گی من و چهار نفر

0 views
0%

نمیخوام سر دردتون‌کنماین داستانی میخوام بگم برمیگرده به ۱۵ سال پیش ک ۱۳ ساله بودم (اینم بگم چون ب سن تکلیف نرسیده بودیم آبمون نمیومد)اسمم مانی و خیلی سکس با پسر دوست داشتم‌ و همیشه دوست داشتم لخت بغل یه نفر بخوابم کیرشو بخورم و بکنه تو کونمتا اینکه یک روز بهاری مدرسه تموم شد بعد از مدرسه رفتم پیش دوستم میلاد ..تو خونه خرابه بودیم و منم موقعیتو مناسب دیدم و بحث سکس کردم باهاش و با هم صحبت سکس و کیر کلفت کردیم بعد گفتیم کیرامونو نشون بدیم ببینیم کیر کی کلفتره .خلاصه کیرامونو راست کردیم و من گفتم کیر من کلفتره و میلاد رو مسخره کردم یهو میلاد گفت بیا بکنیم تو کون هم ببینیم از کی بیشتر درد داره و منم بدم نمیومد و خیلی دوست داشتم ولی ناز کردم و گفت زشته کسی بیاد آبرومونو میره میلاد گفت نتر س کسی نمیاد اینجا..منم بدم نمیومد لباسمو در آوردم و حالت سگی شدم و میلاد ی تف زد در سوراخ کونم و سر کیرش خودش بعد کیرشو آروم کرد تو کونم واقعا درد داشتم و دلم‌ میخواست جیغ بزنم چون مثل وحشیا تلمبه میزد و میگفت بچه کونی من شدی خلاصه ۵ دقیقه گذشت گفتم حالا نوبت منه بکنمت بعد منم سوراخ کونشو با سر کیرمو خیس کردم ولی توش نتونست تحمل بیاره بعد ۳۰ ثانیه بلند شد و گفت نوبت منه چند باری همینجوری شدیم ک گفت بیا بریم خونه ما کسی نیست رفتیم تو خونه میلاد گفت لخت شو بچه کونی میخوام بگایمت لباسامو در آوردم خودشم لخت شد کیرشو راست کرد و به بغل منو خوابوند و کیرشو آروم کرد تو کونم اولش درد بود ولی بعدش دیگه حال میکردم و گذاشتم تا میتونه منو بکنه اونم کیرشو در میاورد دوباره میکرد توش مثل وحشیا کونمو پاره میکرد و میگفت تو بچه کونی منی و تند تند تف می زد سوراخ کونم تا زیاد دردم نیاد بعد گفتم نوبت منه ک بکنمت اونم خوابید رو زمین و کیرمو خیس کردم و تا ته کیرمو آروم کردم توش .مثل وحشیا افتادم ب کون میلاد بعد ۵ دقیقه نشد ک مامانش اومد سریع لباس پوشیدیم و با میلاد صحبت کردم ک بریم بیرون ..رفتیم بیرون ک مهدی با دوچرخه اومد پیشمون و گفت بیا بریم با هم فوتبال ببینیم یهو دیدم میلاد رفت با مهدی صحبت کرد بعد میلاد اومد پیشم گفت دمت گرم ی حالی به مهدی بده دوستمونه و دهن قرصه و آبروریزی نمیکنه و… منم ک واقعا کیر دوست داشتم گفتم باشه مهدی گفت نیم ساعت دیگه بیا خونه به بهونه فوتبال ..بعد نیم ساعت میلاد گفت بریم دیدیم مادر و بابای مهدی دارن میرن بیرون همین ک رفتن ما رفتیم داخل یهو دیدم رضا برادر مهدی هم هست موندم چی بگم ک میلاد زد در کونم گفت نترس بچه کونی دهنش قرصه و بهت قول میدم لذت ببری خلاصه رفتیم تو اتاق و من لخت شدم دیدم هر سه تا با شورت اومدن اتاق و میلاد گفت زود بخواب بچه کونی ک بکنیمت منم خوابیدم میلاد تف زد سوراخ کونمو و آروم کرد تو کونم خیلی حس خوبی داشتم‌ سه تا کیر عالی و خوش فرم داشتم لذت میبردم از اینکه میلاد وحشیانه منو میکنه بعد ۵ مین مهدی اومد و گفت اول ساک بزن داشتم ساک مهدی رو میزدم رضا از پشت اومد و کیر کلفتشو کرد تو کونم ولی چون کیر مهدی دهنم بود نتونستم جیغ بزنم همینجور مهدی میگفت بخور بچه کونی و رضا هم از عقب کونمو پاره میکرد و تلمبه میزد بعد چند مین دیدم ی نفر اومد اتاق ..نفر چهارم جواد بود رک گفت اگر ندی آبروتو میبرم منم گفتم سه تا خوردم اینم روش بعد ک جواد اومد کیرشو کرد تو دهنم مهدی رفت جای رضا و کیرشو کرد تو کونم ..واااااای چقد لذت داشت کیرای خوشگلشونو کردن تو کونم و لذت میبردم و اصلا ناله نمیکردم و دوست داشتم تا ۲ ساعت منو بکن ن چهار تایی بعد دیگه جواد اومد بدون تف کیرشو کرد تو کونم و تند تند تلمبه میزد همینجوری ک داشتم لذت میبردم زیر ۴ کیر ک آبشون نمیومو و نفری سه چهار بار منو میکردن ک زنگ خونه خورد همینکه زنگ خورد من لخت لخت با کون لخت لباس تو دستم با جواد و میلاد دویدم تو باغچه رضا گفت برو پشت بوته اونا رفتن شما هم برید دیدم پدر مادر رضا و مهدی برگشتن اونا ک رفتن جواد انگشت میکرد و میگفت تا حالا کجا بودی بچه کونی گفتم لیاقت نداشتی عزیزم خلاصه لباسامونو پوشیدیم و رفتیم روز بعدش دوستامو دیدم انگار نه انگار اتفاقی افتاد و خیلی عادی رفتار کردیم بعد از اون چند بار با جواد و میلاد سکس داشتم و الانم خیلی دوست دارم سکس کنم با پسر ..امیدوارم خوشتون اومده باشهنوشته مانی

Date: April 10, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *