گی تو بچگی

0 views
0%

سلام،خاطره برا خیلی وقت پیشه ی چیزی حدود پنج شیش سال، یک مدت بود gta san خیلی مد شده بود همه بازی میکردن، هم باشگایم نمیتونست ی مرحلهرو رد کنه قرار گزاشتیم رفتم خونشون از شانس همون موقع باباش ک خیلیم ادم معتقدی بود و حاجی کسکش حروم زاده بودو فلان زد رفت بیرون خونه خالی شد ، بازیو وا کردیم یکم بازی کردم مرحلرو رد کردم چند تا رمز هم دادم بش ، بعد گفت وایستای فیلم دارم،پوشرو باز کرد سوپر ک نمیشه گفت ولی صحنه های ی فیلم بود والت رو اصلا نشون نمیداد با همون دوتامون داغ شدیم گفت دربیار جق بزنیم ، دوتامون کیرامونو در اوردیم شروع کردیم جق زدن دیدم نمیشه حال نمیده عوض کردیم من برا اونزدم اونم برا من ، اب اون اومد و پاشید رو گیبورد ولی اب من نه ، گفتبیا لاپایی (حالیم نبود چیه فقط گفتم باش)خم شد سگی گفتم نمیشه پاشو ، ب صندلی با دست تکیه داد و قمبل کرد وایستاده ، گزاشتم لاش یکم عقب جلو کردم بعد منم نمیدوستم معنی لاپا چیه انداختم وسطش (تازه داشت حال میداد بهم اونم داغ کرده بود) ک دیدم مبخاد از زیرم فرار کنه ، زیرپاشو زدم انداختمش زمین چسبیدم چند تا متوالی تلمبه زدم ک صداش قطع شد و داشت لذت میبرد چند دقیقه شد ک زدم توش دیدم اونم سیخ کرده و اخ اخش تبدیل ب اه اه شده،سیخ کرده و داره جق میزنه،حالا هیجانی شده بودم ابم نمیاومد، یکم دیگه ک گزشت اونم خسته شده بود ، دیدم دارم ی چیزایی حس میکنم ابم داشت میومد بله ، ریختم رو کمرش یکم اهه و اوه کرد مثلا کثیف فلان ولی خیلی حال داد،رفت حموم منم رفتم تو دستشویی شستم کیرم اینارو(ب ی کیر دواژده سیزدع ساله شومبول میگن????) دوتامون قشنگ حال کردیم، یکم دیگ gta بازی کردیم بعدشم رفتم خونه،چند سال بعد ک دیدمش شده بود بسیجی کسکش تیر مدرسه ))) معدلشم بالا ، کیرم بهش ساخته بود مثل اینکه???? مرسی دنبال کردید نظر فراموش نشه، فحش هم ندید ممنون نوشته amir

Date: August 4, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *