گی من و علی

1995
Share
Copy the link

سلام دوستان اسم من محمده ۲۴سالمه خیلی حشری ام بزارید یکم از خودم بگم من قدم ۱۷۶سانته وزنمم ۸۲کیلویه بدنمم کم مویه میخواستم یکی از سکسامو با دوستم براتون بگماین دوست من ۱۶سالشه هم قد منه لاغره بدنش هیچی مو نداره کیرش ۱۷ سانته چند روز پیش اومد پیشم جفتمون خیلی حشری بودیم دنبال یه جا میگشتیم که با هم حال کنیم شانس من خونه مادر بزرگم هیچکس نبود کیلیداشم دست من بود بهش گفتم بریم اونجا گفت اره بریم شب بود تقریبا ساعت ۹بود باهم رفتیم اونجا جاتون خالی یکم لب گرفتیم بعد من درازش کشوندم روتخت شلوارش رو در اوردم از رو شرت یکم کیرشو مالوندم بعد شورتشو در اوردم کیر نازش خواب بود کردمش تو دهنم شروع کردم به خوردنش کم کم تو دهنم بیدار شد خیلی کیرش خوشمزه بود تخماشو کردم تو دهنم هی در میاوردم لیسشون میزدم علی هم دستشو کرده بود تو شلوارم داشت سوراخمو میمالید منم همزمان که براش ساک میزدم انگشتمو خیس کردم کردم تو سوراخش خوب که حشریش کردم شلوارمو در اوردم اونم برام ساک زد بعد به شکم خابیدم اون کاندوم رو کشید رو کیرش با اب دهنش سوراخمو خیس کرد بعد خابید روم اروم نوک کیرشو مالوند به سوراخم بدنش خیلی داغ بود یکم که با سوراخم بازی کرد اروم سر کیرشو کرد تو سوراخم من یکم دردم گرفت بهش گفتم عزیزم یکم لاپایی برن بعد بکن توم اونم همین کارو کرد یه پنج دقیقه ای کیر نازشو لا پام عقب جلو کرد بعد بهش گفتم حالا اروم بکن توم دوباره یه تف انداخت رو سوراخم اروم اروم کیرشو تا نصفه کرد توم بهش گفتم یکم وایستا تا جا باز کنه بعد بقیشو بکن تو اونم یکم صبر کرد بعد که دردش ساکت شد بقیشو اروم کرد توم تخماشو لای کونم حس کردم فهمیدم تا ته کرده تو سوراخم کیر داغشو تو شکمم حس میکردم یکم روم خابید و از هم لب کرفتیم بعد که سوراخم باز شد شروع کرد به تلنبه زدن خیلی داشت بهم حال میداد تو ابرا بودم سوراخم حسابی باز شده بود هیچ دردی حس نمیکردم همش لذت بود حسابی عرق کرده بودیم یه ده دقیقه ای که تلنبه زد گفت داره ابم میاد چکارش کنم گفتم کاندوم رو در بیار ابتو بریز تو کونم اونم همین کارو کرد کاندوم رو در اورد و دوباره کرد تو کونم کیرشو چند تا تلنبه که زد یهو دیدم تا ته کرد تو سوراخم دل دل زدن کیرشو تو سوراخم حس میکردم یهو تو کونم داغ شد و بیحال افتاد روم منم بهش گفتم درش نیار همین طوری روم بخواب عاشقه اینم که طرف ابشو تو کونم بریزه و کیرش همینطوری تو کونم بمونه کم کم کیرش خوابید تو کونم و خودش در اومد حسابی تو سوراخم پر اب شده بود بعد بهش گفتم حال داری منم بکنمت گفت اره بعد به شکم خابید من رفتم پشتش کونش خیلی قشنگه یه لاخ موهم نداشت یکم سوراخشو لیس زدم تا باز شه بعد کیرمو خیس کردم اروم گذاشتم دم سوراخ با نک کیرم سوراخشو میمالوندم بعد اروم سرشو کردم توش یکم عقب جلو کردم هی بیشتر فشار میدادم حسابی کونش تنگ بود تا نصفه بیشتر کیرم توش نرفت راستی یادم شد بگم کیر منم ۱۷سانته نکش تیزه وسطاش کلفت میشه تهشم باریکه خیلی کونش تنگ بود تا نصفه بیشتر نمیرفت توش دردش میگرفت منم دوست نداشتم درد بکشه حسابی حشری بودم همین تور که داشتم تلنبه میزدم لاله گوشش رو میخوردم بعد یه پنج دقیقه ای یهو ابم اومد و همشو ریختم تو سوراخشو بیحال افتادم روش یه چند دقیقه ای روش بودم تا حالم جا اومد بعد بلند شدیم چند تا لب از هم گرفتیم و خودمونو تمیز کردیم از خونه اومدیم بیرون خیلی لذت بریم دوتایی به همتون پیشنهاد میکنم حتما دادنو تجربه کنید واقعا از کردن لذتش بیشتره اولش یکم درد داره ولی بعدش لذتش غیر قابل توصیفه قربون کیرایه همتون بشم اگه دوست داشتین بگید تا بقیه ی سکسامم براتون تعریف کنم????????????????????نوشته محمد

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *