گی بهتر است یا دوست دختر

0 views
0%

سلام،۱۵ سالم بود که ۱سال بود با یه دختری دوست بودم یکم ادا تنگارو در میاورد ولی بلاخره تونستم بین لب بازیمون لختش کنم اول کع گفتم ساک بزن گفت ای دوست ندارم عمرا،منم دیدم زیادی شهوتی نشده یکم براش سینع هاشو خوردم و کصشو لیس زدم با چوچولش بازی کردم اومدم بیام بالا بلند گفت نه بازم بخور کصمو و ده بیست دیقه ای خوردم کصشو تا ارگاسم شد بعدع اینکع ارگاسم شد ی کف دستی برام زد و ابم اومد.بعده به ماه کلی کص لیسی دوباره اومد خونمون ایندفعه زمانی کع چند مین کصشو خوردم گفتم مبخام بکنم کلی بهونه اورد و به زور یه ساک زد تازه دندونم زد سالارو.دوباره ۳ ماه طول کشید بیا د خونمون و این دفعه بلاخره بعده کلی کص لیسی یعده کلی لیسیدن سوراخ کونش و انگشت کردن تا باز شه کلاه کیرمو کردم تو کونش و جیغش بلند شد و قهر کردو گفت نمیخام.آخرای سال بود رفتم یع مهمونی دوستام اول نشستیم عرق خوردیم نزدیک ۱۰ نفر همه مسته مست رفتیم پایین تو سالن اینا که کلشون داغ بود فیلم سوپر گذاشتن به اصطلاح خودشون گفتن بیاین جق گروپ منم کع خجالت میکشیدم رفتم تو حیاط و سیگار کشیدم با یه دوستام برگشتم دیدم ۸ تا پسر افتادن رو هم دارن کیر هم دیگرو میخورن مارو دیدن رفتن تو اتاق درو بستن منو دوستم نشستیم پایه پلی فور بازی کردیم بعده نیم ساعت ۵ تاشون اومدن بیرون رفتن تو حیاط سیگار کشیدن من که فوضول بودم رفتم تو اتاق دیدم کونه عشقم روی زمین راه هواس داره برا یه دوستام جق میزنه برا یکی دیگه ساک منم یهو دیدم کیرم شق شده به نگاه بهم کرد گفت تو که گی نبودی یه موز خندی زدم گفتم حالا گی باشم میدی بکنیم گفت بیا بکن شلوارو در اوردم به تف انداختم رو سوراخ کونش کیرمو گذاشتم دره کونش یه فشار دادم حاجی کسکش حروم زاده نگو کلاه کیرم ؟نه کلع کیرم تا ته رفت تو منم جوری تلمبه زدم که زیر ۲ دیقه ابم اومد.بعدع اون مهمونی خیلی به دوستم که کردمش کراش پیدا کردم یه بار به اسمه بازی رفتم خونشون و کردمش.همین طوری سه بار کونشو کردم تا اینکع صداش در اومد گفت منم دلم میخاد بکنم،اول گفتم نه ولی خب کونرو دادم دستش دففه چهارم فقط انگشتشو تونست بکنه تو کونم دفعه پنجم کلاهشو وششم انقد کونمو تلمبع زد که آبشو ریخت رو کمرم راستی دوست دخترم؟باش موندم یه سال دروغ نگم از دوستم یاد گرفتم چطوری بکنم که دردش نگیره،همون کارارو کردم تا دردش نگیره خداوکیلی کونش له له میزد برا کیر انقد باز شده بود ولی بازم که کیرمو کردم تو کونش پرید بالا قهر کرد \اینگونه بود که گی بهتر است حداقل تو سنه من که دخترا ناموسن تنگن ولی بازم ادا تنگا در میارن نوشته lover_gay

Date: January 19, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *