگ زد ماهم ذغال گذاشتیم و اون اومد یه ده دقیقه قلیون کشیدیم‌ و من سر صحبت رو باز کردم گفتم امیر چه بچه کونی کردی اونم دوهزاریش افتاد گفت اره کیرم هم بزرگ شده? فکر کرد ما داریم شوخی میکنیم گفتمش بیا بریم ببینم کیرتو خندید و هیچی نگفت منم دستشو گرفتم و بردم تو اتاق خواب یونس و گفتم باید شبی بدی بکنم تو کفتم گفت باشه اما زود تمومش کن چون اوبنه ای بود زود قبول کرد خلاصه کشید پایین و خوابید داشتم لاپایی میزدم که گفتم میخوام بکنم تو کونت هی میگفت ن و از این حرفا اما بلاخره گفتم خیلی خب بزار ناخون کنم انقدر سوراخش تنگ بود که یه ناخونی هم دردش میومد اما بلاخره دوتا ناخونمو کردم توش یکم عقب جلو کردم بعد سر کیرم رو گذاشتم در سوراخ کونش یکم فشار دادم هی در میرفت اینبار دستاشو محکم گرفتم و کیرم بزور تا نصفه کردم تو کونش که هی اخ و اوخ میکرد و رنگش قرمز شده بود اما بعد از سه چهار دقیقه تلمبه زدن ابم اومد و کل ابمو تو کونش خالی کردم بعد یونس هم اومد و یه لاپایی زد چون امیر دردش گرفته بود و اصلا نمیخواست به یونس بده اما بلاخره یه لاپایی زد و ابش رو ریخت لاش . و پایان منتظر گی های بعدی هم باشیدنوشته Abol 2afm

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *