گی در دهات

0 views
0%

سلام.سروش هستم ۳۲ساله. این خاطره برمیگرده به دیروز یعنی ۳۰شهریور. بعد از مدت ها رفتم یه سری دهاتمون خونه مادر بزرگم. اونجا تقریبا همه منو می‌شناختند. یه پسر ۳۰ ساله ای بود اسمش علی ریش بلندی داشت. می‌گفت دوست ندارم کوتاه کنم. چون تابستون هم بود گرم شده بود شلوار کوتاه میپوشید.وسط روستا ماخودمون و چنتا بچه های کوچیک یه زمین کوچکی داشتیم. آلاچیق هم داشت بقیش هم بچه ها فوتبال بازی می‌کردند. تو آلاچیق پیر و جوان می‌شستن با هم حرف میزدن.من هم یه بار ازدواج کرده بودم و ولی طلاق گرفتم.به خاطر همین خیلی وقت بود حال نکرده بودم و دلم یه حال اساسی میخواست.تو دلم گشتم دنبال یه کیس خوب برای گی…همین علی رو پیدا کردم. شب شده بود. نزدیک ساعت ۹… همه رفته بودن.علی بقل آلاچیق یه دکه کوچیک هم داشت به خاطر همین نمی‌توانست بره. باید دیرتر میرفتمنم به بهانه این که تازه اومدم و خسته ام، نرفتم…خواستم سر صحبتو باهاش باز کنم گفتم علی سن دقیقت چنده؟ گفت ۳۱گفتم پس چرا ازدواج نمیکنی؟ گفت اونوقت مثل تو عذابم میده مجبورم طلاقش بدم.میدونی چه حالی میکنی باهاش؟میدونست منظورم چیه ولی گفت بازم اذیت می‌کنه…ببین میخام بهت امشب یه حال خوب بدم. بهم نگاه کرد انگار از خدا خواسته بود.گفت راست میگی؟گفتم اره از وقتی طلاق گرفتم دیگه حال نکردم.گفتم اینجا؟ گفتم نه پدر خونه تو……….قبول کرد سوار ماشینم کردمش رفتیم. تو راه هی حرف های سکسی میزد.پاهام رو می‌مالوند.رسیدیم خونش درو باز کرد گفتم قبلش وایسا من برم خودمو آماده کنم.رفتم دستشویی کونمو خالی کردم از قبل هم پشمامو زده بودم.اومدم بیرون دیدم رو مبل نشسته فقط شورت داره کیرش هم خیلی بزرگ بود از رو شورت معلوم بودمنم رفتم بقلش از رو شورت کیرشو مالوندم. بعدش اونم همه لباسامو در آورد جز شرتماز هم لب گرفتیم بعد رفتیم روی تختشبازم لب گرفتیم و اونم رفت سراغ ناف و بعدش پایین تر شرتمو کشید پایین کیرمو می‌مالوند یکم سرشو کرد تو دهنش خیلی حال میداد همین طور داشت آروم ساک میزد و کونمو انگشت میکردبعد نوبت من شد دوباره لب گرفتیم.منم هی میرفتم پایین رسیدم شورتش آروم کشیدم پایین درآوردم خیلی بزرگ بودنزدیک ۲۰.۲۴ سانت طولش بود ۴.۵ سانت هم کلفتیش.یکم لیس زدم آروم کردم تو دهنم. وای خیلی خوشمزه بود نمی‌دونم چرا.من از اون بیشتر ساک زدم. بعدش دیگه از خوردن خسته شدم گفتم بیا حاجی کسکش حروم زاده امشب هرچی میخای بهت حال میدم. خوابیدم رو تخت اونم کرمو اورد آروم زد به سوراخم یکم هم به کیرش…چون تا حالا نداده بودم سخت بود اون کیر بزرگ بره تو کونم یکم کیرشو با سوراخم بازی داد تا آماده شهبعد سرشو کرد تو آه گفتم بعد هی آروم آروم بیشتر کرد تو. داد زدم خیلی درد داشت فشارهای آرومش تموم شد دیگه محکم تلمبه میزد. منم هی آه میگفتم و درد می‌کشیدمپوزیشن و عوض کردیم اون اومد زیر منم اومدم روش کیرشو کرد تو بعد هی کیرشو بالا پایین میکرد منم دیگه کونم زیاد درد نمی‌کرد بعد گفت نوبت توعه حال کنی. منم حالت داگی گذاشتمش رو تخت آروم کیر ۱۸ سانتی مو گذاشتم درش اول سرشو دیدم درد نمیکشه چرا محکم دادم تو فقط یه آه کوچک گفت. منم یه تلمبه میزدم کونش از قبل خالی شده بود فک کنم من رفتم دستشویی اون رفته بود حمام.پوزیشن و عوض کردیم هردو به پهلو بودیم اون جلوم بود. محکم کردم توش یه دفعه داد زد شاید تو این حالت دردش زیاد بود ۳ دقیقه دیگه کردمش گفت بیا حالت ۶۹ هردو خوابیدیم رو تخت بعد اون کیر خیلی بزرگشو گذاشت دهنم منم گذاشتم دهنشبرای هم خوردیم اون گفت آبم داره میاد اتفاقا آب منم داشت میاومد گفتم آبتو میخورم اونم گفت میخورم آب هردومون ریخته شد دهنمون هر دومون قورت دادیم آبش خیلی خیلی زیاد و خوشمزه بود نمی‌دونم چرا اینقدر زیاد بود خداحافظی کردم و رفتم از این به بعد هر وقت میرم دهات بهش میخام بدم.نوشته سروش

Date: April 14, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *