گی از طریق چت تو میچا

0 views
0%

سلام علی هستم۱۹سالمه تازه عضو سایت داستان سکسی شدماین خاطره گی هستش اگه دوس ندارین نخونینمن قدم ۱۸۰ وزنم۷۰ لاغر اندامم با کیرحدود۱۵ سانت این خاطره مال بهمن ۹۶ هستش یروز تو مغازه نشسته بودمو با بچه ها چخ چخ میکردیم ک الیاس همکارم گف یه نرم افزار جدید داره اسمش میچا یه زید زده از اونجا شب قرار گذاشتنخلاصه نرم افزارو ازش گرفتم عضو شدم پروفایلمو ساختمیروز داشتم توی پست هاش میگشتم دیدم یه مرده اسمش حمید نوشته مفعولم ۲۳ بکن میخوام ترجیحاً هم سن یا یکم پایین تر .بهش پیام دادم ادد کردو یکم کسشر گفتیم چون سرعت میچا ریده بود ایدی داد رفتم تلگراماونجا بیشتر اشنا شدیم عکس ردو بدل کردیم یه کون تقریبا سفید سوراخ صورتی یه مقدار گوشت اضافه هم دورش ک وسط لپای تپلیش پنهان شده بود از فانتزی هامون گفتیم بهشش گفتم ساپورت تور بپوش ساپورتو پاره میکنم سوراخ صورتی تو حسابی لیس میزنم بعد ماساژت میدم بعد نوبت تو حسابی برام ساک بزنو تخمامو بزار تو دهنت خلاصه اعتمدادهمو جلب کردیم کلی با چت همو شهوتی کردیم.همه چی هماهنگ بود مونده بود مکان اخر همون هفته سالگرد پدربزرگم بود قرار بود سنگ قبرش ک کهنه عوض کنن ی ختمی براش بگیرن منم ک اب تو تخمام جم شده بودو داشت میزد ب چشمامگفتم هرجور شده باید جمعه کیرمو تو سوراخ سارا(خودش میگفت من زنتم ب من بگو سارا) حس کنمباهاش هماهنگ کردم جمعه رسیدو خودمو اماده کردم موهای کیرمو زدمو اونم قشنگ موهاشو شیو کرده بود همه چی هماهنگصبح رفتیم سرخاک پدربزرگم از اونجا قرار بود برن خونه ک من جیم زدمو گفتم قرار گذاشتم با مشتریم باید برم دفتر(مشاور املاکم) رفتم سر قرار همو دیدیم بر خلاف چت هیچی نمیتونستیم بگیم یه احوال پرسی ک اگه اونم نمیگفتیم سنگین تر بود راهی شدیم بریم خونه ما از قبل هم بهش گفته بودم کاندوم بگیر بردمش تو اتاقمو هردو خجالت داشتیم سر صحبت باز کردمو گفتم تو یه دوش دیگه بگیر بدنت بوی عرق نده منم تا اون موقع میوه بیارم بخوریم رفتم بیرون لباساش در اوردو دوش گرفت وقتی اومد از خجالتش باز با لباس اومد بیرون گفتم میوه میخوری با سر جواب داد نه بعدم گف بیا شروع کنیمطبق چت هامون ساپورت تور مشکی پاش کرده بود بلندش کردم از پشت چسبیدم بهششروع کردم ب خوردن گوشو گردنش اانداختمش رو تخت جوری ک شکمشو صورتش رو تخت پاهاشم اویزونمحکم میزدم رو لپ های کونش اونم اوف اوف میرد حسابی جفتمون حشری شده بودیمساپورتا جردادم شروع کردم ب لیس زدن سوراخ خوشگلش لیس اول محکم زبونمو کشیدم بهش که یک اه بلند کشید بعدم با نوک زبونم تند تند با سوراخش بازی میکردمو فشار میدادم بهش ۵دیقه ای ک حسابی مالوندم سوراخشو لیس زدم بلندش کردم نشوندمش دوزانو جلوم گفتم کیرمو ساک بزن سارا جندهاونم کمربندمو باز کرد شرتمو کشید پایین کیرمو ک دید ارو گف اوممممکیرمو داد بالا از تخمام لیس زد تاا سر کیرم بعدم کرد تو دهنشو شروع کرد ب ساک زدنیه ساکر حرفه ای بود دندونش یک بارم نخورد ب کیرم جوری میخورد ک پاهام سست شده بود بازبونش نوک کیرمو بازی میدادو ساک میزد یکم ک گذشت سرشو گرفتمو چند تا تلمبه سریع زدم بعدم تو دهنش نگه داشتم یه اوق زد کیرمو ک در اوردم خیسسسه خیسس بودبرگردوندمش با حالت داگی شد کمرشو با دست دادم پایین ک کون قلمبش بیشتر خودنمایی کنه دوسه تا سیلی رو لپای کونش زدم بعد ب کمک خوش کلا ساپورتشو در اوردم اونجا رونای گوشتیش نمایان شدیه تف بزرگ انداختم رو سوراخش کیرمو انداختم لای درزشو یکم بالا پایین کردم بعد سر کیرمو با اون حلقه گوشی کونش میزون کردم فشار دادم خیلی اروم ولی راحت سر کیرم رفت تو شروع کردم ب تلمبه های یواش تا این ک پایان کیرم میرفت تو کونش و میخوردم ب لپای کونش یکم تلمبه زدم بعد میکشیدم بیرون یهو میکردم تو کشیدم بیرون ک پوزیشن عوض کنم ک گف میخواد یه دستشویی برهاز دستشویی ک برگشت خوابوندمش و پاهاشو بردم کنار سرش شروع کردم ب تلمه زدن میگفتم داری چیکار میکنی میگف دارم کون میدم ب مردم چش تو چش بودیم هی تکرار میکرد دارم ب مردم کون میدم با دستاش پاهاشو نگه داشته بود منم سیلی میزدم ب کونش میگفتم این کون کیر کی میره توش میگف کیر مردم علیبه بغل خوابوندمش دوباره ه کردم تو کونش یکم تلمبه ک زدم خسته شدم به شکم خوابوندمش خودمن رفتم روش ولی خودمو ننداختم روش ازش فاصله گرفته بودم ک خوب بتونم کونشو بگام شروع کردم ب تلمبه زدن ک حس کردم داره ابم میاد گفتم چکار کنم گف همونجا خالی کنتو کاندوم منم سرعتمو زیاد کردم تلمبه های خر سنگین میزدم ک حس کردم از همه جونم داره شیره کشیده میشه تو کیرم توی کونش خالی کردمو ولو شدم سه چهار دیقه بعد بلند شدم کاندوم نگا کردم پول اب شده بود در اوردم اونم رفت خودشو شست لباساشو پوشید اسنپ گرفت رفت منم جموجور کردمو زدم بیرون بعد از اون دیگ نشد باهم سکس کنیم و شد سکس اولو اخر اینم خاطره سکسی من ببخشید اگ بد ندشتم اولین بار بود مینوشتم امیدوارم لذت برده باشیننوشته ali.rm

Date: November 24, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *