گی من با مسافر اسنپ

0 views
0%

سلام دوستان برای اولین بار میخوام داستان یکی از کون دادنامو براتون بنویسم من پوریا هستم ۲۶ سالمه و شغل فعلی من اسنپ هستش ( کار با ماشین مثل آژانس) من قبلا از این سکس داشتم ولی این از همه بهتر بود که براتون تعریف میکنم یه روز که یه خیلی هوس کون دادن داشتم صبح قبل رفتن به سر کا رفتم حموم و حسابی پشمای کون و رون هامو زدم البته خیلی زیاد نبود ولی هر چی بود زدم رنگ پوستمم سفیده سفیده که وقتی اصلاح میکنم بسیار سکسی میشم اون روز با هوس خیلی زیاد اومدم و شروع به کار کردم طرفای ظهر بود که سرویس امد برای ولنجک منم قبول کردم و رفتم دنبال مسافر وقتی اومد سوار بشه یه مرد ۴۵ ساله به اسم حسن که تو درخواستش اسمشو زده بود اومد و سواره ماشین شد سالام علیک خیلی گرمی کرد و شروع کرد صحبت کردن در مورد مسایل مملکت و از این جور چیزا همین تور که حرف میزدیم یه دفعه گفت من هنوز ازدواج نکردم و دوست های جوانی مثل شما داشتم و دارم که با هم رفتو امد میکنیم و یک سری کارهای خصوصی هم انجام میدیم که به همین خاطر نمیتونم ازدواج کنم من که اینو گفت دوزاریم سری افتاد که منظورش چی بوده دهنم از شدت شهوت اب افتاد ولی میترسیدم بگم از ترس ابروم ولی دلو زدم به دریا بهش گفتم منم دوستایی داشتم که هم سن شما بودن و یه سری کارا با هم کردیم جالب بود که هر دو میترسیدیم بریم سره اصل مطلب ولی اون سر نخ گرفت گفت پس شما هم دوست دختر نداری ؟ گفتم نه خیلی وقته ندارم جوره دیگه حال میکنم گفت میتونیم دوست هم باشیم؟ منم که دودل بودم ولی خوب سر نخو خودم بهش دادم دیگه نمیشد کاریش کرد گفتم بله اشکال نداره دیگه نزدیکای خونش بودیم بهم گفت اگه دوست داری بیا بریم بالا هم یه چایی بخوریم هم بیشتر با هم اشنا بشیم منم دیگه از شدت شهوت خودم نبودم گفتم اوکی بریم اگه مزاحم نیستم گفت نه مراحمید قدمتون رو تخم چشام خلاصه ماشینو پارک کردم و رفتیم بالا و یه چایی خوردیم و شروع کردیم حرف زدن بعد که یه مقدار راحت تر شدیم با هم گفت من با دوستانم رابطه ی جنسی بر قرار میکنم شما چی؟ من که یه خورده استرس داشتم ولی انقدر حشری بودم که مغزم از کار افتاده و به هیچی فکر نمیکردم بهش گفتم راستشو بخواین منم همینطور گفت پس شما هم گی هستس گفتم بله گفت من فاعل هستم شما چی؟ گفتم من تا حالا فاعل نبودم اینو که گفتم قشنگ دیدم کیرش از رو شلوار داره میاد بالا میخواستم دست کنم بگیرم بخورمش که هنوز یه ذره خجالت میکشیدم بعد از چند ثانیه ازم پرسید که امادگی داری برای سکس ؟ گفتم اتفاقا همین امروز خودمو کامل اماده کردم گفت خیلی هم عالی اینو گفت امد نشست بغلم و شروع کرد ور رفتن با کونم دستشو از تو شلوار برد تو من زبونم از شدت شهوت بند اومده بود دهنم اب افتاده بود بهم گفت عجب بچه کونی داری تو منم دیگه زدم به سیمه اخر دستمو بردم سمت کیرش یه خورده مالوندم از رو شلوار بعد بهم گفت می خوایش گفت با کمال میلشلوار و شرتشو در اورد و شروع کردم به ساک زدن تو ساک زدن خیلی حرفه ای بودم بهم گفت تو هم لخت شو منم همه لباسامو در اوردم و رو بنجه پا نشسته بودم و داشتم کیر میخوردم حس خوبی داشتم جون کیرش خیلی خوش مزه و خوش فرم بود خودمم که خیلی سکسی بودم خوابید رو تخت و بهم گفت به طرف صورتش قمبل کنم و براش ساک بزنم این کارو کردم بعد دیدم داره با زبون سوراخمو میخوره انگار دنیارو بهم دادن واییییییییی چه حس نابی داشت یواش یواش انگشتم کرد و بازم کرد اخه ۲ ماهی بود نداده بودم بهش گفتم بسه دیگه بکن لعنتی گفت حالت سگی بخواب منم عاشق این حالت بودم خوابیدم و فمبل کردم واییییی چه حس‌خوبی داشتم با انگشتش توف میمالید دم سوراخم داشت دیوونم میکرد دیگه از خود بی خود شده بودم سره کیرشو اول یکم مالش داد به سوراخم بعد یواش یواش کرد تو اول درد داشت خودمو میدادم جلو چون چند وقتی بود نداده بودم بعد از ۵ دقیقه دیگه باز باز شدم جوری بود که خودمو حل میدادم به سمتش که بیشتر بره تو اونم مدام بهم میگفت جوووون عجب کونییییی عالیییییی چه بدن نازی عالیییییی منم بیشتر حشری میشدم دیگه کیرم تحمل نداشت اگه ابم میومد نمیتونستم بهش بدم ولی نمیخواستم تموم بشه یه رب طول کشید تا ابش بیاد وقتی داشت ابش میومد بهم گفت بریزم توش منم گفتم اب و که حر وم نمیکنن معلومه باید بریزی توش تا اینو گفتم حس کردم کنم پر اب شده بعد کیرشو در اورد و شل شد بعد افتاد رو تخت منم که عادت داشتم اب کیرو از کنم در میووردم میخوردم و با یه ذره اخرشم جق میزدم خلاصه پاهامو هوا کردمو شروع کردم اب کیر در اوردن از کونم یه خورده خوردم که از تعجب شاخ در اورد میگفت پسر به این حشری تا الان ندیده بودم بعد با بقیشم یه جق ناب زدم که شدت اب خودم به قدری زیاد بود که همه جارو به گند کشید بعد از اینکه خودمونو تمیز کردیم من فازم پریده بود و با کلی استرس ازش خداحافظی کردن و سریع اومدم بیرون تا چند ساعت بعد هنوز کونم اب توش بود هر بار میرفتم دستشویی جقم میزدم شمارمو گرفته بود خدا کنه بازم زنگ بزنه چون من شمارشو پاک کردم نوشته oori-kooniii

Date: November 24, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *