گی من و علی

0 views
0%

سلام دوستان اسم من محمده ۲۴سالمه خیلی حشری ام بزارید یکم از خودم بگم من قدم ۱۷۶سانته وزنمم ۸۲کیلویه بدنمم کم مویه میخواستم یکی از سکسامو با دوستم براتون بگماین دوست من ۱۶سالشه هم قد منه لاغره بدنش هیچی مو نداره کیرش ۱۷ سانته چند روز پیش اومد پیشم جفتمون خیلی حشری بودیم دنبال یه جا میگشتیم که با هم حال کنیم شانس من خونه مادر بزرگم هیچکس نبود کیلیداشم دست من بود بهش گفتم بریم اونجا گفت اره بریم شب بود تقریبا ساعت ۹بود باهم رفتیم اونجا جاتون خالی یکم لب گرفتیم بعد من درازش کشوندم روتخت شلوارش رو در اوردم از رو شرت یکم کیرشو مالوندم بعد شورتشو در اوردم کیر نازش خواب بود کردمش تو دهنم شروع کردم به خوردنش کم کم تو دهنم بیدار شد خیلی کیرش خوشمزه بود تخماشو کردم تو دهنم هی در میاوردم لیسشون میزدم علی هم دستشو کرده بود تو شلوارم داشت سوراخمو میمالید منم همزمان که براش ساک میزدم انگشتمو خیس کردم کردم تو سوراخش خوب که حشریش کردم شلوارمو در اوردم اونم برام ساک زد بعد به شکم خابیدم اون کاندوم رو کشید رو کیرش با اب دهنش سوراخمو خیس کرد بعد خابید روم اروم نوک کیرشو مالوند به سوراخم بدنش خیلی داغ بود یکم که با سوراخم بازی کرد اروم سر کیرشو کرد تو سوراخم من یکم دردم گرفت بهش گفتم عزیزم یکم لاپایی برن بعد بکن توم اونم همین کارو کرد یه پنج دقیقه ای کیر نازشو لا پام عقب جلو کرد بعد بهش گفتم حالا اروم بکن توم دوباره یه تف انداخت رو سوراخم اروم اروم کیرشو تا نصفه کرد توم بهش گفتم یکم وایستا تا جا باز کنه بعد بقیشو بکن تو اونم یکم صبر کرد بعد که دردش ساکت شد بقیشو اروم کرد توم تخماشو لای کونم حس کردم فهمیدم تا ته کرده تو سوراخم کیر داغشو تو شکمم حس میکردم یکم روم خابید و از هم لب کرفتیم بعد که سوراخم باز شد شروع کرد به تلنبه زدن خیلی داشت بهم حال میداد تو ابرا بودم سوراخم حسابی باز شده بود هیچ دردی حس نمیکردم همش لذت بود حسابی عرق کرده بودیم یه ده دقیقه ای که تلنبه زد گفت داره ابم میاد چکارش کنم گفتم کاندوم رو در بیار ابتو بریز تو کونم اونم همین کارو کرد کاندوم رو در اورد و دوباره کرد تو کونم کیرشو چند تا تلنبه که زد یهو دیدم تا ته کرد تو سوراخم دل دل زدن کیرشو تو سوراخم حس میکردم یهو تو کونم داغ شد و بیحال افتاد روم منم بهش گفتم درش نیار همین طوری روم بخواب عاشقه اینم که طرف ابشو تو کونم بریزه و کیرش همینطوری تو کونم بمونه کم کم کیرش خوابید تو کونم و خودش در اومد حسابی تو سوراخم پر اب شده بود بعد بهش گفتم حال داری منم بکنمت گفت اره بعد به شکم خابید من رفتم پشتش کونش خیلی قشنگه یه لاخ موهم نداشت یکم سوراخشو لیس زدم تا باز شه بعد کیرمو خیس کردم اروم گذاشتم دم سوراخ با نک کیرم سوراخشو میمالوندم بعد اروم سرشو کردم توش یکم عقب جلو کردم هی بیشتر فشار میدادم حسابی کونش تنگ بود تا نصفه بیشتر کیرم توش نرفت راستی یادم شد بگم کیر منم ۱۷سانته نکش تیزه وسطاش کلفت میشه تهشم باریکه خیلی کونش تنگ بود تا نصفه بیشتر نمیرفت توش دردش میگرفت منم دوست نداشتم درد بکشه حسابی حشری بودم همین تور که داشتم تلنبه میزدم لاله گوشش رو میخوردم بعد یه پنج دقیقه ای یهو ابم اومد و همشو ریختم تو سوراخشو بیحال افتادم روش یه چند دقیقه ای روش بودم تا حالم جا اومد بعد بلند شدیم چند تا لب از هم گرفتیم و خودمونو تمیز کردیم از خونه اومدیم بیرون خیلی لذت بریم دوتایی به همتون پیشنهاد میکنم حتما دادنو تجربه کنید واقعا از کردن لذتش بیشتره اولش یکم درد داره ولی بعدش لذتش غیر قابل توصیفه قربون کیرایه همتون بشم اگه دوست داشتین بگید تا بقیه ی سکسامم براتون تعریف کنم????????????????????نوشته محمد

Date: April 10, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *