گی من و پسرهای همسایه

0 views
0%

این ماجرا ماله امساله بعد امتاحانات و قبل ماه رموضونه اسم من بهادره و 17سالمه با قد 185س و وزن65ک.یه روز داشتم تو خونه پای کامپیوتر کار میکردم که دیدم زنگ در خونمونو زدن مادرم درو باز کرد دید همسایمون علی پسر طبقه چهارمی مونه اومد منو صدا کرد گفت دم در کارت دارم من که رفتم دیدم علی با یه شلوار تنگ جلو درمونه که کاملا کونش معلوم بود بهش سلام دادم و اونم جواب داد گفتم چیکار داری گفت میشه بیای خونمون لپتابمو درست کنی گفتم چشه گفت میخوام ویندوز عوض کنم نمیتونم گفتم خاک بر سرت یه ویندوز نمیتونی عوض کنی؟ گفت نه گفتم خونتون کیه گفت هیچ کس گفتم الان میام رفتم گوشی موبایلمو برداشتم رفتم مادرم هم موضوع رو میدونست ولی علی گفته بود مامانش خونم است اونم از اون بچه کس کش های خارکسه بود من رفتم باهاش تو اسانسور بهش گفتم علی میزاری انگشتت کنم اونم گفت از رو هاگفتم باشه یه زره انگشتش کردم رسیدیم.بعد رسیدیم دم خونشون دیدم پسر همسایمون پارسا هم نشسته دم در منتظر علی تا بیاد. اون مرده رو قبلا ترتیبشو داده بون ولی هنوز کونش آس آس بود منم تو کف کونش بودم. رفتیم توباهم علی لپ تابشو اورد منم سی دی ویندوزو گذاشتم تا نصب کنم چون نصب ویندوز یه ساعت طول میکشه من بهشون پیشنهاد دادم که بیاین با هم گی داشته باشیم( در ضمن اینم بگما من فقط میکنم نمیدم) اولش قبول نکردن ولی بعدش علی قبول کرد من هم چون لپ تابم سر جاهازیمه با خودم بردمش و دوتا فیلم سوپر نشستیم دیدیم تا کر من شق شد این هم بگم طول کیر من 15- 20سانتی میشه بعد از اینکه شقه شق شد به علی گفتم بکن اونهم سریع شلوارشو کند بهش گفتم باید برام ساک بزنی گفت بلد نیستم گفتم تو بخواب رو مبل بعد من کیرمو میکنم دهنت تو هم بخورش گفت باشه خوابوندمش رو مبل بعد کیرمو دادم دهنش بعد دودیقه دیدم اوق زد بلندش کرد گفتم تو اینکاره نیستی بعد بهش گفتم به صورت داگی استایل شو خدارو شکر اینو میدونست چیه زود به اون حالت شد وای چه صحنه ای سوراخ تنگش چقدر قشنگ بود یه تف زدم سر کیرم بعد اروم اروم کردم تو کونش اولش داد میزد منم مجبور بودم جلو دهنشو بگیرم بعد پنج دقیقه تلنبه زدن دیدم پارسا هم شلوارشو در اورده منم که تعجب کرده بودم چون اون خیلی مثبت بود منم که این صحنه رو دیدم سریع خوابوندمش کیرمو کردم دهنش تا میتونست ساک میزد بعد خوابوندمش رو مبل کیرمو تا ته کردم تو کونش دیدم انگار نه انگار تا ته رفته بهش نگو قبلا هم تا ته میکردنش عادت شده براش بعد چنددقیقه من سیستم علی رو راه انداختم بعد سی دی گرافیک رو گذاشتم تا نصب بشه بعد هردوشونو نشوندم رو مبل دو دقیقه کیرمو کردم دهن پارسا بعد دو دقیقه کردم دهن علی دیدم داره کیرم داغ میکنه فهمیدم داره ابم میاد به هشون گفتم ابمو کی میخوره علی گفت من میخورم بعد ریختم دهن علی اونم قورتش داد بعد اینکه ابم اومد و سیستم علی درست شد هردوشون رو پنج دقیقه کیرمو توکونشون گذاشتم تا هر سه تایمون حالی کرده باشیم.نظر فراموش نشود.نوشته بهادر

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *