گی من امیر

0 views
0%

من29 سالمه و تا حالا گی نداشتم ولی چنتا فیلم و عکس دیده بودم دوست داشتم امتحانش کنم تو یکی از فیلمای ارباب و برده میستریس واسه برده جق میزنه و آبشو میریزه تو شیشه شیر بچه که از قبل توش شاشبشده بود بعد میذاره دهنش تا قطره آخر بهش میده من خیلی خوشم اومد میخواستم تجربش کنم ولی نتونستم تو رشت میستریس پیدا کنم تا اینکه تو کانال سکسی با امیر آشنا شدم که بچه خیابان تختی رشت بود 24 سالش بود بعد چند بار چت و دیدن عکس صورت و کیر اون و کون من که تاحالا باز نشده بود قرار شد مکانش جور بشه بهم خبر بده تا اینکه چهارشنبه غروب تو تلگرام پیام داد جمعه صبح تا ظهر مکانم جوره م نم گفتم باشه دو دل بودم بهش بگم یا نه هر چند پسر بود ولی من میخواستم از فرصت استفاده کنم بهش گفتم یه خواسته ارت دارم گفت جانم بگو همون فیلمو واسش فرستادم گفتم من اینطوری هم دوست دارم بعد دیدن فیلم پیام داد برده ام میشی گفتم چرا که نه فقط وسایل تو فیلم چی میخری واسم گفت منظورت شیشه شیره گفتم آره گفت فردا( پنجشنبه ) قرار بزاریم ببینمت گفتم باشه ساعت 6 غروب باهم قرار گذاشتیم شهرداری من زود تر رسیدم پنج دقیه بعد امیر اومد خیلی عادی با هم مثل دوتا دوست شروع کردبم به قدم زدن حدود یک ربع باهم بودیم میخواست واسه جمعه مطمعن بشه بعدش گفت وسایل چی میخوای فقط شیشه شیر گفتم آره و کاندوم رفتیم داروخانه کارون یه شیشه شیر بزرگ و کاندوم خرید و بعدش گفت فردا صبح ساعت 8 سر تختی باش خداحافظی کردم و شب دل تو دلم نبود بالاخره صبح ساعت 8 رفتم سر تختی اومو دنبالم با هم رفتیم مکانش و من رفتم تو اتاق لخت شدم و امیر اومد لخت شده بود با کاندوم و شیشه شیر تو دستش گفت همونطور که خواستی برات توش شاشیدم منو خوابوند روتخت شروع کرد با ژل چرب کردنم گفت سوراخت تنگه تاحالا ندادی گفتم نه گفت پارت میکنم منو حسابی انگشت کرد اولش خیلی درد داشتم ولی بعدش عادی شد بعد رو.کیرش که زیاد کلفت نبود کاندوم کشید آروم آروم داد تو خیلی حس عجیبی بود همراه با درد تلبه میزد و با کیرم ور میرفت دیگه درد نداشتم تند تند تلمبه میزد داشتم لذت میبردم داشت آبم میومد گفتم داره آبم میاد کیرشو در آورد و سر شیشه رو باز که تا نصف شاش بود بعد با کیرم ور رفت خیلی لذت میبردم که آبم اومد آبمو ریخت تو شیشه سر پستنکشو بست گذاشت دهنم گفت بخور برده اینم خواستت شروع کردم میک زدن شور بود و بو میداد از دهنم در آوردم نمیتونستم بخورم امیر دوباره کیرشو کرد تو کونم بد منو میکرد تا دوباره شهوتی شدم پستانک شیشه رو انداختم دهنم و با اوج لذت میخوردم حدودا یک ربع تلمبه زد من شاش و آبکیر خودمو تا خورده بودم مث بچه ها سرپستونک تو دهنم بود امیر آبش داشت میومد از کونم در آورد کاندومو در آورد کیرشو انداخت دهنم آبشو تا قطره اخر تو دهنم خالی کرد منم قورتش دادم برای بار اول خیلی بهم حال داد بعدش واسه امیر کار پیش اومد و از رشت رفتن دیگه نشد باهم باشیم . . .نوشته ک

Date: February 6, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *